29
11 2018
1471

Regimul fiscal al serviciilor de consultanță (CAEM 69.20)

Entitatea „U” SRL, care aplică regimul de impozitare prevăzut de cap. 71 din Codul fiscal, prestează servicii de consultanţă fiscală şi contabilă. În anul precedent veniturile din consultanţă fiscală depăşesc 60% din venitul din vânzări. Ţinând cont de modificările operate în legislaţieîn anul 2018, urmează să stabilim dacă entitatea „U” SRL poate aplica regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit.
Detalii
02
04 2018
758

La baza proiectelor comitetelor sectoriale vor sta cerinţele pieţei muncii

Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.253 din 27 martie 2018, care stabileşte modul de susţinere financiară a comitetelor respective din buget, a fost publicat în MO din 30 martie.

Regulamentul prevede că proiecte sunt activitățile desfăşurate de comitete timp de un an şi au drept scop promovarea intereselor pieţei forței de muncă, dezvoltarea profesiilor, dar şi profesioniştilor, la baza cărora vor sta necesităţile angajatorilor.
Detalii