30
12 2014
1725

Ministerul Finanţelor: Emiterea Declaraţiei privind buna guvernare

Ministerul Finanţelor informează autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, precum şi autorităţile / instituţiile autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional că, în conformitate cu prevederile art.16 (1) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.730)
Detalii
17
12 2013
1243

Comunicat de presa: Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern 2014-2017 aprobat de către Guvern

Anatol ARAPU, ministrul Finanţelor a prezentat, astăzi 17 decembrie, în cadrul şedinţei Cabinetului de miniştri, spre aprobare Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017, elaborat în scopul realizării prevederilor bunelor practici ale Uniunii Europene, prevederilor Legii privind controlul financiar public intern şi Strategiei de dezvoltare în domeniul managementului finanţelor publice 2013 – 2020, menite să asigure dezvoltarea continuă a sistemului de control financiar public intern.
Detalii