11
09 2018
1534

Ministerul Finanţelor a remis circulara APL

Ministerul Finanţelor comunică că, în temeiul prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (cu modificările și completările ulterioare) și Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (cu modificările și completările ulterioare), a elaborat Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021, care a fost remisă APL prin circulara nr.06/2-07 din 08 septembrie 2018.
Detalii
18
08 2015
1390

Respectarea calendarului bugetar și a procedurilor de administrare a bugetului, obligatorie pentru autoritățile publice independente

Normele privind elaborarea, aprobarea și administrarea bugetelor autorităților publice independente urmează să fie aliniate la calendarul bugetar și procedurile bugetare generale – potrivit unui proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, propus de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice.
Detalii
19
03 2015
1621

Mai multă stabilitate și predictibilitate în legislația fiscală

Legislația fiscală se va modifica sau completa, inclusiv prin intermediul iniţiativelor legislative, înaintate de către deputaţi, cu o periodicitate de o dată în 6 luni, în decursul unui an calendaristic. O prevedere, în acest sens, se regăsește în proiectul modificărilor și completărilor în unele acte legislative în vigoare (Codul fiscal), ce vizează politica bugetar-fiscală pe anul 2015.
Detalii