27
04 2016
1622

Atribuirea seriei și diapazonului de numere agenților economici ce nu se deservesc de DGAMC

În vederea executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294 din 17.03.1998 și asigurării procesului de atribuire a seriei și diapazonului de numere agenților economici care eliberează facturi/facturi fiscale în număr considerabil și nu sunt deserviți de Direcția generală administrarea marilor contribuabili și în temeiul pct.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010
Detalii
25
02 2016
838

Cu privire la rezultatele Conformarii voluntare a contribuabililor din domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare din afara Programului de conformare pentru anul 2015

Întru conformarea contribuabililor din domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare, de către Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale (IFST)/Direcţia Generală Administrarea Marilor Contribuabili (DGAMC) pe parcursul anului 2015 au fost întreprinse un şir de acţiuni cu scopul educării acestora în spiritul conformării voluntare la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal.
Detalii
24
02 2016
1173

Cu privire la realizarea indicatorilor de produs al monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară

În scopul asigurării realizării indicatorilor de produs al monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară pentru 12 luni ale anului 2015, de către Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale (IFST)/Direcţia Generală Administrarea Marilor Contribuabili (DGAMC), au fost aplicate un şir de măsuri, acţiuni şi procedee care au purtat un caracter de prevenire în privinţa contribuabililor monitorizaţi.
Detalii