23
01 2020
170

Codul fiscal 2020, deja în vânzare!

Stimați cititori,
știm că sunteţi în așteptarea versiunii de tipar a Codului fiscal pentru anul 2020, pentru a fi la curent cu modificările operate în document pe parcursul anului 2019. Echipa Publicației Periodice „Monitorul fiscal FISC.md” a depus tot efortul pentru ca, în cel mai scurt timp, Codul fiscal să ajungă la Dvs.


Astfel, abonații P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” (abonamentele Premium şi Classic) vor fi primii care vor intra în posesia Codului fiscal actualizat pentru anul 2020, în limbile română și rusă, completat cu legile de punere în aplicare a titlurilor acestuia.
Detalii
21
01 2020
190

2. (28.26.3) Care este modalitatea de calculare a taxei pe valoarea adăugată de către subiectul impozabil la procurarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

Conform art. 101 alin. (4¹) din Codul fiscal, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit.e) calculează TVA pentru procurările indicate la art.95 alin.(1) lit.e) prin aplicarea cotei corespunzătoare a impozitului, stabilită pentru proprietatea procurată, la valoarea procurării ei.
20
01 2020
243

3. (29.1.7.7.10) Care este suma neimpozabilă al cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive?

Potrivit modificărilor aprobate la art.20 lit. p1) din Codul fiscal, prin Legea nr. 115 din 15 august 2019 pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (Monitorul Oficial nr. 274-278 din 6 septembrie 2019), cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în parte în care valoarea fiecărui cîștig nu depășește 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin. (1) din Codul fiscal se consideră surse de venit neimpozabilă.
17
01 2020
1307

Analiza politicii fiscale și vamale, în prima ediție a revistei din acest an

Permiterea spre deducere a datoriilor în valoare de până la 1000 lei al căror termen de prescripție a expirat, deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru orice plăți efectuate în folosul angajatului, extinderea, cu un an, a scutirii de impozitul pe venit a dobânzilor bancare a persoanelor fizice, aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri, implementarea declarației pe termen lung a furnizorului și alte măsuri noi de ordin fiscal vor fi implementate în anul curent.
Detalii
13
01 2020
1419

3. (10.1.28) Se va retine impozitul pe venit la sursa de plata conform cu art. 90 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul în care plata se va efectua titularului patentei de întreprinzător?

Dacă plățile sînt efectuate titularilor patentei de întreprinzător, din acestea nu se va retine, în prealabil, ca parte a impozitului pe venit, conform art.90 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal.

Drept temei servește patenta de înreprinzător pentru desfășurarea activității în domeniul serviciilor pentru care sa efectuat plata (cu condiția ca termenul valabilității patentei de întreprinzător nu a neexpirat ) si serviciul prestat coincide cu genul de activitate indicat în patenta de întreprinzător, prezintă de către deținătorul patentei de întreprinzător.(Cap. I pct. 9 din anexa 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).
Detalii
03
01 2020
8101

Cele 37 principale modificări operate în Codul fiscal

Din 1 ianuarie 2020, sunt puse în aplicare o serie de legi, prin care au fost operate modificări asupra Codului fiscal (CF):
— Legea nr.171 din 19.12.2019;
— Legea nr.170 din 19.12.20191;
— Legea nr.122 din 16.08.2019;
— Legea nr.115 din 15.08.2019.

Necesitatea de modificare a CF derivă din necesitatea perfecţionării şi ajustării legislaţiei fiscale la evoluţia proceselor economice şi sociale, precum şi din necesitatea asigurării veniturilor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor.
Detalii
14
01 2020
1408

Aspectele fiscale și contabile ale anului 2019

Cele mai importante aspecte fiscale și contabile ale anului 2019 vor fi trecute în revistă în cadrul seminarului intitulat „Închiderea anului 2019: aspecte fiscale și contabile”, organizat de Tx & ACo ATA Consult. Evenimentul se va desfășura la 18 ianuarie 2020, începând cu ora 09.00 și va fi disponibil atât pentru vorbitorii de limba română, cât și pentru cei de limba rusă.

Astfel, seminarul în limba română se va desfășura în incinta ZTower High-Tech Park & Business Center (Calea Ieșilor, 8), iar în limba rusă — la Kentford (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 202).
Detalii
30
12 2019
232

Avizul SFS nu va fi necesar pentru încadrarea perceptorilor fiscali

Perceptorul care colectează impozitele și taxele locale va putea fi încadrat în serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale fără avizul Serviciului Fiscal de Stat.

Prevederea art. 160 alin. 2 din Codul fiscal de obținere a acestui aviz, precum și asigurarea instruirii perceptorului de către SFS şi acordarea ajutorului în exercitarea atribuţiilor de serviciu se abrogă, potrivit Legii nr.171 cu privire la modificarea unor acte legislative din 19 decembrie 2019, ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2020.

Amintim că, conform prevederilor CF, în sate (comune) funcţiile perceptorului pot fi exercitate, ca excepţie, de secretarul primăriei sau de un alt funcţionar al ei care nu este învestit cu dreptul de a semna documente de casă.
30
12 2019
281

Sistemele de alimentare cu apă transmise gratuit autorităților publice vor fi scutite de TVA

De rând cu drumurile, reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), vor fi scutite de TVA fără drept de deducere, începând cu anul viitor, și sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și sistemele centralizate de alimentare cu energie termică. Prevederea este inclusă în Legea nr.171 cu privire la modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020.
Detalii