01
10 2021
301

Executivul a aprobat noua structură a CORM

Pentru a înlătura discrepanțele și multiplele neclarități din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM) apărute în urma multiplelor intervenții în structura acestuia este necesară revizuirea CORM, dar și alinierea acestuia la structura Clasificării Internaționale Standardizate a Ocupațiilor (ISCO-08) și Clasificarea Europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO).
 
În acest scop a fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea structurii Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova, documentul fiind examinat în ședința de astăzi a Executivului.


Detalii

22
09 2020
282

Утверждены стандарты занятости для еще трех профессий

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды утвердило стандарты занятости для еще трех профессий (машинист-регулировщик, уровень 3 МСКО (код CORM: 816041); ветеринарный фельдшер, уровень 4 МСКО (код CORM: 324003)  и техник-механик, уровень 4 МСКО (код CORM: 311528)). Соответствующий приказ ведомства за №195 опубликован в МО от 18 сентября 2020 г.
 
Документ разработан Секториальным комитетом по профессиональному обучению в сельском хозяйстве и пищевой промышленности «AgroindVET» и предусматривает описание деятельности каждой из указанных профессий, используемые инструменты, технику и материалы, а также тенденции и задачи на будущее.

Detalii
26
08 2020
837

CORM va fi modificat

Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM) va fi aliniat la ISCO-08 și ESCO (Clasificarea Europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor), iar Hotărârea Guvernului nr. 461/2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova va fi abrogată. 
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a elaborat proiectul unei noi hotărâri de Guvern, prin care este propusă aprobarea CORM. Acesta va conține zece grupe și 40 subgrupe majore, 127 grupe minore și 433 de grupe de bază. Documentul va fi examinat astăzi, 26 august 2020, în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Detalii
17
12 2019
703

Competenţe profesionale pe piaţa forţei de muncă vs oferta educaţională

Valorificarea capitalului uman prin studii de calitate şi angajarea eficientă pe piaţa muncii prevede racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii ratei integrării socio-profesionale şi autorealizării personale, a productivităţii forţei de muncă, a creşterii nivelului economiei naţionale. În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre consultare proiectul Ghidului metodologic pentru transpunerea competenţelor profesionale în rezultate ale învățării.

Documentul va asigura corelarea dintre cererea de competenţe profesionale pe piaţa forţei de muncă şi oferta educaţională, consolidarea parteneriatului dintre sistemul educaţional şi piaţa muncii, care vor genera oferta educaţională ce va corespunde cantitativ, calitativ şi structural cererii de forţă de muncă.
Detalii
21
09 2018
2024

Nomenclatorul ocupațiilor, completat

Nomenclatorul ocupațiilor din Republica Moldova va fi completat cu noi poziții. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 21 septembrie, Ordinul nr. 953 din 13 august 2018 cu privire la aprobarea Modificării nr. 4/2018 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14).

Acesta prevede completarea cu noi titluri de ocupațieagent al grupului de acoperire tehnică, agent de investigații în domeniul securității personale, agent de pază și agent de protecție.
Detalii