22
09 2017
571

Şansă de sanare a entităților cu capital public

În cazul în care întreprinderea nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru realizarea planului de investiții, aprobat de adunarea generală a acționarilor societății pe acțiuni sau consiliul de administrație al întreprinderii de stat, acestea vor fi scutite de obligativitatea plății dividendelor.

Un proiect în acest sens este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
24
08 2017
1490

1. (29.2.1.14) Cum se impozitează venitul persoanei fizice cetățean străin/apatrid rezident al Republicii Moldova obținut din surse aflate în afara Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit.d) și art.14 alin.(1) lit. d) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit este venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepția venitului din investiții şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obținut de persoanele fizice rezidente cetățeni străini şi apatrizi care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
31
03 2017
1249

Caracteristici ale procesului de reținere la sursă aferente plăților şi transferurilor efectuate în contextul prevederilor FATCA

Conform reglementărilor Statelor Unite ale Americii (SUA) aferente FATCA, instituțiile financiare americane şi alți agenți de reținere1 sunt obligați să rețină o taxă în mărime de 30% din plățile şi transferurile efectuate din SUA şi direcționate spre instituțiile financiare străine2 care sunt considerate neconforme prevederilor FATCA.
Detalii