16
06 2021
172

6.7.5.1 Cum se calculează taxa de piaţă?

Taxa de piață se calculează în mod individual de către contribuabil pornind de la suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor (fiecare metru pătrat) a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor, situate pe teritoriul pieței, și cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
186

6.10.4.1 Care este cota concretă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.


Detalii
16
06 2021
317

6.1.3 Ce include sistemul taxelor locale?

În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
Detalii

16
06 2021
412

6.16.5.1 Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?

Taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, prin înmulțirea suprafeței (fețelor) dispozitivului publicitar cu cota concretă a taxei pentru unitatea de măsură (suprafață) stabilită de către autoritatea administrației publice locale (consiliul local). (art. 293 alin. (1), lit. q) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

Detalii
16
06 2021
218

6.10.5.1 Cum se calculează taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, în funcție de numărul unităţilor de transport și cota concretă a taxei pentru fiecare unitate de transport, stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. i) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
251

6.11.4.1 Care este cota concretă a taxei pentru parcare?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru parcare se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
243

6.16.4.1 Cine stabilește cota concretă a taxei pentru dispozitivele publicitare?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru dispozitivele publicitare se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
377

6.11.5.1 Cum se calculează taxa pentru parcare?

Taxa pentru parcare se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, prin înmulțirea suprafeței parcării cu cota concretă a taxei pentru fiecare metru pătrat, stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal). 


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
237

6.3.3.1 Care este cota concretă taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul Fiscal, cota concretă a taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].