26
02 2021
79

Contabilitatea în transportul auto

Particularitățile contabile și fiscale în activitatea de transport este o provocare majoră pentru mulți contabili în contextul tuturor modificărilor legislative și normative. Compania Vioser Tax Trainings te invită în data de 23 martie să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de Transport Auto.

Detalii
18
02 2021
235

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

Prima parte

 

Situațiile financiare

 

Reprezentanța/nerezidentul întocmește situaţii financiare în baza informaţiilor contabile după reflectarea rezultatelor inventarierii și prezintă situaţii financiare conform prevederilor Legii nr. 287/2017 și Indicaţiilor metodice.

În cazul modificării datei de raportare și prezentării situaţiilor financiare pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de un an, reprezentanța/nerezidentul va dezvălui:


Detalii
18
02 2021
248

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

În conformitate cu modificările operate la art. 5 din Codul fiscal (CF) prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 257/2020), începând cu 1 ianuarie 2021, noțiunile de reprezentanță permanentă și reprezentanța entității nerezidente au următorul conținut: pct. 15) din art. 5 al CF definește noțiunea de reprezentanţă permanentă ca loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfășoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:


Detalii
18
02 2021
648

Curtea de conturi despre evidență contabilă și raportare financiară în sectorul public

Circa 80% din entitățile auditate de Curtea de conturi (CC) în anii 2018-2019 la capitolul administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public înregistrează nereguli la ținerea evidenței contabile, inclusiv la reflectarea cheltuielilor aferente remunerării muncii, uzurii/amortizării mijloacelor fixe; la contabilizarea activelor nemateriale și a valorii capitalului social al statului, terenurilor aflate în folosință, valorii creanțelor și a datoriilor; la aplicarea corectă a regulilor de recunoaștere și clasificare a bunurilor, precum și la efectuarea inventarierii etc.,
Detalii
18
02 2021
1259

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I în nr. 7 (62), partea II în nr. 8 (63) 2020))

Determinarea rezultatului fiscal la ieșirea mijloacelor fixe

Potrivit pct. 31 din SNC „INC” imobilizările se derecunosc la ieșirea acestora în cazul transmiterii (înstrăinării, cedării) prin vânzare, în baza unui contract de leasing financiar, schimb, donaţie etc., lichidării din motivul uzurii fizice și/sau învechirii morale, distrugerii în urma calamităţilor naturale etc.


Detalii
17
02 2021
261

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) al Legii asociaţiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Legea nr. 139/2007), asociaţia de economii și împrumut (AEÎ) are drept scop sprijinirea activităţilor legale ale membrilor săi în vederea îmbunătăţirii condiţiilor economice și sociale ale acestora prin acordarea serviciilor specificate la art. 7 din Legea nr. 139/2007.12 Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 139/2007 stabilește lista serviciilor prestate de asociație membrilor săi, în funcţie de categoria licenţei deținute, după cum urmează:


Detalii
15
02 2021
859

Contabilitatea creanţelor și datoriilor entității în scheme

Creanţele personalului includ: avansurile acordate în contul salariului, sumele acordate titularilor de avans, creanţele privind recuperarea prejudiciului material, alte creanţe ale personalului. 

În articolul de mai jos, elaborat de Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu, sunt descrise mai multe aspecte despre contabilitatea creanțelor și datoriilor entității, în scheme.


Detalii
09
02 2021
1821

Contabilizarea anvelopelor și acumulatoarelor

Care este modul de contabilizare a valorii anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport începând cu 1 ianuarie 2020?
 
                   
Costul de intrare a mijloacelor de transport procurate și transmise în exploatare include valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor, valoarea cărora, pe măsura exploatării mijloacelor de transport, se decontează la costuri/cheltuieli prin  calcularea amortizării.

Detalii
09
02 2021
233

Contabilitatea și raportarea financiară ale reprezentanței entității nerezidente/nerezidenților

Din 1 ianuarie 2021, a fost modificată noțiunea de reprezentanță a entității nerezidente, aceasta fiind substituită cu „nerezident care desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art. 5 pct. 151) al Codul fiscal (CF)”. Este sau nu modificată în acest context organizarea, ținerea contabilității și prezentarea situațiilor financiare? Răspunsul este oferit de autorul nostru, Lidia Foalea, în articolul „Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare”, publicat în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”.
 
Astfel, entitatea (cu statut de reprezentanță a entității nerezidente înregistrată până la 31 decembrie 2020, iar începând cu 1 ianuarie 2021 – entitatea cu statut de nerezident care desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art.5 pct.151) al CF) urmează să ţină contabilitatea,
Detalii
03
02 2021
243

ACAP: evenimente educaționale în luna februarie 2021

Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) invită la următoarele evenimente educaționale, ce vor avea loc în luna februarie 2021:

1. Seminarul online «Modul de întocmire a situațiilor financiare şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020. Particularităţile aplicării legislaţiei contabile și fiscale în anul 2021»


Detalii