17
03 2021
2694

IPC 21: utilizarea Clasificatorului ocupațiilor la declararea funcțiilor derivate

Cum se completează rubrica nr. 8 din tabelul 2 din Darea de seamă IPC21 începând cu anul 2021? Au fost modificate condiţiile de utilizare a Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova care este utilizat la completarea rubricii date?

 

Rubrica nr. 8 a Dării de seamă IPC21 este predestinată declarării de către angajator a informației despre codul funcției deținut de către angajat în cadrul entității economice în conformitate cu contractul individual de muncă sau în baza actului administrativ de angajare. Potrivit Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă IPC 21 aprobată prin Ordinul MF nr. 94/2020, în  col. 8 din tabelul nr. 2 se completează codul funcției în conformitate cu Clasificatorului ocupațiilor (profesiilor, funcțiilor). Se pot identifica diferite coduri, respectiv cu diferite perioade în luna de gestiune.


Detalii

26
08 2020
822

CORM va fi modificat

Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM) va fi aliniat la ISCO-08 și ESCO (Clasificarea Europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor), iar Hotărârea Guvernului nr. 461/2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova va fi abrogată. 
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a elaborat proiectul unei noi hotărâri de Guvern, prin care este propusă aprobarea CORM. Acesta va conține zece grupe și 40 subgrupe majore, 127 grupe minore și 433 de grupe de bază. Documentul va fi examinat astăzi, 26 august 2020, în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Detalii
22
08 2020
1877

Clasificatorul ocupațiilor va fi actualizat

Ocupațiile în Republica Moldova vor fi clasificate în zece grupe majore : 1. Legislatori, membri ai executivului, demnitari şi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economice sociale și politice; 2. Specialişti cu ocupații intelectuale și științifice; 3.Tehnicieni, maiștri şi alţi specialişti asimilați; 4. Funcţionari administrativi; 5.Lucrători în domeniul serviciilor şi comerţului; 6. Agricultori și lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură şi pescuit; 7. Meșteșugari și lucrători în meserii de tip artizanal; 8. Operatori și asamblori de maşini și instalaţii; 9. Muncitori necalificați și 10. Forțele armate.

Detalii
21
09 2018
2022

Nomenclatorul ocupațiilor, completat

Nomenclatorul ocupațiilor din Republica Moldova va fi completat cu noi poziții. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 21 septembrie, Ordinul nr. 953 din 13 august 2018 cu privire la aprobarea Modificării nr. 4/2018 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14).

Acesta prevede completarea cu noi titluri de ocupațieagent al grupului de acoperire tehnică, agent de investigații în domeniul securității personale, agent de pază și agent de protecție.
Detalii
11
09 2018
5951

IPC 18: Declararea codului funcţiei în cazul prestării serviciilor conform contractelor civile

Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC 18 prevede completarea codului funcţiei în mod obligatoriu. Reieşind din genul principal de activitate al entităţii noastre, se practică angajarea persoanelor prin contract de prestare a serviciilor pentru îndeplinirea unui anumit volum de lucru fără a fi specificat în contract deţinerea unei funcţii. Ce urmează a fi reflectat în tabelul 3 al Dării de seamă IPC coloana 8 destinată codului funcţiei pentru categoria respectivă de angajaţi ?
Detalii
28
05 2018
2177

Clasificatorul ocupațiilor, completat

Cinci specialităţi noi ce se introduc în Clasificatorul ocupațiilor. Acestea sunt expert în fizica medicală, fizician medical, fizician medical stagiar, meteorolog aeronautic-prognozist sau meteorolog aeronautic-observator.

Ordinul cu privire la aprobarea modificărilor în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova a fost publicat în Monitorul Oficial din 25 mai curent.
Detalii
22
06 2018
11719

IPC 18: reflectarea concediului neplătit acordat angajaţilor

Pe parcursul ultimelor luni mai mulţi angajaţi ai întreprinderii obişnuiesc să solicite concediu din cont propriu: unii – pe o periodă mai mare, alţii – doar o zi. Cum urmează de reflectat categoria 159 „persoană care se află în concediu neplătit (din cont propriu)” în Darea de seamă IPC 18?


Categoria 159, ca şi alte categorii care se conţin în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, a fost introdusă în scopul asigurării procesului de stabilire a prestaţiilor de asigurări sociale şi corespunde unuia sau mai multor articole din legislaţia din domeniu.
Detalii
26
02 2018
1451

Para-juriștii, incluși în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova

Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 3 martie 2014, a fost modificat și completat prin Ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale nr. 203 din 14 februarie 2018.

Astfel, grupa de bază 2619Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare” se completează cu o poziție nouă, căreia i s-a atribuit codul ocupațional 261918. Titlul ocupației este para-jurist.
Detalii
20
10 2017
1385

Comitete sectoriale pentru formare profesională

Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege ce prevede statutul juridic, modul de organizare și funcționare a comitetelor sectoriale pentru formare profesională.

Potrivit proiectului, acestea vor avea drept misiune dezvoltarea de parteneriate sociale la nivelul ramurilor economiei în domeniul formării profesionale pentru a sprigini învățământul profesional tehnic și formarea continuă, precum și în vederea corelării formării profesionale a anagjatorilor și salariaților cu cerințele pieței forței de muncă.
Detalii