14
08 2019
897

Mâine expiră primul termen de achitare a impozitului imobiliar pentru 2019

Mâine, 15 august 2019, se încheie termenul limită în care proprietarii de bunuri imobiliare pot să achite prima parte a impozitului pe bunurile imobiliare.

Reamintim că potrivit prevederilor Codului fiscal al Republicii Moldova, impozitul pe bunurile imobiliare se achită în bugetul unității administrativ-teritoriale, conform locului de amplasare a bunului imobiliar, în două părți egale, până la data de 15 august și, respectiv, 15 octombrie.
Detalii
04
05 2015
12697

Codul Fiscal 2015 actualizat la data de 1 mai 2015 – în versiunile electronică și tipărită

Stimați abonați ai revistei Monitorul Fiscal FISC.md,
Stimați utilizatori ai site-ului monitorul.fisc.md,


Ținem să vă comunicăm despre darea la tipar a machetei Codului Fiscal 2015.

Totodată, ținînd cont de necesitatea acută a acestui document pentru activitatea zilnică a abonaților noștri, noi vă propunem varianta electronică a Codului Fiscal în limbile română și rusă, actualizat la data de 1 mai 2015, cu modificările și completările operate prin legea nr. 71 din 12 aprilie 2015, care a fost publicată în MO nr. 102-104 din 28 aprilie 2015.
Detalii
04
05 2015
6621

Налоговый кодекс по состоянию на 1 мая 2015 года – в электронной и печатной версии

Уважаемые подписчики журнала Monitorul Fiscal FISC.md,
Уважаемые посетители сайта monitorul.fisc.md,


Сообщаем вам о том, что макет Налогового кодекса 2015 передан в печать.

Вместе с тем, принимая во внимание острую необходимость этого документа для ежедневной деятельности наших подписчиков, мы предлагаем вам электронный вариант Налогового кодекса на русском и румынском языках, актуализированного по состоянию на 1 мая 2015 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными законом № 71 от 12 апреля 2015 года, опубликованным в МО № 102-104 от 28 апреля 2015 года.
Detalii
19
01 2015
6460

Codul Fiscal actualizat la data de 01.01.2015 – versiunea electronică

Stimați contribuabili,

Conform planurilor noastre, prima ediție din anul 2015 urma să fie Codul Fiscal actualizat. Însă, politica fiscală pentru anul 2015 nu a fost prezentată organului legislativ. Conform informației parvenite de la Direcția Generală Politică și Legislație Fiscală și Vamală din cadrul Ministerului Finanțelor, procedura de aprobare a noilor reguli fiscale pentru anul 2015 va fi reluată după stabilirea componenței noului Guvern. Proiectul legii corespunzătoare va fi prezentat pentru discutare cabinetului miniștrilor, apoi în Parlament.
Detalii
29
10 2014
1535

Reducerea discrepanței fiscale nu e doar problema SFS, dar fiscului trebuie să-i revină un rol principal în acest proces - studiu Expert- Grup

Cadrul instituțional existent conține constrângeri în ce privește transformarea Serviciului Fiscal de Stat(SFS) într-o instituție puternică, capabilă să preia întreaga responsabilitate privind diminuarea discrepanței fiscale — se menționează în studiul ”Discrepanța fiscală — realitate invizibilă”, lansat de Centrul Analitic Independent Expert — Grup.
Detalii
11
07 2014
2268

Persoana fizică-cetățean a beneficiat de restituirea contribuției individuale de asigurări sociale, reținută de către angajator și virată în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat. Se va considera suma primită drept venit impozabil obținut de către persoana fizică-cetățean pe parcursul perioadei fiscale sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 25 alin (1) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999 (MO nr. 1-4/2 din 06.01.2000) (în continuare-Lege), contribuția individuală de asigurări sociale datorată de asigurații cu contract individual de muncă se reține și se virează lunar de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii
10
07 2014
2248

Va avea oare dreptul la deducerile prevăzute în art. 36 din CF persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe?

În conformitate cu prevederile art. (24) alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF, se consideră venit impozabil venitul lunar al cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr. 1 la Legea citată, dacă sînt întrunite cumulativ condiţiile specificate în articolul nominalizat.

Detalii
09
07 2014
2178

Cum urmează a fi aplicate prevederile Titlului II al CF, în cazul în care un agent economic, fiind subiect al impunerii cu IVAO, achită, în prealabil, dividende fondatorilor săi, unul din care fiind rezident al Republicii Armenia şi deţine circa 30% din capitalul statutar al companiei moldoveneşti?

Pentru început, întrebarea urmează a fi privită din două perspective: perspectiva agentului economic, în calitatea sa de subiect pasibil impozitării cu impozitul pe venit şi perspectiva agentului economic în calitatea sa de subiect ce este obligat să reţină la sursă impozitul pe venit.
Detalii
15
05 2014
10726

A fost modificată lista codurilor facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42”

La data de 9 mai în Monitorul Oficial Nr. 110-114 a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal Nr. 192 din 25 aprilie 2014 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Detalii