25
04 2019
1261

Particularități ale procesului de plată a defalcărilor și dividendelor de către entitățile cu capital de stat

Conform prevederilor art. 5 din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246/2017 (Legea nr. 246/2017)și art. 47 din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997 (Legea nr. 1134/1997), entitățile cu capital de stat (întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat) sunt obligate să achite anual, în bugetul de stat, defalcări și respectiv, dividende din rezultatele financiare obținute, acestea reprezentând venituri în bugetul de stat.
Detalii
15
06 2017
796

Cu privire la verificarea în cadrul controlului a defalcărilor pentru finanțarea sistemului de documente normative

Entitatea „A” SRL a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării totale. Genul de activitate al entității este construcția spațiilor locative. În cadrul controlului s-a stabilit că entitatea a diminuat defalcările mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente normative. Este în drept Serviciul Fiscal de Stat să verifice aceste defalcări şi dacă da, ce sancțiuni riscă contribuabilul în situația dată?
Detalii
30
09 2014
977

Data limită de transferare de către Î.S. a defalcărilor la buget – 30 iunie

Termenul de transferare în bugetul de stat a defalcărilor, calculate de către întreprinderile de stat (Î.S.) în funcție de rezultatele activității economice a acestor entități va fi de pînă la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor celui de gestiune.

Guvernul a operat modificări și completări în mai multe decizii anterioare ale sale, care reflectă schimbările, efectuate în Legea cu privire la întreprindere de stat, adoptată în decembrie 2013.
Detalii
17
11 2011
2625

Analiza veniturilor bugetului public naţional (9 luni anul 2011)

La situaţia din 30 septembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 11 542,2 mil. lei, ceea ce reprezintă 98,3% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:

  • la bugetul de stat – 3 558,5 mil. lei sau 94,0%;
  • la bugetele unităţilor administrativ teritoriale – 2 167,8 mil. lei sau 98,2%;
  • la bugetul asigurărilor sociale de stat – 4 686,2 mil.lei sau 99,6%;
  • la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 1 129,7 mil. lei sau 108,1%.

În raport cu perioada similară a anului trecut la bugetul public naţional este înregistrată o depăşire a veniturilor încasate cu 851,1 mil.lei sau cu 8,0%. Corespunzător componentelor bugetului public naţional dinamica se prezintă după cum urmează:
Detalii