06
04 2022
127

4.4.1 În cazul când volumele de alcool etilic destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, transportat din încaperea de acciz sau importat, depășește volumul stabilit de ministerul de ramură, accizele se vor aplica sau nu ?

Potrivit art.124 alin. (16) din Codul fiscal, alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.


Detalii

01
04 2022
421

Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit: rezoluțiunea contractului de locațiune

În Monitorul Oficial de astăzi, 1 aprilie, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 128 din 29 martie 2022 privind modificarea și completarea Ordinului Directorului SFS nr.622/2018.

În continuare vă propunem să luați cunoștință de prevederile documentului publicat.

În scopul administrării eficiente şi univoce a prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal nr.1163/1997 şi în baza prevederilor art.1323 alin.(10) din Titlul V al Codului fiscal,


Detalii

25
02 2022
327

Astăzi expiră termenul de prezentare a informației din surse indirecte

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 25 februarie 2022 expiră termenul de prezentare a informației de către subiecții indicați în art. 22611 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, subiecții vizați sunt:

  • instituțiile financiare: informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi;
  • companiile turistice: informația privind serviciile turistice prestate;
  • companiile de asigurare: informația privind contractele de asigurare;

  • Detalii
18
01 2022
323

6.1.3 Ce include sistemul taxelor locale?

În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;


Detalii

05
01 2022
612

Identificarea contribuabilului persoană fizică. Noi prevederi

Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative, prin care a fost aprobată politica fiscală și vamală pentru anul 2022, vine și cu precizarea noțiunii de cod fiscal – număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de Codul fiscal, precum și a situațiilor în care IDNP, din diferite motive, nu este atribuit.
 
Astfel, în redacție nouă este prezentat conținutul lit.c) pct.28 art.5 din CF. Începând cu 1 ianuarie 2022, data punerii în aplicare a Legii nr.204/2021, codul personal (IDNP) este cel atribuit persoanei fizice cetățean al RM de către autoritatea competentă conform cadrului normativ. În cazul lipsei IDNP, codul fiscal reprezintă seria și numărul (fără spații) al pașaportului, iar dacă nu dispune de pașaport
Detalii
20
12 2021
220

29.1.11.1 În ce mod se achită impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în cazul în care subiectul impunerii are subdiviziunea (un depozit) în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central?

În conformitate cu prevederile art. 544 alin. (5) din Codul fiscal, contribuabilii care au filiale și/sau subdiviziuni în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) achită impozitul calculat la buget corespunzător sediului central (adresa juridică) al contribuabilului.      

20
12 2021
222

29.1.11.9 Cum urmează a fi aplicate prevederile art. 84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (din regimul general de aplicare a impozitului pe venit la regimul SIMM sau invers)?

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) din Codul fiscal, agenții economici sînt obligați să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din: 
(a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
(b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.


Detalii

20
12 2021
246

29.1.11.12 Constituie obiect al impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM) donația efectuată de către aceștia?

În conformitate cu prevederile art. 542 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare.
În scopul aplicării regimului SIMM, agentul economic urmează să determine obiectul impunerii prin aplicarea contabilității de angajamente reieșind din prevederile legislației contabile.


Detalii

08
12 2021
406

Reducerea amenzilor aplicate conform Codului fiscal, Codului contravențional și Codului penal

Condițiile de beneficiere de reducerea amenzii aplicate în funcție de tipul acesteia Legislația Republicii Moldova prevede diferite tipuri de sancțiuni, printre care și sancțiunea cu amendă.


Amenda este acel tip de sancțiune care poartă caracter economic, pecuniar și, pe lângă scopul de corectare și reeducare a persoanei care a săvârșit încălcarea, are și impact financiar asupra acesteia. În acest sens, legislația prevede și dreptul persoanei care este amendată de a beneficia de reducerea acesteia dacă întrunește condițiile impuse.


Detalii

25
11 2021
241

29.1.2.17 În temeiul cărui act normativ se stabilește Premiul Național al RM în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, științei și tehnicii, considerat ca sursă de venit neimpozabilă?

 În conformitate cu prevederile art. 20 lit. u) din Codul fiscal, Premiul Național al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, științei şi tehnicii, care nu se include în venitul brut, se consideră sursă de venit neimpozabilă.
Prevederile privind acordarea Premiului Național, sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 504/2018.


Detalii