21
05 2014
2181

Ce cote de reținere a impozitului pe venit sunt stabilite aferent dividendelor achitate nerezidenţilor?

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art. 90 din CF, reţin şi achită un impozit în mărime de:

  • 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
  • 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).


Detalii
20
03 2014
1798

Proiectul legii pentru modificarea articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000 se află în examinare de către Parlament

Pe data de 14 februarie 2014, în conformitate cu prevederile din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului a înaintat cu titlul de inițiativă legislativă proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul Fiscal nr.1054 din 16.06.2000.
Detalii
19
03 2014
1356

Punctele de distribuire a Codului Fiscal 2014

Publicația periodică Monitorul Fiscal FISC.md aduce mulțumiri abonaților săi, pentru încrederea și sprijinul acordat.

Tindem să fim alături de clienții noștri în îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților lor fiscale. Astfel, în cursul anului 2013, am lansat rubrici noi în domeniul contabilității, am postat documente, legi și ordine importante, iar la începutul lunii ianuarie am publicat versiunea electronică a Codului Fiscal actualizat, în timp ce versiunea pe hîrtie se afla încă la tipografie.
Detalii
17
02 2014
4481

Referitor la noua redacţie a art. 254 din Codul fiscal

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru informare şi călăuză în lucru, comunică despre modificările şi completările operate prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31 decembrie 2013, nr. 320-321, art. 871) la articolele 254, 2631 şi 129 ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (în vigoare din 1 ianuarie 2014).

Articolul 254 a fost modificat atât în partea formulărilor încălcărilor, cât şi în partea ce ţine de cuantumul amenzilor. Atenţionăm că pentru neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control cu memorie fiscală, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat, sancţiunea nu se va aplică dacă suma excedentului nu va depăşi 20 de lei.
Detalii
13
02 2014
2603

Despre mecanismul de calculare şi achitare taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM

4. (8.2.5.5) Care este mecanismul de calculare şi achitare taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, pentru perioada fiscală aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte care, în urma reutilării, sunt în continuare calificate ca microbuze/autobuze? Spre exemplu, autovehiculul mixt (înregistrat în certificatul de înmatriculare ca microbuz) are capacitatea cilindrică a motorului — 1986 cm3, masa totală — 1,9 tone şi 6 locuri pentru pasageri?

Detalii