27
04 2016
2800

În atenția contribuabililor care dispun de subdiviziuni în municipiul Chișinău

În scopul evitării comiterii greșelilor vis-à-vis de obligațiunile fiscale la impozitele și taxele locale DAF a IFS mun. Chișinău informează:

Contribuabilii care au subdiviziuni în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale și plătesc impozite și taxe (cu excepția taxei pe valoarea adăugată
Detalii