20
10 2016
589

Рentru renovarea și construcția clădirilor judecătorești sunt necesare 1,5 mld. lei

Republica Moldova urmează să construiască și să renoveze în următorii 10 ani clădiri ale instanțelor judecătorești în valoare de peste 1,5 mld. lei. Un proiect de hotărâre de Parlament în acest sens a fost elaborat de Ministerul Justiției și supus dezbaterilor publice. Acesta include „Planul de construire a clădirilor noi și renovarea clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești”.
Detalii
04
07 2016
596

Cu privire la drepturile creditorului gajist de a înstrăina bunurile gajate avînd înregistrată obligația față de buget la impozitul pe bunurile imobiliare

Urmare a neexecutării obligațiilor aferente stingerii creditului ipotecar contractat de către un agent economic cu instituția noastră, în temeiul hotărîrei judecății, precum și a actului de primire predare a bunului imobiliar, bunul imobil ipotecat a fost transmis în posesia instituției.
Detalii