21
06 2018
97

1. (29.2.4.11) Cum urmează a fi determinată creșterea de capital la înstrăinarea de către unul din soți, cu acordul celuilalt, a activelor de capital deținute în proprietate comună în devălmășie?

Potrivit art. 369 alin. (2) din Codul civil, pentru actele de dispoziţie asupra bunurilor imobile proprietate comună în devălmășie este necesar acordul scris al tuturor coproprietarilor devălmași.

Prevederile alin.(3) din același articol, admit posibilitatea încheierii actului juridic de dispoziție de unul dintre coproprietarii devălmași, cu condiția respectării prevederilor legislației în vigoare.
Detalii
13
06 2018
340

Seminar: Contabilitatea în IT

Domeniul IT este unul din cele mai favorizate și susținute în R.Moldova. Primul IT Park autohton creat pentru o perioadă de 10 ani are ca scop să atragă peste 400 de rezidenți, aceștia beneficiind de facilități fiscale și anume impozitul unic în mărime de 7%. Pentru a afla cum se contabilizează acesta, dar şi alte aspecte, vă invităm la seminarul ProActive ”Contabilitatea în IT”
Detalii
13
06 2018
192

4. (29.1.11.4) Ce regim de impozitare (4% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici nou-creați?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, agenţii economici menţionaţi la alin. (1), pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit dacă aceştia s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare.

Alegerea regimului fiscal se realizează, prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, pentru subiecţii menţionaţi la lit. a) şi b) pînă la data de 25 aprilie, iar pentru subiecţii menţionaţi la lit. c) pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.
Detalii
05
06 2018
704

Particularitățile contabilității în domeniul construcțiilor

Compania „Vioser Training & Events” vă invită la un curs practic cu genericul Particularitățile contabilității în domeniul construcțiilor.

Scopul cursului:

Asimilarea principalelor aspecte teoretice şi practice în domeniul lucrărilor de construcţii, producerea de bunuri imobiliare concretizate în clădiri şi construcţii civile noi, precum şi restaurarea, repararea şi întreţinerea celor existente, executarea lucrărilor de construcție – montaj, proiectare etc.
Detalii
05
06 2018
217

Contabilitatea în Turism. Seminar practic

Prin intermediul agenţiilor de turism şi turoperatorilor, în ianuarie-martie 2018, au plecat în străinătate 27,8 mii de turişti şi excursionişti sau cu 43,3% mai mult față de perioada similară din anul 2017. Majoritatea cetăţenilor moldoveni au plecat în străinătate în scopuri de odihnă, recreere şi agrement (98,0%). Astfel, necesitatea ducerii corecte a evidenței contabile corecte devine o necesitate.
Detalii
04
06 2018
1250

Calculul și contabilizarea salariului + IPC18

PROACTIVE te invită la un seminar destinat celor care au cunoștințe în contabilitate și/sau finanțe, cum ar fi contabilii, studenții de la economie, liberii profesioniști, antreprenorii, etc.

BONUS: COMPLETAREA DĂRII DE SEAMĂ IPC18

SCOP

La seminar vei învăța:
Detalii
04
06 2018
500

Evidența contabilă în domeniul alimentației publice

Sectorul alimentației publice cuprinde un număr enorm de unități economice, activitatea cărora trebuie să se desfășoare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, fiind asigurată o evidență financiar-contabilă adecvată cerințelor economice contemporane. Unitățile de comerț, alimentație publică, organizațiile și întreprinderile cooperației de consum sunt subordonate unicului sistem de reglementare normativă a contabilității, aceleași convenții și principii de bază.

În acest context, compania Vioser Trainings & Events organizează un curs de instruire pentru contabili cu genericul ''Aspecte juridice și fiscale în contabilitatea alimentaţiei publice''.
Detalii
29
05 2018
771

Evidența contabilă în domeniul turismului

Compania ”Vioser Training & Events” Vă invită la un cursul practic Particularitățile ținerii evidenței contabile în domeniul turismului.

Datorită multiplelor solicitări din partea participanților noștri, cursul “Evidența contabilă în domeniul turismului” va avea loc pe data de 29 iunie.
Detalii