12
08 2022
346

Asigurarea respectării procedurii drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale

Modificările recente la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale (HG nr. 915/2016), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577  din 27.07.2022 (publicat în „MO” din 12 august anul curent), vin să completeze Regulamentul dat cu prevederi care actualmente lipsesc, dar care rezultă din normele Codului vamal Cod, iar lipsa acestora creează dificultăți de procedură.


Detalii

15
11 2021
8233

Politica fiscală și vamală pentru anul 2022. Principalele propuneri de măsuri

Ministerul Finanțelor a inițiat pe data de 11 noiembrie 2021 procedura de consultare a propunerilor de măsuri fiscale și vamale pentru anul 2022.

 

Acestea în mare parte au rezultat din discuțiile preliminare cu reprezentanții asociaților de afaceri și alți actori la data 30 septembrie 2021, fiind incluse doar măsurile care nu erodează substanțial veniturile bugetare pentru anul 2022 și au un nivel înalt de consens. Restul propunerilor, care au un impact bugetar mai sporit și/sau necesită identificarea unor soluții de consens între toți actorii implicați vor fi discutate în următorul exercițiu. 

 


Detalii

17
09 2021
568

Noul Cod vamal, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial de astăzi, 17 septembrie 2021, a fost publicat Codul vamal nr. 95 din 24 august 2021 și Decretul de promulgare al acestuia. Reamintim că noul Cod vamal are ca scop unificarea, modernizarea și eficientizarea legislației vamale, precum și ajustarea acesteia la angajamentele asumate de Republica Moldova prin acordul de Asociere RM–UE.
 
Principalul obiectiv al Codului vamal constă în  intensificarea comerțului internațional prin armonizarea cadrului legislativ național vamal cu standardele europene, reducerea costurilor legate de declararea mărfurilor și utilizarea tehnologiilor informaționale pentru toate procedurile vamale.


Detalii

09
09 2021
1125

Obiectivele noului Cod vamal al Republicii Moldova

Proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova (CV) a fost aprobat în lectură finală în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 24 august curent și urmează să intre în vigoare din 1 ianuarie 2023. Adoptarea documentului derivă din necesitatea executării angajamentelor asumate de RM în partea ce vizează armonizarea cadrului vamal național la Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013, precum și la alte 8 acte normative ale Uniunii Europene.
 
Implementarea noului act normativ are obiectiv principal intensificarea comerțului internațional prin:
  • armonizarea cadrului legislativ național vamal la standardele europene;
  • reducerea costurilor legate de declararea mărfurilor;
  • utilizarea tehnologiilor informaționale pentru toate procedurile vamale;

  • Detalii
24
08 2021
593

Noul Cod vamal, aprobat în lectură finală

Proiectul de lege cu privire la Codul vamal a fost aprobat astăzi, 24 august curent, în lectura a III-a și finală, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Proiectul are drept scop unificarea, modernizarea și eficientizarea legislației vamale, precum și ajustarea acesteia la angajamentele asumate de Republica Moldova prin acordul de Asociere RM– UE. Noul Cod vamal are 11 titluri.


Detalii

13
08 2021
701

Proiectul Codului vamal, votat în lectura a doua

Proiectul Codului vamal a fost aprobat în cea de-a doua lectură, în cadrul ședinței plenare de astăzi, 13 august curent.  Documentul urmează să fie votat în cea de-a treia lectură, finală, și să intre în vigoare la 1 ianuarie 2023. 

Proiectul are drept scop unificarea, modernizarea și eficientizarea legislației vamale, precum și ajustarea acesteia la angajamentele asumate de Republica Moldova prin acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.


Detalii

13
08 2021
564

Moldova va avea un nou Cod vamal

Cabinetul de miniștri a examinat joi, 12 august, proiectul de hotărâre care prevede adoptarea unui nou Cod vamal al Republicii Moldova. Acesta derivă din necesitatea executării angajamentelor asumate de țara noastră, prin semnarea Acordului de Asociere RM-UE, fiind și una dintre condiționalitățile necesare realizării angajamentelor Moldovei în cadrul Acordului de Împrumut privind programul de asistența macrofinanciară excepțională Omnibus.
 
Așadar, documentul, elaborat în baza rezultatelor examinării avizelor amendamentelor deputaților, presupune:


Detalii

11
01 2021
565

Noțiunea de forță majoră în Codul vamal

Drept forță majoră, conform prevederilor Codului vamal, sunt considerate următoarele evenimente: a) război (declarat sau nu), ostilități, invazii, acțiuni ale unui inamic străin, mobilizare militară extensivă; b) embargo; c) epizootie, epidemie, dezastru natural sau eveniment natural extrem; d) explozie, incendiu, distrugerea mărfii, distrugerea mijlocului de transport cauzată de accident rutier.
 
În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 a fost publicată Hotărârea nr. 940 din 22 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, inclusive în Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

Detalii
09
07 2020
952

Guvernul a aprobat Codul vamal rescris

Evoluțiile economice naționale și internaționale, concurența internațională au determinat și determină în continuare necesitatea unor noi concepte vamale, fapt ce impune integrarea lor în noul Cod vamal (CV), consideră autorii proiectului CV rescris care a fost examinat și aprobat în cadrul ședinței de Guvern din 8 iulie curent.
 
Proiectul CV conține 11 titluri, fiecare fiind divizat în capitole și, conform autorilor, vine cu norme juridice noi, precum și introduce noi concepte legislative.
 
Astfel, în titlul I, în partea ce ține de reprezentarea în vamă, în proiect au fost transpuse prevederile CV al UE cu privire la liberalizarea acestei activități, fiind propusă desfășurarea activității de broker prin eliberarea autorizației de către Serviciul Vamal.
Detalii
23
04 2019
2337

Poziții tarifare noi. Ce se va modifica

În luna iulie 2019, în Codul fiscal pot interveni modificări prin substituirea unor poziții tarifare prevăzute în art.96 din Codul fiscal, care stabilește cotele TVA a serviciilor și mărfurilor importate și a livrărilor efectuate pe teritoriul țării. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce vizează modificări în mai multe acte legislative.

Astfel, poziția tarifară 040610200 — laptele şi produsele lactate (art. 96 lin. 1 lit.b din CF) va fi substituită cu textul „040610300, 040610500 — cu un conținut de grăsimi de maximum 40% din greutate”. Totodată, se propune substituirea poziției 121291 — sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată (lit. b pct. 5 art.96) cu ex.121291800. Pentru aceste poziții se aplică o cotă redusă a TVA de 8%.
Detalii