03
08 2021
253

Ajustări pentru deprecierea stocurilor: tratamentul contabil și fiscal

În conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (în continuare - Legea nr. 287/2017), situațiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a altor informații aferente activității entității. În vederea realizării acestui obiectiv, pe care trebuie să o ofere contabilitatea, se impune respectarea principiului prudenței, prevăzut în art. 6 din Legea nr. 287/2017, potrivit căruia nu se admite supraevaluarea activelor și a veniturilor și/sau subevaluarea datoriilor și a cheltuielilor.


Detalii

03
08 2021
80

Sectorul extractiv: contabilitatea lichidării excavațiilor și refacerii terenurilor

Entitatea cu activitate extractivă este obligată să lichideze excavațiile și să refacă terenurile ocupate cu drumurile temporare și cu alte mijloace fixe în respectarea prevederilor art. 39, lit. (i; m) din Codul subsolului nr. 3/2009, art. 54 lit. (c) din Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, art. 29 din Codul funciar nr. 828/1991.
 
În ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md” în rubrica „Sectorul extractiv”, venim cu articolul „Contabilitatea lichidării excavațiilor și refacerii terenurilor” în care autorii Vasile Bucur și Tatiana Șevciuc atrag atenția că entitatea cu activitate extractivă, încă la începutul lucrărilor de extracție a resurselor minerale urmează să întocmească devizul de costuri pentru lichidarea excavațiilor și a terenurilor ocupate cu drumurile temporare și mijloace fixe aferente (clădiri, construcții etc.).
02
08 2021
615

Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale

Modul de reflectare în contabilitate a operațiunilor de procurare a combustibilului

Entitatea care dispune de mijloace de transport achiziționează combustibil:

• direct de la furnizori;

• în baza cardurilor valorice;

• prin intermediul titularului de avans (în cazul delegării salariatului peste hotare țării).

Formulele contabile ce urmează a fi întocmite conform surselor de intrare menționate mai sus sunt prezentate în Tabelul 1.


Detalii

17
07 2021
175

Seminar practic online: Agricultura - contabilitate și fiscalitate

Agricultura constituie o ramură importantă a economiei naționale, având ca obiect cultivarea pământului și creșterea animalelor în vederea obținerii de produse alimentare și a altor produse ce pot fi utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse. Cu siguranță, știi, deja, că problemele fiscal-contabile în domeniul agriculturii sunt multe si specifice, cum ar fi.

  • legislația în continuă schimbare;
  • fiecare subdomeniu al agriculturii este reglementat de un set diferit de acte normative;
  • termenele de depunere a documentației adiacente fiecărei specializări agricole sunt diferite! Setul de documente necesare diferă, de asemenea!
  • confuzie în aplicarea facilităților pentru antreprenorii din agricultură.

  • Detalii
30
06 2021
110

Contabilitatea în agricultură

Agricultura este una din activitățile de bază, caracteristice pentru Republica Moldova.

Cu siguranță, știți deja că problemele fiscal-contabile în domeniul agriculturii sunt multe si specifice, cum ar fi.
• legislația în continuă schimbare;
• fiecare subdomeniu al agriculturii este reglementat de un set diferit de acte normative;
• termenele de depunere a documentației adiacente fiecărei specializări agricole sunt diferite! Setul de documente necesare diferă, de asemenea!
• confuzie în aplicarea facilităților pentru antreprenorii din agricultură.

Înregistrare la seminar aici


Detalii

29
06 2021
197

Seminar practic: Contabilitatea drepturilor salariale. Dări de seamă

Legislația în domeniul remunerării muncii este frecvent modificată prin decizii, hotărâri și regulamente noi. În contextul pandemiei, acest subiect devine și mai actual, deoarece companiile, fiind obligate să se conformeze regulilor impuse de stat trebuie și să contabilizeze corect din punct de vedere fiscal, iar aici apar cele mai multe întrebări din partea contabililor.

În acest context, am adaptat programul seminarului luând în considerare actualizările din legislație, dar și condițiile/restricțiile legate de pandemia Covid-19.

 

Astfel, discutăm despre:


Detalii

25
06 2021
281

Contabilitatea cheltuielilor de deplasare și reprezentanță

În condițiile globalizării economiei apare din ce în ce mai mult necesitatea ca o entitate să-și trimită salariații în deplasări interne (în interiorul țării) și/sau externe, pentru a contribui sub diverse forme la realizarea de venituri.

Astfel, o serie de neclarități țin de cheltuielile pentru deplasări în țară și în străinătate: prevederi legale aplicabile, regimul fiscal-contabil, dar și modul de documentare corespunzătoare acestora.


Detalii

22
06 2021
68

Particularitățile menținerii evidenții contabile în domeniul turismului

Agențiile de turism zilnic efectuează zeci sau sute de tranzacții, fie pentru pachete de servicii turistice, bilete avia, bilete transport pasageri, excursii, rezervare hotel, servicii ghid, masă sau asigurări medicale etc. În multitudinea acestor servicii este esențială menținerea unei evidențe contabile minuțioase și la nivel.

 

De aceea Vioser Tax Trainigs te invită la un seminar practic în cadrul căruia vei beneficia de consultația unui specialist cu practică în domeniul dat.

 


Detalii

16
06 2021
420

Contabilizarea carburanților, anvelopelor și acumulatoarelor. Foi de parcurs

Prezența unui mijloc de transport la entitate presupune suportarea unor costuri de exploatare a acestuia, care nu sunt deloc neglijabile, și mai important, pot deveni apăsătoare pe termen lung.

 

Consumul de carburanți, anvelope, acumulatoare, asigurarea – toate împreună, exercită presiuni asupra bugetului companiei. De aceea, tot mai mulți contabili caută soluții care să le permită exploatarea la parametri optimi a automobilelor, precum și să le documenteze și le contabilizeze în mod corespunzător.


Detalii