14
10 2020
141

La mulți ani, Chișinău!

La mijloc de toamnă, marcăm o frumoasă sărbătoare – Hramul municipiului Chişinău – oraș în care mulți dintre noi s-au născut și au copilărit, iar pe alții ne-a primit cu brațele deschise!

 

Stimați chișinăuieni!

 

Cu prilejul Hramului orașului, Publicaţia Periodică „Monitorul fiscal fisc.MD” vă transmite cele mai sincere şi calde urări de bine, sănătate şi prosperitate!


Detalii
13
10 2020
1478

Angajatorilor din mun. Chișinău li se recomandă stabilirea regimului de muncă la distanță

Comisiile intersectoriale de control, Centrul de Sănătate Publică Chișinău, Direcția de poliție a mun. Chișinău și alte autorități abilitate vor remite prescripții de sistare a activității economice pentru o perioadă de până la 3 luni a piețelor, centrelor comerciale, unităților HORECA și altor agenți economici care vor comite abateri de la măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19. Această decizie a fost adoptată în cadrul ședinței  Comisiei extraordinare de sănătate publică a mun. Chișinău.
 
Totodată, în cadrul ședinței Comisie extraordinare de sănătate publică a mun. Chișinău, s-a decis menținerea în continuare a gradului de alertă „Cod Roșu”, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2 prezentaţi de Centrul de Sănătate Publică Chișinău.

Detalii
24
08 2020
369

SRL - cea mai frecventă formă de organizare

La data de 1 august curent, în Registrul de stat al unităţilor de drept erau înregistrate 122 374 entități, potrivit datelor Agenției Servicii Publice.

 

Cele mai multe unități de drept sunt înregistrate în mun. Chișinău - 70 135 și în mun. Bălți - 5043. În UTAG sunt înregistrate 4433 entități. Totodată, în Ialoveni sunt la evidență 3105 entități, în Cahul - 2653, în Orhei - 2618, în Ungheni - 2179.

Detalii
11
06 2020
281

Capitala în trimestrul I: investiții, economie, demografie

Potrivit unei analize  efectuate de Biroul Național de Statistică, în mun. Chișinău în ianuarie-martie 2020 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 2194,5 mil. lei, fiind în descreștere cu 2% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în imobilizări necorporale au înregistrat o descreştere de 20,2% faţă de ianuarie-martie 2019, iar investiţiile în imobilizările corporale au constituit 2120,8 mil. lei, fiind în scădere cu 1,2% faţă de perioada similară a anului precedent.

Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 76,0%. 


Detalii
21
05 2020
895

Plățile pentru poluarea mediului rămân în bugetul de stat

Plățile colectate pentru poluarea medului vor rămâne în bugetul de stat. În ședința de ieri, 20 mai, Guvernul nu a susținut modificarea sistemului de colectare a acestora prin transferarea în bugetele locale.

Un grup de deputați a elaborat o inițiativă legislativă, argumentând necesitatea modificărilor în legislație prin faptul că poluarea mediului cu emisiile de la sursele staționare, deversările de poluanți cu ape uzate și depozitarea deșeurilor afectează, în primul rând, ariile unde sunt amplasate obiectele care generează poluarea. Pe de altă parte, Guvernul susține că poluarea nu are au doar caracter local, aceasta afectând și zonele învecinate surselor de poluare.
Detalii
31
03 2020
546

Conceptul de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul mun. Chișinău

Primăria capitalei propune spre consultare proiectul conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău.

Elaborarea conceptului este condiţionată de necesitatea sistematizării acţiunilor orientate spre stimularea comerţului organizat şi legal efectuat într-un mediu concurenţial sănătos şi direcţionarea acestuia spre sporirea nivelului de deservire a consumatorilor. Documentul conține 6 obiective și prevede limitarea maximă a numărului de unități de comerț ambulant stradal.
Detalii
27
06 2019
321

BNS: realizările economiei naționale în trimestrul I

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat din capitala țării în trimestrul I al anului curent a fost de 8102,6 lei, în creștere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 14,9%, potrivit Biroului Național de Statistică cu referire la situația social-economică a municipiului Chișinău în ianuarie-martie 2019.

Astfel, în sfera bugetară salariul mediu lunar a constituit 8789,7 lei, cu 19,3% mai mult faţă de trimestrul I al anului 2018, iar în sectorul economic acest indicator a constituit 7964,8 lei şi a crescut cu 14,0% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.
Detalii
27
06 2019
1300

Superficia şi locaţiunea terenurilor în mun. Chișinău

Primăria mun. Chișinău propune spre consultare publică proiectul de decizie despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale.

Documentul este elaborat în contextul intrării în vigoare, la 1 martie curent, a Codului civil modernizat, prin care a fost instituit un drept de superficie asupra terenului care aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în folosul proprietarului bunului imobil înregistrat separat în capitolul B şi C al registrului bunurilor imobile.
Detalii
23
04 2019
11839

Cotele taxelor locale pentru anul 2019

Data de 25 aprilie este termenul-limită de prezentare a dărilor de seamă cu privire la taxele locale. Astăzi încă o dată vă propunem informația ce ține de cotele acestor taxe, aprobate de autoritățile publice locale și care sunt valabile pentru anul 2019.

Taxele locale reprezintă plată obligatorie efectuată la bugetul local, sunt reglementate în titlul VII din Codul fiscal și includ:

  • taxa pentru amenajarea teritoriului;
  • taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
  • taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
  • taxa de aplicare a simbolicii locale;
  • taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
  • taxa de piaţă;

Detalii