17
05 2022
247

Reducerea poverii de reglementare pentru ÎMM: 7 acțiuni majore

Elaborarea unui regim fiscal extrem de simplu pentru microîntreprinderi și afaceri simple, prin care plățile fiscale să fie unificate și automatizat aplicate (ca, spre exemplu, automat transferate de bancă din contul dedicat afacerilor), fiind eliminate cerințele administrative (raportări, dări de seamă, evidența contabilă etc.), acestea putând fi generate în baza datelor bancare este doar una din acțiunile incluse în Foaia de parcurs privind reducerea poverii de reglementare pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru anul 2022.  
 
Consiliul Economic publicat pe portalul său documentul operațional elaborat pentru o perioadă scurtă de timp (de până la un an), cu un set de măsuri prioritare, acceptată de către membrii Consiliului Consultativ al ÎMM-urilor.
 


Detalii

27
04 2022
111

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru. Realizările anului 2021

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru a elaborat Raportul anual de activitate pentru anul 2021 ce reprezintă o sinteză a principalelor acțiuni realizate pe această platformă pe parcursul anului precedent.
 
Astfel, una din cele mai importante realizări constă în elaborarea și promovarea Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic.  Prin aprobarea pachetului legislativ s-a obținut înregistrarea întreprinderilor la distanță; excluderea obligativității notificării în calitate de operator de date cu caracter personal;
Detalii
15
04 2022
147

Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității. Elaborarea Programul Național

Sectorul IMM este motorul economiei naționale, care, însă, este în faza de dezvoltare, având un potențial înalt nevalorificat. Companiile mici și mijlocii prezintă 98,6% din numărul total de întreprinderi, dintre care aproximativ 85,4% sunt micro-întreprinderi cu un număr mai mic de 10 angajați (în medie, 6 locuri de muncă per întreprindere), dar care asigură 60,1% din locurile de muncă și aproape 40% din volumul veniturilor din vânzări.
 
Pentru dezvoltarea în continuare a acestui sector autoritățile, cu suportul experților europeni, au elaborat conceptul Programului Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026 (PACC), care  a fost prezentat astăzi, 15 aprilie,
Detalii
27
01 2022
296

Pachetele de digitizare 2.0 și 3.0

Modificările legislative în domeniul notarial și al comerțului electronic  au fost anunțate de viceprim-ministrul pentru digitizare Iurie Țurcanu în cadrul Consiliului consultativ pentru digitalizarea economiei – iConsiliu, al cărui președinte este.

 

Potrivit lui Iurie Țurcanu, propunerile legislative în prima redacție privind digitalizarea unor servicii notariale pentru comunitatea de afaceri au fost deja prezentate părților interesate, iar la etapa de față acestea se definitivează pe platforma Consiliului Economic. Scopul modificărilor este de a tehnologiza relațiile dintre notar și omul de afaceri, în special în ceea ce ține de delegarea anumitor împuterniciri
Detalii
20
12 2021
193

Promovarea antreprenoriatului. Conceptul Programului național

Potrivit datelor oficiale, doar 47% dintre companiile mici și mijlocii supraviețuiesc în primul an după înființare și doar 40% – după al doilea an. Totodată, IMM tind să fie concentrate în sectoare cu valoare adăugată scăzută, cum ar fi comerțul și repararea vehiculelor (37,5%), activitățile profesionale, științifice și tehnice (8,7%) și industria prelucrătoare (8,5%).

 

Pentru crearea unui mediu de afaceri favorabil prin înregistrarea unor progrese semnificative în domenii critice relevante pentru dezvoltarea antreprenoriatului și îmbunătățirea competitivității locale și internaționale a IMM-urilor autohtone a fost elaborat Programul
Detalii

16
12 2021
384

iConsiliu: digitalizarea activității notariale

Fluxul de documente în raport cu notarii se efectuează în prezent exclusiv pe suport de hârtie, cu toate că legislația prevede utilizarea formei electronice pentru mai multe acte nu doar pentru desfășurarea activității economice, dar și pentru viața socială. Astfel, continuă să persiste practici în care autoritățile și notarii nu acceptă și nu emit documente electronice și nici nu operează cu dosare electronice, cu toate că un număr suficient de notari dețin semnături electronice și mijloace de comunicare electronică corespunzătoare.
 
Astăzi, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, s-a întrunit în ședință Consiliul consultativ pentru digitalizarea economiei – iConsiliu, fiind puse în discuție aspecte ce vizează digitalizarea activității notariale.


Detalii

14
12 2021
395

Procesul de insolvabilitate. Perfecționarea cadrului legal continuă

Cadrul normativ privind procesul insolvabilității va fi îmbunătățit, pentru a elimina toate constrângerile cu care se confruntă agenții economici în procesul de inițiere și derulare a insolvabilității. Astăzi, 14 decembrie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM a avut loc o ședință de lucru, în discuție fiind puse dificultățile cu care se confruntă antreprenorii atunci când ajung în incapacitatea de plată și/sau aplică cadrul normativ aferent domeniului insolvabilității.


Detalii

25
11 2021
265

Concediul paternal: recomandări de politici

Implicarea echitabilă a ambilor părinți în creșterea și îngrijirea copiilor trebuie să devină obiectivul politicilor familiale de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională. Acestea sunt concluziile a două documente de analiză în baza datelor Studiului Generații și Gen, în baza cărora au fost elaborate un șir de recomandări de politici. Acestea au fost prezentate în cadrul Grupului de lucru 5 „Dezvoltarea pieței muncii” al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM.
 
Astfel, documentul de propuneri de politici ,,Cum stimulăm implicarea echitabilă a părinților în creșterea și îngrijirea copiilor – Recomandări de politici” propune extinderea perioadei de utilizare a concediului paternal.
Detalii
12
10 2021
390

Evaluarea impactului aplicării facilităților fiscale pentru stimularea salariaților

Companiile din Republica Moldova menționează că lipsa forței de muncă calificate se resimte tot mai acut și solicită suportul autorităților în aplicarea unor mecansime de stimulare prietenoase angajatului. În acest context, astăzi, 12 octombrie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a fost prezentat un studiu asupra stimulării salariaților pentru practicarea sportului și participarea la diverse activități culturale și facilitarea activității companiilor care investesc în sport, prin intermediul stimulentelor fiscale atât pentru agenții economici care stimulează salariații în practicarea sportului, cât și a companiilor care investesc în sport.


Detalii

09
09 2021
327

Consultant online permanent în domeniul afacerilor

Astăzi, 9 septembrie, a fost lansată pagina https://ghidulafacerii.ebrd.md/ ce va oferi suport juridic și va ghida întreprinderile aflate într-un climat economic dificil. Pagina web conține șase ghiduri cu recomandări și instrumente pentru a ajuta întreprinderile să-și îmbunătățească reziliența în perioade dificile și anume:
  • Restructurează afacerea;
  • Gestionează eficient finanțele;
  • Digitalizează afacerea;
  • Gestionează eficient afacerea;
  • Gestionează cu succes personalul
  • Dezvoltă strategia de business.

  • Detalii