21
02 2019
200

Utilizarea sistemelor informaționale administrate de CTIF: peste 4,3 mii de persoane instruite

În anul 2018, Instituția Publică„Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a organizat și a desfășurat 298 cursuri de instruire cu diferite tematici, la care au participat 4 315 persoane care utilizează sau doresc să utilizeze sistemele informaționale automatizate (SIA) administrate de CTIF în domeniile finanțelor publice, fiscal, vamal și achizițiilor publice. Majoritatea cursurilor au fost ghidate de formatorii Centrului de instruire din cadrul CTIF, celelalte – de formatori din cadrul Ministerului Finanțelor și instituțiilor subordonate acestuia.

Cele mai multe instruiri — 215 – au fost dedicate utilizării noului SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” și au întrunit circa 3,9 mii de specialiști din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din țară. 145 de instruiri au fost desfășurate în orașele și raioanele republicii, iar 70 – în mun. Chișinău.
Detalii
28
10 2017
1920

Cursuri de instruire în capitala de Nord a Țării

Centrul de Instruire din cadrul Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” va organiza cursuri de instruire privind utilizarea „Serviciilor fiscale electronice” pentru contribuabilii din zona de nord a țării. Evenimentul va fi găzduit de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălți.
Detalii
13
05 2016
940

Î.S. „Fiscservinform” instruirile în domeniul serviciilor fiscale electronice devin mai practice

Activitatea eficientă din cadrul fiecărei întreprinderi, este în strictă concordanță cu modalitatea instruirii salariaților. Pornind de la acest fapt Î.S. „Fiscservinform” — instituție ce prestează servicii fiscale electronice, cu care interacționează practic toți contribuabilii, a tins mereu spre o deservire și o instruire corespunzătoare pentru clienții săi.
Detalii
29
07 2015
900

Dezvoltare prin formare. Cursuri de instruire oferite de Î.S. „Fiscservinform”

Într-o lume în care tehnologia progresează constant şi pieţele devin tot mai dinamice, este esenţial să ţinem pasul cu schimbările în materie de IT, standarde şi norme.

Î.S. „Fiscservinform”, în calitate de administrator tehnico-tehnologic al Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat — acordă o atenţie deosebită procesului de informare, consultare şi instruire a contribuabililor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Pentru că cei care beneficiază de o instruire şi o susţinere adecvată în traseul lor profesional aferent sistemelor respective, rămân motivaţi, responsabili în realizarea atribuţiilor deţinute, dar şi mai talentaţi, productivi şi mai bine informaţi.

Detalii