06
12 2021
167

Licitație funciară în mun. Chișinău

Pe data de 22 decembrie 2021, la ora 10.00, la sediul Preturii sectorului Centru, Primăria municipiului Chișinău anunță desfășurarea   licitației funciară „cu strigare” privind vânzarea-cumpărarea și acordarea dreptului de superficie a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău. La licitație vor fi expuse 20 loturi de pământ, al căror preț inițial variază între 500 mii și 35 mil. lei.
 
La licitație vor fi admise persoane fizice și juridice din RM, precum și persoanele fizice și juridice străine integral private, apatrizi și asociațiile persoanelor menționate. Pentru a participa la licitație, doritorii urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 ore până la licitație următoarele acte:


Detalii

14
10 2021
98

La mulți ani, Chișinău!

La mijloc de toamnă marcăm o frumoasă sărbătoare – Hramul Oraşului Chişinău, oraș în care mulți dintre noi s-au născut, iar la o parte dintre noi a devenit, între timp,  a doua casă!

 

 

Stimați chișinăuieni!

 Cu prilejul Hramului orașului, Publicaţia Periodică „Monitorul fiscal fisc.MD” vă transmite cele mai sincere şi calde urări de bine, sănătate şi prosperitate! Fie ca în casele Dumneavoastră să domnească oricând armonia, pacea și buna înțelegere!


Detalii

28
07 2021
560

CESP: „Cod galben” în capitală

Ținând cont de creșterea în ultima săptămână a cazurilor de contaminare cu COVID19 cu 41,5% și a cazurilor de deces cu 5,9%, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a mun. Chișinău reiterează necesitatea respectării tuturor măsurilor impuse pentru evitarea răspândirii infecției, declarând, totodată, „Cod galben” în capitală, solicitând tuturor respectarea măsurilor de protecție, dar și reluarea patrulării străzilor de către carabinieri în sensul supravegherii respectării condițiilor stabilite de autorități.
 
Suplimentar, Comisia a luat act de disponibilitatea în toate centrele de vaccinare (per total, 70) a vaccinurilor pentru imunizarea populației.
Detalii
16
07 2021
374

COVID 19: Cod verde în municipiul Chișinău!

Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică din mun. Chișinău a decis stabilirea,  pe teritoriul municipiului, a gradului de alertă ”Cod verde”. Totuși, în contextul răspândirii la nivel mondial al noilor tulpini, se mențin ca măsuri de precauție măsurile obligatorii de prevenire și control al infecției cu noul coronavirus.

Astfel, rămâne obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, în transportul public, la stațiile de așteptare, la toate evenimentele publice în spațiile deschise cu aglomerații umane, în cadrul întrunirilor cu caracter unic, adunărilor în masă. 

Hotărârea nr.40 din 15 iulie curent poate fi consultată aici.


Detalii
16
06 2021
248

Transportul public. 12 standarde de calitate pentru mun. Chișinău

Prestatorii de servicii de transport public care activează pe rutele aprobate de Direcția Generală Transport și Căi de Comunicații a Consiliului municipal Chișinău ar putea aplica Standardele de calitate - un document cu caracter normativ, obligatoriu pentru toți prestatorii, indiferent de forma lor de proprietate. Proiectul acestuia a fost examinat ieri, 15 iunie, în cadrul ședinței Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a CMC.
 
La baza elaborării Standardelor au stat atât analiza detaliată a situației curente din domeniul transportului public din mun. Chișinău, cât și analiza experienței internaționale a unor orașe cu numărul populației similar capitalei RM.


Detalii

19
05 2021
214

Bugetul Civil Chișinău: 3 mil. lei pentru realizarea inițiativelor locuitorilor capitalei

Pe parcursul anului curent urmează a fi implementate opt proiecte finanțate în cadrul Programului Buget Civil Chișinău. Lista proiectelor spre finanțare și implementare pentru anul 2021 a fost aprobată prin Dispoziția primarului mun. Chișinău nr.238-d. 
 
Anterior acestea au fost examinate de Comisia pentru evaluarea proiectelor înaintate pentru finanțare și implementare, termenul limită de realizare fiind stabilit 15 decembrie 2021. Proiectele nerealizate pe perioada anului curent nu vor mai fi eligibile spre finanțare.
 


Detalii

08
05 2021
427

CESP a mun. Chișinău a decis: centrele comerciale vor activa până la ora 22.00

Unitățile de alimentație publică  din mun. Chișinău vor activa cu programul stabilit 7:00 - 23:00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet și cu livrare, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea răspândirii infecţiei COVID-19, cu recomandarea utilizării preponderent a spațiilor amenajate în aer liber.

Această măsură a  fost aprobată astăzi, 8 mai, în cadrul ședinței Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a mun. Chișinău.


Detalii

22
04 2021
234

Comerțul ambulant în mun. Chișinău: concurență loială și transparență

La licitațiile de obținere a dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul mun. Chișinău într-o locație anumită identificată cu documentația de licitație pot participa persoane fizice cu statut de întreprinzător și juridice rezidente înregistrate conform legislației în vigoare, cu excepția celor incluși în lista de interdicție.
 
Pentru stimularea comerţului ambulant organizat şi modern, dezvoltarea concurenței loiale, dar și necesității de acumulare a mijloacelor financiare în bugetul local, Consiliul municipal Chișinău a elaborat proiectul de decizie cu privire la modificarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității
Detalii
31
03 2021
227

Capitala va desemna cele mai bune ÎMM-uri

Agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Chișinău pot participa la concursul ,,Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii", care este organizat de Primăria municipiului.

 

La concurs pot participa agenții economici - subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care cad sub incidența Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.


Detalii

18
03 2021
384

Situația social-economică a mun. Chișinău: salariile, industria și investițiile

În anul 2020 comparativ cu anul precedent producția industrială în capitală s-a micşorat cu 9,8% ca urmare a scăderii în industria prelucrătoare cu 10,8%, iar cifra de afaceri în industrie a fost în scădere cu 7,1%, potrivit publicației Situația social-economică a mun. Chișinău în ianuarie-decembrie 2020, elaborată de Biroul Național de Statistică.
 
De asemenea, în anul 2020 entitățile din sectorul real cu 5 și mai mulți salariați și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 19,2 mld. lei, în diminuare cu 0,6% față de anul 2019. Investiţiile în imobilizări corporale au constituit 18,8 mld. lei, fiind în creştere cu 1,5%, iar cele în imobilizări necorporale – 429,6 mil. lei, cu 47,6% mai puțin decât în 2019.


Detalii