20
01 2021
341

(29.2.5.26) Este obligată persoana fizică să depună Declaraţia cu privire la impozitul pe venit în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale a beneficiat de scutirea personală înregistrând un venit impozabil mai mare de 360 mii lei?

Conform art.83 alin.(2) lit.a2) din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). 


Detalii
24
12 2020
1176

НДС для HORECA снизится с 2021 г.

С 1 января 2021 г. НДС для предприятий сектора HORECA снизится с 15% до 12%. Соответствующие поправки внесены в ст. 96 НК в рамках пакета мер налоговой политики на 2021 г. Эти меры предприняты в целях поддержки экономических агентов этой отрасли, которая значительно пострадала от пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений.

 

Сниженная ставка НДС предусмотрена на услуги по размещению, предоставляемые хозяйствующими субъектами, а также на продукты питания и/или напитки, за исключением алкогольных напитков, реализуемых в рамках деятельности, соответствующей разделу «I» Классификатора экономической деятельности (деятельность по размещению и общественному питанию).


Detalii
23
12 2020
1550

Testarea salariaților la Covid19: prevederile legislației au intrat în vigoare

Se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării prezenței virusului SARS-CoV-2, iar plățile efectuate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării prezenței virusului Covid19 sunt surse de venit neimpozabile pentru salariați.
 
Prevederile se conțin în Legea nr.224 din 4 decembrie 2020 publicată în MO de ieri, 22 decembrie curent, și au caracter retroactiv, fiin puse în aplicare din 1 ianuarie 2020. Astfel, sunt operate modificări în Codul fiscal, fiind completate art.20 (Sursele de venit neimpozabile) și 24 (Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător) din Cod.

Detalii
13
11 2020
1011

Codul fiscal va prevede deducerea cheltuielilor suportate pentru testarea la COVID-19 a angajaților

Cheltuielile suportate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării virusului SARS-CoV-2 vor fi recunoscute spre deducere în scopuri fiscale, cu condiția confirmării documentare a acestora, din 1 ianuarie 2020.
 
În Monitorul Oficial de astăzi, 13 noiembrie 2020, este publicată Hotărârea Guvernului nr. 808 pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative, votată de executive în ședința din 5 noiembrie 2020.
Detalii
19
10 2020
342

Obligația de stingere a obligațiilor fiscale și prezentării dărilor de seamă în cazul reorganizării întreprinderii prin absorbție

Conform Deciziei privind înregistrarea reorganizării prin absorbție, întreprinderea Z a fost absorbită de către întreprinderea Y. Cui îi revine obligația de stingere a obligațiilor fiscale și prezentarea dărilor de seamă?

 

Potrivit art. 204 alin. (1) din Codul civil (CC), persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare. Conform prevederilor art. 205 alin.(2) din CC, în cazul absorbției unei persoane juridice de către alta, drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite trec la persoana juridică absorbantă în conformitate cu actul de transmitere. 

 


Detalii
23
09 2020
184

(6.11.8.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru parcare?

 Potrivit art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru parcare sunt scutiți: 

  • autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; 
  • misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; 
  • Banca Naţională a Moldovei; 

  • Detalii
21
09 2020
154

(6.7.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de piaţă?

  Taxa de piață se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal). 
        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune(art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).
21
09 2020
129

(6.7.8.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei de piaţă ?

  Potrivit art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru piaţă sunt scutiți:
- autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
- misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

Detalii

21
09 2020
123

(6.7.8.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de piaţă?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate: 
a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295; 
b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv; 
 c)să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.
21
09 2020
84

(6.8.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru cazare?

Taxa pentru cazare se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal). 
     Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune(art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).