12
03 2021
2240

Calcularea amortizării în scopuri fiscale pentru anul 2020. Ajustarea politicilor contabile în funcție de metoda selectată

Ținând cont de ultimele modificări efectuate în legislație, întreprinderea X a decis calcularea amortizării în scopuri fiscale pentru anul 2020 după metoda „veche”. Care sunt principalele aspecte care trebuie luate în considerare la determinarea corectă a amortizării în scopuri fiscale?

 

 

Prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative art. 24 din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (CF) a fost completat cu alin.
Detalii

03
03 2021
1974

Persoane întreținute pot fi nu doar copiii

Adesea noțiunea de scutire pentru persoana întreținută în percepția contribuabililor este echivalată  cu scutirea pentru copii, prevederile legale însă cuprind o categorie vastă de subiecți ce pot fi  recunoscuți în calitate de persoane întreținute, noțiunea dată având o interpretare mult mai largă. 

Astfel, în conformitate cu art.35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are  dreptul la o scutire în sumă de 4500 de lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția  persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu  dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 18900 de lei anual. 


Detalii

22
02 2021
248

(28.15.38) Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale la livrarea produselor petroliere, în cazul achitărilor efectuate prin carduri corporative valorice?

 În conformitate cu punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002, decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor de plată sau a cardurilor corporative valorice.


Detalii
22
02 2021
147

(28.15.63) Cum urmează a fi completată factura fiscală generalizatoare pentru livrările efectuate în decursul unei luni, în baza facturii fiscale/avizului de însoţire a mărfurilor eliberate fără completarea indicatorilor cantitativi și/sau valorici care, la momentul expedierii mărfurilor încă nu sunt determinați?

  Potrivit prevederilor art.1171 alin. (11) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor de consum ale mărfurilor, la expedierea acestora se eliberează factura fiscală/avizul de însoţire a mărfurilor fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi.


Detalii
22
02 2021
202

(28.15.79) Este oare obligatorie eliberarea facturii fiscale la livrarea mărfurilor efectuate prin intermediul magazinului on-line?

Conform art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.


Detalii
10
02 2021
240

(28.5.9) Cum urmează a se determina TVA aferentă importului de servicii?

 În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, importul de servicii este calificat drept prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.

 Potrivit prevederilor art.96 lit. a) din Codul fiscal, pentru importul de servicii se stabileşte cota standard a TVA de 20% din valoarea impozabilă a acestora. Conform prevederilor art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA).


Detalii
02
02 2021
374

Codul fiscal 2021, în vânzare!

Codul fiscal 2021 (ro/ru) este deja disponibil în varianta tipărită!

Reamintim că prețurile de comercializare a Codului fiscal 2021 sunt:

- Cu livrare – 250 lei;

- Fără livrare – 220 lei.

Contribuabilii care au procurat Codul fiscal 2021 (fără livrare), în perioada de prevânzare, se pot apropia la sediul publicației: str. Constantin Tănase, nr.6 (clădirea “Fertilitate”), et.3, bir.320, în intervalul 08:00-17:00 pentru a beneficia de produs.


Detalii
20
01 2021
554

(29.2.5.26) Este obligată persoana fizică să depună Declaraţia cu privire la impozitul pe venit în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale a beneficiat de scutirea personală înregistrând un venit impozabil mai mare de 360 mii lei?

Conform art.83 alin.(2) lit.a2) din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). 


Detalii