23
06 2022
492

Funcția publică în Republica Moldova

De Ziua funcționarului public, Cancelaria de Stat a publicat Raportul anual cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public pentru anul 2021. Potrivit acestuia, la situaţia din 1 ianuarie 2022, efectivul-limită de personal în autorităţile publice a constituit 49 313 unităţi, dintre care 18 204 unități de funcții publice cu statut general (37%), 19 204 unități – funcții publice cu statut special (39%), 11 905 unități – alte categorii de personal. Astfel, funcțiile publice constituie circa 4,2% din forța de muncă și 27% din personalul antrenat în sectorul bugetar, corpul de funcționari publici crescând cu 2,3% față de anul 2020 și cu 15% – față de anul 2018.
 


Detalii

03
09 2021
346

Consultarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022

Începând cu ziua de astăzi, 3 septembrie, Cancelaria de Stat, în comun cu ministerele și alte autorități administrative centrale, organizează în regim online 17 consultări publice a politicilor și acțiunilor de reformă care vor fi proiectate în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022. Evenimentele se vor desfășura până la 10 septembrie curent și vor fi axate pe identificarea și proiectarea celor mai necesare, eficiente și durabile intervenții și politici publice pe termen imediat și scurt, impactul cărora în perspectivă medie va ținti realizarea obiectivelor de dezvoltare, setate în Programul de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune”.  
 
Acesta are drept scop reducerea durabilă a sărăciei, crearea locurilor de muncă
Detalii
14
05 2021
365

MDelivery: livrarea fizică a rezultatelor serviciilor publice

Autoritățile își propun crearea unui mecanism fiabil, flexibil și eficient pentru livrarea cetățenilor și persoanelor juridice a rezultatelor fizice ale prestării serviciilor publice solicitate, ceea ce va exclude necesitatea deplasării la sediul prestatorilor serviciilor respective, minimalizând la maximum interacțiunea dintre oameni. Cancelaria de Stat în colaborare cu IP „Agenția de Guvernare Electronică” au elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery).
 
În nota proiectului se constată că în momentul de față în procesul solicitării unor servicii publice solicitanții nu beneficiază de livrarea fizică a actelor necesare (cu excepția livrării de către ASP în unele regiuni ale RM,
Detalii
13
12 2019
1001

Directorii unor instituții publice vor fi numiți de fondator

Cancelaria de Stat propune spre consultare publică proiectul de modificare a unor hotărâri de Guvern, ce prevede schimbarea fondatorului pentru un șir de instituții publice, precum și modalitatea de numire a directorilor acestora.

Astfel, directorii instituţiilor publice vor fi numiți şi eliberați din funcţie de către fondator, iar directorul adjunct – de către directorul instituţiei publice, după coordonare cu fondatorul. În prezent, pentru procedura de numire a directorului sunt prevăzute diferite modalităţi (de către fondator, ca urmare a concursului organizat de către Consiliu, de Consiliu etc.).
Detalii
05
11 2019
799

APL vor administra patrimoniul sub propria responsabilitate

Pentru accesul pe proprietățile publice ale unităților administrativ-teritoriale, autoritățile administrației publice locale pot stabili, după caz, impozite/taxe suplimentare față de cele ce rezultă din contractele încheiate între părți. Prevederea este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, vorba fiind despre Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică și Legea nr.36/2016 comunicațiilor poștale. Din prevederile acestora se propune a fi excluse noțiunile de transmitere cu titlu gratuit a terenurilor proprietate publică a statului și a unităţilor administrativ-teritoriale în folosinţă operatorilor pentru efectuarea lucrărilor sau prestarea serviciilor.
Detalii
31
10 2019
2003

Andrei Spînu: „Controalele de stat nu trebuie să fie o bâtă pentru întreprinzători”

Din 1 ianuarie 2020, controalele de stat asupra activității întreprinzătorilor vor fi planificate și efectuate exclusiv în Registrul de Stat al Controalelor, subiectul fiind dezbătut în cadrul ședinței Consiliului național pentru soluționarea disputelor, desfășurată trimestrial la Guvern.

Potrivit unui raport prezentat la ședință, aproape 70% din numărul controalelor de stat efectuate în anul 2018 au fost inopinate, planificate fiind doar 30%. Astfel, din numărul total de 65395 de controale efectuate, aproape 45 de mii au fost neplanificate, iar puțin peste 20 de mii – organizate. Secretarul General al Guvernului, Andrei Spînu, a solicitat ca, pe viitor, majoritatea controalelor de stat asupra activității agenților economici să fie planificate și nu invers.
Detalii
30
10 2019
1308

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative

Eliminarea haosului confortabil pentru autorități/instituții publice în atribuirea unor activități/operațiuni administrative la categoria serviciilor publice este scopul proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și al evenimentelor de viață asociate acestora, propus pentru consultări publice de Cancelaria de Stat.

Documentul a fost elaborat în urma inventarierii și revizuirii pe orizontală a serviciilor publice prestate de autoritățile și instituțiile publice din subordinea Executivului, activitate realizată de o companie de consultanță internațională
Detalii
07
10 2019
775

Membrii GL al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din partea mediului de afaceri, selectați

Cancelaria de Stat a anunțat despre încheierea procedurii de selectare a asociațiilor de întreprinzători în calitate de membri ai Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, lansată pe data de 13 septembrie 2019. Cereri de participare au depus 19 asociații:

1. Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA);
2. Camera de Comerț și Industrie;
3. A.P. „Camera de Comerţ Americană din Moldova”;
4. Asociaţia Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova;
Detalii
25
09 2019
1083

Este elaborat proiectul noului Cod funciar

Persoanele străine, investitorii străini sau apatrizii nu pot dobândi drept de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului juridic de dobândire, iar în cazul dobândirii terenurilor prin moștenire, aceștia sunt obligați să îl înstrăineze în termen de un an de zile. Aceste prevederi sunt transferate și în proiectul noului Cod funciar, care va fi examinat în ședința secretarilor de stat anunțată pentru 26 septembrie curent.

Documentul stabilește obiectul și subiectul relațiilor funciare, oferă clasificarea terenurilor, competența autorităților publice centrale și locale, dreptul de proprietate asupra terenurilor și modul de transmitere a acestuia etc.
Detalii