09
11 2017
1150

Indemnizații unice pentru construcția spațiului locativ

Ministerul Finanţelor va aloca autorităţilor administraţiei publice locale mijloace financiare în sumă de 2156,4 mii lei din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2017 în vederea acordării indemnizaţiilor unice unor categorii de cetăţeni pentru construcţia caselor individuale, locuinţelor cooperatiste, procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi.
Detalii
20
10 2016
650

Рentru renovarea și construcția clădirilor judecătorești sunt necesare 1,5 mld. lei

Republica Moldova urmează să construiască și să renoveze în următorii 10 ani clădiri ale instanțelor judecătorești în valoare de peste 1,5 mld. lei. Un proiect de hotărâre de Parlament în acest sens a fost elaborat de Ministerul Justiției și supus dezbaterilor publice. Acesta include „Planul de construire a clădirilor noi și renovarea clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești”.
Detalii
04
07 2016
662

Cu privire la drepturile creditorului gajist de a înstrăina bunurile gajate avînd înregistrată obligația față de buget la impozitul pe bunurile imobiliare

Urmare a neexecutării obligațiilor aferente stingerii creditului ipotecar contractat de către un agent economic cu instituția noastră, în temeiul hotărîrei judecății, precum și a actului de primire predare a bunului imobiliar, bunul imobil ipotecat a fost transmis în posesia instituției.
Detalii