22
06 2018
7381

IPC18: Utilizarea categoriilor persoanelor asigurate pentru evitarea stopării plăţii indemnizaţiilor

Deşi Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare – Clasificator), utilizat în anul 2018 la completarea Darii de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Forma IPC 18 (în continuare – Darea de seamă IPC 18), nu a suportat unele modificări esenţiale şi principiul de utilizare a acestuia este analogic celui utilizat la completarea Declaraţiei REV 5, totuşi, au apărut unele întrebări ce ţin de Clasificator la prezentarea pe parcursul lunii ianuarie şi februarie a dării de seamă IPC 18.
Detalii
26
02 2018
1490

Para-juriștii, incluși în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova

Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 3 martie 2014, a fost modificat și completat prin Ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale nr. 203 din 14 februarie 2018.

Astfel, grupa de bază 2619Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare” se completează cu o poziție nouă, căreia i s-a atribuit codul ocupațional 261918. Titlul ocupației este para-jurist.
Detalii
10
08 2017
1764

ORDIN Cu privire la aprobarea clasificatorului informațiilor furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat (nr. 209 din 11 iulie 2017)

În scopul optimizării și eficientizării administrării fiscale în partea ce ține de furnizarea informațiilor deținute de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007) cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:


Detalii
18
03 2015
988

Moldova conduce topul țărilor Parteneriatului Estic, dar pentru a-și păstra poziția trebuie să obțină progrese evidente în reforme

Republica Moldova rămâne lider în regiune dar nu se poate afirma că înregistrează în prezent un progres major în comparație cu alte țări. E mai degrabă vorba de o stagnare — a menționat Jeff Lovit, directorul Asociației de Politică pentru o Societate Deschisă (PASOS) în cadrul unei mese rotunde, organizate de IDIS Viitorul.
Detalii
25
02 2015
1295

Instruirea formatorilor din cadrul APL privind noua clasificaţie bugetară şi metodologia de planificare bugetară

În scopul asigurării implementării reformelor în domeniul finanţelor publice, în perioada 23 februarie — 6 martie curent, Ministerul Finanţelor desfăşoară instruirea formatorilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea cu privire la noua clasificaţie bugetară şi noua metodologie de planificare a bugetului, elaborate în corespundere cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi care urmează a fi aplicate începînd cu ciclul de planificare bugetară pe anii 2016-2018.
Detalii
28
11 2014
7320

În atenția utilizatorilor Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova CORM 006-14

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Va informeaza că, in scopul accelerarii punerii in aplicare a Clasificatorului și acordarii asistenței metodice, ministerul a elaborat Tabelul comparativ al transpunerii ocupațiilor din CRM 006-97 in CORM 006-14 și Indicațiile metodice privind tranziția de la Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CRM OO6-97)
Detalii