25
06 2021
676

Contabilitatea cheltuielilor de deplasare și reprezentanță

În condițiile globalizării economiei apare din ce în ce mai mult necesitatea ca o entitate să-și trimită salariații în deplasări interne (în interiorul țării) și/sau externe, pentru a contribui sub diverse forme la realizarea de venituri.

Astfel, o serie de neclarități țin de cheltuielile pentru deplasări în țară și în străinătate: prevederi legale aplicabile, regimul fiscal-contabil, dar și modul de documentare corespunzătoare acestora.


Detalii

21
05 2021
1450

Cheltuieli pentru deplasarea în străinătate: fondatorul neangajat vs salariat

Întreprinderea suportă cheltuieli pentru deplasarea în străinătate a fondatorului entității, care nu este angajat al acesteia, dar participă la o instruire aferente domeniului de activitate a întreprinderii. Se deduc în scopuri fiscale cheltuielile suportate de întreprindere?
 
Conform art.24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, conform modului stabilit de Guvern. 


Detalii

24
11 2020
546

Contabilizarea cheltuielilor de deplasare

În condițiile globalizării economiei, apare necesitatea delegării de către entitate a salariaților atât  în deplasări interne (în interiorul țării) cât și externe, pentru a contribui sub diverse forme la realizarea de venituri.

 

Astfel, este pusă problema cheltuielilor de deplasări în țară și în străinătate: prevederi legale aplicabile, regimul fiscal-contabil, dar și modul de documentare corespunzătoare a acestora.

 

Deopotrivă, pentru dezvoltarea afacerilor, obișnuim să acordăm partenerilor de afaceri diverse cadouri ori tratații (mese la restaurant), în vederea consolidării relațiilor cu aceștia. În legislația fiscală aceste costuri sunt denumite „cheltuieli de reprezentanță/protocol”.

 


Detalii
12
11 2020
825

Contabilitatea cheltuielilor de deplasare și reprezentanță

În condițiile globalizării economiei apare din ce în ce mai mult necesitatea ca o entitate să-și trimită salariații în deplasări interne (în interiorul țării) și/sau externe, pentru a contribui sub diverse forme la realizarea de venituri.

 

Astfel, se pune problema cheltuielilor cu deplasările în țară și în străinătate: prevederi legale aplicabile, regimul fiscal-contabil, dar și modul de documentare corespunzătoare acestora.


Detalii
14
02 2020
553

Contabilizarea cheltuielilor de deplasare

De ce să alegi seminarele #ProactiveConsulting?
-La eveniment primești suport de curs
-Atmosferă «creativă»
-Networking calitativ
-Răspunsuri bazate pe acte normative
-Experți practicieni
-Informație de ultimă oră

PROGRAM
1. Actele normative în vigoare care reglementează modul de calculare a cheltuielilor de deplasare
Detalii
30
09 2019
889

Delegarea funcționarilor publici în străinătate, debirocratizată

Delegarea în străinătate a funcționarilor publici se va efectua doar în baza actului administrativ al conducătorului autorității/instituției publice respective, fără a mai fi necesară coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului, cum era anterior.

În Monitorul Oficial din 27 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 456 din 25 septembrie 2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.

Hotărârea mai prevede că informația privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu în străinătate, inclusiv devizul și sursa de finanțare a cheltuielilor,
Detalii
16
09 2019
871

Delegarea funcționarilor publici se va efectua în baza actului administrativ intern

Funcționarii publici din cadrul ministerelor și altor autorități ale administrației publice centrale vor fi delegați în străinătate prin actul administrativ al conducătorului autorității respective, fără coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului. Potrivit cadrului normativ actual, delegarea în străinătate a funcționarilor publici se efectuează, în cazul reprezentării statului la diferite evenimente internaționale, doar după coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului.

În Cancelaria de Stat este înregistrat un proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.
Detalii
17
06 2019
1581

Totul despre delegarea salariaților

La delegarea salariaților entităților, angajatorul este obligat să compenseze salariatului cheltuielile de călătorie tur-retur, cheltuielile de cazare, diurna, precum și cheltuielile ce țin de deplasare. Totodată, salariatului delegat, în baza documentelor justificative, urmează să i se restituie și cheltuielile pentru obținerea vizei, comisioanele și taxele bancare pentru schimbarea valutei străine, asigurarea medicală obligatorie în străinătate, taxele rutiere și alte cheltuieli specifice la plecarea salariatului cu transportul auto etc.


Cine are dreptul de a fi delegat în deplasare, în baza căror documente urmează a fi delegat salariatul peste hotarele țării, care este termenul delegării, ce garanții sunt oferite de angajator în cazul delegării salariatului în deplasare?
Detalii