11
08 2022
127

Modul de reflectare în contabilitate a terenului agricol – proprietatea fondatorului GȚ

În practică deseori se întâlnesc cazuri când persoana fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător prin intermediul gospodăriei ţărăneşti (de fermieri), procură teren cu destinație agricolă în scopul utilizării acestuia în activitatea de întreprinzător. Totodată, terenul procurat nu este înregistrat după GȚ, ci reprezintă proprietatea persoanei fizice, fondatorul gospodăriei ţărănești (de fermieri). În asemenea condiții apare întrebarea cu privire la modul de reflectare în contabilitate a terenului agricol dat.


Detalii

11
08 2022
274

Provizion – necesitate sau obligație?

Pentru a stabili necesitatea creării provizioanelor, entitatea trebuie să ia în calcul prevederile actelor normative de reglementare a contabilității și raportării financiare, care tangențial sau direct se referă la acest subiect.

Astfel, potrivit art. 18 alin. (1) al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (în continuare – Legea nr. 287/2017), entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de legea menționată, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b).


Detalii

09
08 2022
46

Contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale. Aspecte contabile și fiscale

Ai în gestiune imobilizări corporale și necorporale și dorești să fii sigur că evidența este dusă corect?

Întâlnești neclarități la reevaluarea și deprecierea activelor?

Dorești să primești răspunsuri la toate întrebările de ordin fiscal în contextul amortizării, vânzării sau casării mijloacelor fixe?

 

Participă la cursul din 19 august cu genericul CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ȘI NECORPORALE: ASPECTE CONTABILE ȘI FISCALE”,
Detalii

05
08 2022
201

Provizionul - necesitate sau obligație?

Contabilii-practicieni frecvent adresează întrebarea: crearea provizionului este o necesitate sau totuși o obligație a entității? Pentru a oferi mai multă claritate la subiectul dat, publicăm în ediția din august a revistei monitorul fiscal FISC.md” articolul „Provizion – necesitate sau obligație?”, elaborat de Natalia Tonu și Ecaterina Voloșciuc.
 
Mai întâi de toate abonații noștri vor afla că pentru a stabili necesitatea creării provizioanelor, entitatea trebuie să ia în calcul prevederile actelor normative de reglementare a contabilității și raportării financiare, care tangențial sau direct se referă la acest subiect. Astfel, potrivit art. 18 alin. (1) al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de legea menționată, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative.


Detalii

17
06 2022
400

Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spațiilor verzi

Spațiile verzi, indiferent de apartenență și destinație, servesc la îmbunătățirea calității mediului și menținerea echilibrului ecologic, iar în contextul încălzirii globale indiscutabil prezintă o importanță majoră pentru orice țară.

Statul prin diverse programe și proiecte încurajează amenajarea spațiilor verzi de către entitățile care dispun de terenuri în acest scop. Totodată modul de contabilizare și deducere a acestor cheltuieli în scopuri fiscale ridică multiple întrebări.


Detalii

16
06 2022
267

Calculația costurilor produselor cuplate și secundare

În prezentul articol vor fi examinate particularitățile procesului de determinare a costurilor unitare ale produselor cuplate și secundare. În acest scop, mai întâi de toate, este necesar de clarificat esența produselor cuplate și de indicat în ce condiții apar acestea.

Produsele cuplate (asociate, colaterale) se obțin la prelucrarea complexă a materialelor, în condițiile în care din unul și  același material se fabrică concomitent, în mod inevitabil mai multe feluri de produse. Un exemplu clasic în acest sens reprezintă cazul în care din laptele integral se obțin simultan două produse cuplate – smântâna și laptele degresat. Fabricarea unui produs cuplat fără altul nu este posibilă. În asemenea situație nu este realizabilă separarea în mod direct (prin măsurarea cantitativă) a costului materialului consumat între produsele cuplate. Respectiv, astfel de costuri materiale se tratează ca repartizabile


Detalii

16
06 2022
453

Transmiterea bunurilor prin intermediul curierului. Documentarea faptelor economice

Potrivit art. 2 al Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (Legea nr. 36/2016), servicii poștale reprezintă servicii destinate publicului, constând în colectarea, ambalarea (în caz de necesitate), sortarea, transportul trimiterilor poștale şi distribuirea sau înmânarea acestora destinatarilor.

Serviciu de curierat reprezintă colectarea, recepționarea trimiterilor poștale şi predarea acestora prin intermediul curierului, la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.


Detalii

14
06 2022
356

Calculația costului efectiv al mineralelor utile extrase

Conform rezultatelor analizei  efectuate la  mai multe  entități  cu  activitate extractivă, s-a constatat că în practica lor se aplică metoda globală de contabilitate a costurilor și calculație a costului mineralelor utile solide și lichide care mai este numită și metoda ,,de absorbție a costului” sau ,,metoda costului absorbant”.

Această metodă prevede calculația costului produselor minerale solide și lichide în baza costurilor  directe și celor indirecte de producție. Anume această componență a costului efectiv al stocurilor, inclusiv a produselor, corespunde prevederilor pct. 16 al SNC ,,Stocuri” și pct. 18-36 ale Indicațiilor metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor, iar în situația de profit și pierdere se prezintă informația aferentă costului vânzărilor produselor realizate și serviciilor prestate pentru determinarea rezultatului financiar în perioada de gestiune.


Detalii

13
06 2022
458

Avansul acordat în baza pre-contractului de vânzare-cumpărare a imobilului care nu a fost procurat. Reflectarea cheltuielilor în VEN12

Întreprinderea a încheiat un pre-contract de vânzare-cumpărare a unui imobil cu acordarea unui avans. Ulterior, din anumite circumstanțe, situația financiară a întreprinderii nu a permis finalizarea procesului de procurare a imobilului. Se vor regăsi în componența cheltuielilor deductibile aceste cheltuieli?

 În conformitate cu prevederile art. 44  alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice aplică  metoda de evidenţă – contabilitatea de angajamente.


Detalii

07
06 2022
626

Compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producători agricoli. Mecanismul de acordare, aspecte contabile și fiscale

Prin Hotărârea Guvernului nr. 275/2022 a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producători agricoli în anul 2022 (Regulament).

Regulamentul stabileşte modul de repartizare a mijloacelor financiare destinate compensării parţiale a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 pentru efectuarea lucrărilor în exploataţiile agricole. Conform prevederilor stabilite în Regulament, accizele
Detalii