16
06 2021
233

6.8.4.1 Cum se calculează taxa pentru cazare?

 Taxa pentru cazare se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulțirea venitului din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare cu cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. g) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


Detalii
16
06 2021
230

6.5.5.1 Cum se calculează taxa de aplicare a simbolicii locale?

Taxa de aplicare a simbolicii locale se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, prin înmulțirea venitului din vânzări a produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală cu cota concretă a taxei stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) ( art. 293 alin. (1), lit. d) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
200

6.4.4.1 Care este cota concretă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

Cota concretă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace constituie % din venitul din vânzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunțurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare (lit. c) din anexa la Titlul VII al Codului fiscal). 


Detalii
16
06 2021
227

6.9.4.1 Cum se calculează taxa balneară?

Taxa balneară se calculează în mod individual de către contribuabil trimestrial, prin venitului din vânzări ale biletelor de odihnă şi tratament cu cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. h) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


Detalii
16
06 2021
260

6.6.5.1 Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, care corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior, se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, pornind de la cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru fiecare unitate comercială şi/sau de prestări servicii (obiectul impunerii) ( art. 293 alin. (1), lit. e) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


Detalii