02
03 2021
265

(29.1.7.5.15) Cum urmează a fi supuse impozitării veniturile obținute de asociații societăţii, ce nu sunt angajații acesteia, din repartizarea profitului societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social?

În conformitate cu prevederile art.254 alin.(l) lit.c) şi alin.(2) din Codul civil, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporţională participaţiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire. 


Detalii
18
02 2021
325

(29.1.7.5.15) Cum urmează a fi supuse impozitării veniturile obținute din repartizarea profitului societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social?

 În conformitate cu prevederile art.254 alin.(l) lit.c) şi alin.(2) din Codul civil, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporţională participaţiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire.


Detalii
18
01 2021
302

Contabilitatea capitalului social. Repartizarea dividendelor

Fie că vorbim despre o companie care abia se înființează sau despre o companie cu ani pe piață, capitalul social joacă un rol important în organizarea și managementul unei companii.

Indiferent dacă ești doar la început de afacere sau ești directorul unei companii existente sau profesezi în calitate de contabil, probabil, te-ai întrebat:

  • De ce este atât de important capitalul social pentru existența unei companii?
  • Ce trebuie avut în vedere înainte de a majora sau reduce capitalul social și care sunt implicațiile fiscale?

  • Detalii
05
01 2021
374

Contabilitatea capitalului social. Repartizarea dividendelor

Fie că vorbim despre o companie care abia se înființează sau despre o companie cu ani pe piață, capitalul social joacă un rol important în organizarea și managementul unei companii.

 

Indiferent dacă ești doar la început de afacere sau ești directorul unei companii existente, sau profesezi în calitate de contabil, probabil te-ai întrebat:


Detalii
23
12 2020
730

Dividendele achitate persoanelor juridice, neimpozabile

În scopul evitării situațiilor de dublă impozitare a dividendelor achitate de persoanele juridice rezidente în favoarea altor persoane juridice rezidente (cu excepția dividendelor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv), acestea vor deveni surse de venit neimpozabile. Prevederea este inclusă în politica fiscală și vamală pentru anul 2021 (Legea nr.257/2020), publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie curent.
 
Scopul măsurii respective este de a perfecționa sistemul fiscal în vederea contribuirii la formarea unui cadru legal favorabil mediului investițional, inclusiv prin reținerea și investirea mijloacelor financiare în cadrul proceselor economice generatoare de valoare adăugată.
 

Detalii
24
11 2020
845

Dividendele achitate persoanelor juridice, mai „ieftine”

Eliminarea impozitării dividendelor distribuite persoanelor juridice este încă o propunere inclusă în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021. Amintim, legislația fiscală prevede impozitarea dividendelor prin reținerea finală la cota de 6%, în momentul distribuirii acestora indiferent de statutul persoanei beneficiare.
 
Astfel, în cazul distribuirii dividendelor către o persoană juridică de drept privat, aceasta din urmă nu include dividendele în venitul impozabil, dar la o ulterioară distribuire a dividendelor va reține impozitul de 6%.
 

Detalii
23
10 2020
383

Distribuirea neproporțională a plăților între asociați

Potrivit unor prevederi din statutul SRL-ului  și conform înțelegerii agreate, asociații au decis, de comun acord, să distribuie profitul net după cum urmează:
  • 70 % se vor distribui proporţional cotei de participaţie a asociaţilor;
  • 30% – conform unui mecanism aprobat de către asociați, în funcție de implicarea personală a fiecărui asociat.
Este de menționat că toți asociații sunt concomitent și salariați ai întreprinderii.  Care va fi regimul de impozitare pentru profitul care urmează să fie repartizat între asociați, atât proporțional, cât și neproporțional cotei de participație, conform situației expuse supra?

Detalii
15
09 2020
1879

Impozitul pe venit la achitarea dividendelor în avans

Pentru anul 2020 (conform Anexei 8D din Declarația privind impozitul pe venit (forma VEN12) întreprinderea „M” SRL, plătitor al TVA, a reflectat impozit pe venit spre achitare către fiecare termen a câte 30000 lei.  În luna august 2020, întreprinderea a achitat în prealabil (avans) dividendele pentru anul 2020 în sumă de 200000 lei și impozit în sumă de 24000 lei. Către 25 septembrie 2020 ce sumă a impozitului pe venit în rate urmează să achite întreprinderea „M”: 30000 lei sau se trece în cont suma impozitului pe venit achitat în urma achitării impozitului pe venit în rate?

Detalii