10
08 2022
439

Decizia SFS sau acțiunea funcționarului fiscal va putea fi contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ

Legea nr. 155 din 15 iulie 2022 care prevede modificarea unor acte normative conexe Codului administrativ (CA) ce vizează emiterea actelor cu caracter normativ sau individual, și conține precizări în peste 50 de legi, inclusiv în Codul fiscal (CF), a fost publicată vineri, 5 august, în „MO”. Modificările la CF țin de dreptul de a contesta deciziile autorității fiscale și a funcționarilor fiscali, dar stabilesc și un șir de derogări de la prevederile CA.


Detalii

03
08 2022
244

Autovehiculele înmatriculate provizoriu pentru probe în RM pot deveni obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor

Autovehiculele înmatriculate provizoriu pentru probe în RM pot deveni obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor
 
În Parlament a fost înregistrată inițiativa legislativă a unui deputat care propune stabilirea în Moldova a unor condiții speciale pentru subiecții care au ca scop înmatricularea provizorie pentru probe a autovehiculelor.


Detalii

15
07 2022
1044

Zilierii: impozitarea remunerației

Astăzi, 15 iulie, au intrat în vigoare modificările la Codul fiscal, art. 15 al acestuia fiind completat cu lit. a1, care stabilește că pentru persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) cota impozitului pe venit se stabilește  în mărime de 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din titlul II.
 
 Modificările sunt aprobate prin Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 160/2022) care a fost publicată în „MO”. Totodată, Legea prenotată vine cu completări și în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, conform cărora în sistemul public sunt asigurate obligatoriu persoanele care exercită activități necalificate cu caracter ocazional în condițiile Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Detalii
17
06 2022
2476

Deducerea în baza bonului fiscal a cheltuielilor achitate cu cardul business

Cheltuielile ordinare și necesare suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, neconfirmate documentar, pentru procurările care au fost achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri (business), sunt permise spre deducere.
 
În Monitorul Oficial de astăzi, 17 iunie, a fost publicată și, prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, a intrat în vigoare Legea nr. 145 pentru modificarea art. 24 din Codul fiscal. Amintim, aceasta a fost aprobată de Parlament pe data de 2 iunie 2022.
 


Detalii

31
05 2022
317

SCITL: particularitățile executării silite a plăților administrate în anul 2022

În conformitate cu art. 177 din Codul fiscal, în cazul admiterii restanței, obligația fiscală poate fi stinsă prin executare silită, care se efectuează în modul stabilit de Capitolul 9 al Titlului V din Codul fiscal (CF). În acest sens, art. 1324 alin. (8) și art. 195 alin. (1) din CF stabilesc că atribuția și prerogativa executării silite a restanțelor aparține Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - SFS), care este abilitat cu această funcție și în cazul altor plăți restante față de bugetul public național potrivit legii (ex. contribuțiile obligatorii în Fondul Viei și Vinului, conform art. 323 alin. (10) și (11) din Legea viei și vinului nr. 57/2006; creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public, în temeiul art. 175 alin. (2) din Codul administrativ).
Detalii
27
05 2022
285

Comerțul electronic: proiectul modificărilor în Codul fiscal

Efortul autorităților depus pentru digitalizarea continuă a economiei, inclusiv crearea condițiilor pentru dezvoltarea și reglementarea comerțului electronic, este reflectat în proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (peste 20 de acte legislative, inclusiv în Codul fiscal). Acesta a fost elaborat de  Ministerul Economiei cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și al USAID Moldova.
 
Astfel, autorii propun modificarea art. 697 din CF (regimul fiscal al persoanelor fizice care desfășoară activități independente desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor)). În cazul utilizării metodelor de acceptare a plăților fără numerar, se propune o diferențiere a limitei veniturilor din vânzări permise de a fi realizate
Detalii
05
05 2022
288

Eliminarea contradicțiilor dintre prevederile Codului fiscal și Codului administrativ

Modificările legislației conexe Codului administrativ (CA) ce vizează emiterea actelor cu caracter normativ sau individual, proiectul cărora a fost examinat în cadrul ședinței Guvernului din 4 mai, vin cu precizări în peste 50 de legi, inclusiv în Codul fiscal. Acestea țin de dreptul de a contesta deciziile autorității fiscale și a funcționarilor fiscali, dar stabilesc și un șir de derogări de la prevederile CA.
 
Astfel, CF va stabili expres că dreptul de a contesta decizia SFS sau acțiunea funcționarului fiscal poate fi contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018. Totodată, în ambele cazuri pe marginea contestaţiei (atât a deciziei organului fiscal, cât și a acțiunilor funcționarului acestuia) decizia va fi emisă prin derogare de la prevederile CA.
Detalii
15
04 2022
313

Și cărțile electronice vor fi scutite de TVA fără drept de deducere

Producția de carte și publicațiile periodice (cu excepția celor cu caracter publicitar și erotic) de la pozițiile tarifare 4901, 4902, 490300000, 490400000 și 4905, producția de carte electronică și/sau audio și publicațiile periodice electronice și/sau audio (cu excepția celor cu caracter publicitar și erotic), precum și serviciile de editare, serviciile privind dreptul de autor și drepturile conexe utilizate în acest scop, cu excepția celor cu caracterul menționat, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.
 
Completarea pct. 20) alin. (1) al art. 103 din Codul fiscal a intrat în vigoare astăzi, 15 aprilie, odată cu publicarea în MO a Legii nr. 81 din 31 martie 2022 .
 


Detalii

15
04 2022
590

Pragul pentru încălcările fiscale nesemnificative, majorat

Astăzi, 15 aprilie 2022, prin derogare de la prevederile art.56 alin.2) din Legea nr.100/2018, intră în vigoare noile praguri stabilite pentru încălcările fiscale nesemnificative, acestea fiind majorate de 5 ori față de cele aplicate anterior. Legea nr. 70 din 24 martie 2022 pentru modificarea art. 231 (alin.4) din Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, în cazul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător va fi considerată nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau taxei constituie până la 500 de lei, iar în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanelor juridice încălcarea se va lua în considerare dacă va depăși suma de 5000 lei,
Detalii
08
04 2022
522

Activitatea în domeniul comercializării deșeurilor de metale. Regimul fiscal

Regimul fiscal al persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase va fi reglementat în Codul fiscal (CF). În cadrul ședinței plenare ale Parlamentului din 7 aprilie în lectura a doua a fost aprobat cu 54 de voturi proiectul de lege ce prevede suplinirea Titlului II al CF cu capitolul 104 (art. 6920-6925), prevederile căruia se vor aplica doar în cazul activităților de comercializare de către persoanele fizice rezidente către agenții economici licențiați a deșeurilor de metale feroase și neferoase pe teritoriul Moldovei. Nomenclatorul de deșeuri de metale care pot fi colectate de subiecții impozabili va fi stabilit de Ministerul Mediului.
 


Detalii