22
04 2021
107

Comerțul ambulant în mun. Chișinău: concurență loială și transparență

La licitațiile de obținere a dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul mun. Chișinău într-o locație anumită identificată cu documentația de licitație pot participa persoane fizice cu statut de întreprinzător și juridice rezidente înregistrate conform legislației în vigoare, cu excepția celor incluși în lista de interdicție.
 
Pentru stimularea comerţului ambulant organizat şi modern, dezvoltarea concurenței loiale, dar și necesității de acumulare a mijloacelor financiare în bugetul local, Consiliul municipal Chișinău a elaborat proiectul de decizie cu privire la modificarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității
Detalii
31
03 2021
134

Capitala va desemna cele mai bune ÎMM-uri

Agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Chișinău pot participa la concursul ,,Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii", care este organizat de Primăria municipiului.

 

La concurs pot participa agenții economici - subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care cad sub incidența Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.


Detalii

18
03 2021
228

Situația social-economică a mun. Chișinău: salariile, industria și investițiile

În anul 2020 comparativ cu anul precedent producția industrială în capitală s-a micşorat cu 9,8% ca urmare a scăderii în industria prelucrătoare cu 10,8%, iar cifra de afaceri în industrie a fost în scădere cu 7,1%, potrivit publicației Situația social-economică a mun. Chișinău în ianuarie-decembrie 2020, elaborată de Biroul Național de Statistică.
 
De asemenea, în anul 2020 entitățile din sectorul real cu 5 și mai mulți salariați și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 19,2 mld. lei, în diminuare cu 0,6% față de anul 2019. Investiţiile în imobilizări corporale au constituit 18,8 mld. lei, fiind în creştere cu 1,5%, iar cele în imobilizări necorporale – 429,6 mil. lei, cu 47,6% mai puțin decât în 2019.


Detalii

05
01 2021
399

Bugetul municipal pentru anul 2021, aprobat

Consiliul municipal Chișinău a aprobat în două lecturi bugetul municipal pentru anul 2021. Acesta prevede venituri în sumă de 4,74 mld. lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat 2,64 mld. lei, și cheltuieli în sumă de 6,28 mld. lei.

Totodată, cuantumul fondului de rezervă al municipiului Chişinău se stabileşte în sumă de 10 000,0 mii de lei.Potrivit documentului, cele mai multe venituri se estimează din impozitele şi taxele de stat – 1 257 650,0 mii lei (26,9%). Totodată, veniturile generale ale bugetului municipal vor fi constituite din:
• venituri proprii – 671 209,7 mii lei (14,4%);

Detalii

07
12 2020
242

Situația social-economică în mun. Chișinău

În trimestrul III al anului curent, câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat din mun. Chișinău a constituit 9489,7 lei, fiind în creştere cu 9,3% faţă de aceiași perioadă din 2019 şi cu 17,5% mai mare comparativ cu câştigul salarial mediu pe ţară (8074,3 lei), potrivit raportului Situația social-economică a mun. Chișinău în ianuarie-septembrie, publicat de Biroul Național de Statistică. 
 
Astfel, în trimestrul III al anului 2020 în sectorul bugetar câștigul salariul mediu lunar a constituit 8880,9 lei, cu 9,5% mai mult faţă de trimestrul III din anul precedent, iar în sectorul real acest indicator a constituit 9608,6 lei şi a crescut cu 9,3% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2019.

Detalii
14
10 2020
205

La mulți ani, Chișinău!

La mijloc de toamnă, marcăm o frumoasă sărbătoare – Hramul municipiului Chişinău – oraș în care mulți dintre noi s-au născut și au copilărit, iar pe alții ne-a primit cu brațele deschise!

 

Stimați chișinăuieni!

 

Cu prilejul Hramului orașului, Publicaţia Periodică „Monitorul fiscal fisc.MD” vă transmite cele mai sincere şi calde urări de bine, sănătate şi prosperitate!


Detalii
13
10 2020
1629

Angajatorilor din mun. Chișinău li se recomandă stabilirea regimului de muncă la distanță

Comisiile intersectoriale de control, Centrul de Sănătate Publică Chișinău, Direcția de poliție a mun. Chișinău și alte autorități abilitate vor remite prescripții de sistare a activității economice pentru o perioadă de până la 3 luni a piețelor, centrelor comerciale, unităților HORECA și altor agenți economici care vor comite abateri de la măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19. Această decizie a fost adoptată în cadrul ședinței  Comisiei extraordinare de sănătate publică a mun. Chișinău.
 
Totodată, în cadrul ședinței Comisie extraordinare de sănătate publică a mun. Chișinău, s-a decis menținerea în continuare a gradului de alertă „Cod Roșu”, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2 prezentaţi de Centrul de Sănătate Publică Chișinău.

Detalii
24
08 2020
485

SRL - cea mai frecventă formă de organizare

La data de 1 august curent, în Registrul de stat al unităţilor de drept erau înregistrate 122 374 entități, potrivit datelor Agenției Servicii Publice.

 

Cele mai multe unități de drept sunt înregistrate în mun. Chișinău - 70 135 și în mun. Bălți - 5043. În UTAG sunt înregistrate 4433 entități. Totodată, în Ialoveni sunt la evidență 3105 entități, în Cahul - 2653, în Orhei - 2618, în Ungheni - 2179.

Detalii
11
06 2020
381

Capitala în trimestrul I: investiții, economie, demografie

Potrivit unei analize  efectuate de Biroul Național de Statistică, în mun. Chișinău în ianuarie-martie 2020 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 2194,5 mil. lei, fiind în descreștere cu 2% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în imobilizări necorporale au înregistrat o descreştere de 20,2% faţă de ianuarie-martie 2019, iar investiţiile în imobilizările corporale au constituit 2120,8 mil. lei, fiind în scădere cu 1,2% faţă de perioada similară a anului precedent.

Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 76,0%. 


Detalii
21
05 2020
1036

Plățile pentru poluarea mediului rămân în bugetul de stat

Plățile colectate pentru poluarea medului vor rămâne în bugetul de stat. În ședința de ieri, 20 mai, Guvernul nu a susținut modificarea sistemului de colectare a acestora prin transferarea în bugetele locale.

Un grup de deputați a elaborat o inițiativă legislativă, argumentând necesitatea modificărilor în legislație prin faptul că poluarea mediului cu emisiile de la sursele staționare, deversările de poluanți cu ape uzate și depozitarea deșeurilor afectează, în primul rând, ariile unde sunt amplasate obiectele care generează poluarea. Pe de altă parte, Guvernul susține că poluarea nu are au doar caracter local, aceasta afectând și zonele învecinate surselor de poluare.
Detalii