13
02 2014
2015

2. (8.4.7.3) Reieşind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecţii impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, rezidenţi ai Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13 ).
Detalii
05
02 2014
2304

Proiectul legii privind modificarea și completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997

Nota informativă privind modificarea şi completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-ХIII din 24 aprilie 1997

Actualmente, agricultura este una din activităţile preponderente din ţară, care urmează să contribuie la ridicarea nivelului de viaţă în sectorul rural şi nu numai, precum şi la majorarea încasărilor la bugetul de stat prin promovarea culturilor cu valoare adăugată înaltă.
Detalii