14
03 2017
1524

Impozitarea dividendelor achitate fondatorilor - rezidenți ai altor state

Unul din fondatorii întreprinderii din RM este o companie din Republica Bulgaria, care deține 51% din capitalul statutar al întreprinderii din RM. Care va fi regimul fiscal aplicabil în RM la achitarea dividendelor pentru perioada fiscală 2008-2015 de întreprinderea din RM unui rezident fiscal al Republicii Bulgaria?
Detalii
21
10 2016
1211

BNM a blocat un grup de acționari ai Moldindconbank care dețin peste 63% din capitalul băncii

Banca Națională a Moldovei (BNM) a decis să blocheze un grup de acționari ai Moldindconbank, pe motiv că ar acționa concertat și a desemnat un administrator temporar al băncii.

Acționarii vizați au achiziționat anterior și dețin o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, ”fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcînd astfel prevederile Legii instituțiilor financiare”.
Detalii
28
09 2016
7022

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale

Stimați cititori,

Cunoașteți deja că rubrica Microfon a fost prevăzută din start pentru a fi un loc de liber-schimb al opiniilor între specialiștii din domeniile fiscal și contabil. Astăzi, vă propunem două opinii diferite la un subiect:

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale (opinia autorului Veaceslav Ciobanu) și Об определении налогового обязательства при внесении в уставный капитал чистой прибыли, остающейся в распоряжении ООО после налогообложения дохода, и налогообложении дивидендов (opinia autorului Lev Gorenștein).

Detalii
11
07 2016
2462

Anastasia Certan: Impozitarea nerezidenților (continuare din nr.1(29), anul 2016)

____________________________________________

Potrivit prevederilor CF:
 • Veniturile persoanelor fizice nerezidente,
  specificate la art.71, care nu țin de o reprezentanță
  permanentă în RM urmează a fi supuse impunerii la sursa
  de plată, potrivit art.91, fără dreptul la deduceri,
  cu excepția veniturilor specificate la art.71 lit.n) și o)
  (art.73 alin.(3)).

Detalii
02
06 2016
2842

Despre completarea și prezentarea Formularelor de dări de seamă DPP16 și DISM16

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că la data de 27 mai curent în Monitorul Oficial nr.140-149 a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale nr. 455 din 17 mai 2016.
Detalii
19
05 2016
2517

7. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. În anul 2016 are loc retragerea sumei din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociați) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, corespunzător părții (cotei) de participație în capitalul statutar

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

În perioada 2010-2011 la majorarea capitalului statutar din contul profitului net și/sau alte surse de venit, inclus în capitalul propriu nu se efectua reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din considerentul că profitul s-a reinvestit în dezvoltarea întreprinderii.
Detalii
19
05 2016
1350

6. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. Agentul economic nerezident achită dividende agentului economic rezident

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

6.1. Achitarea dividendelor în perioada anului 2016 aferente profitului nerepartizat, obținut în perioadele fiscale de pînă la 01.01.2008.

La primirea venitului sub formă de dividende pentru perioada fiscală de pînă la 01.01.2008 din partea agentului economic nerezident, agenții economici rezidenți în baza documentelor corespunzătoare (decizia adunării generale a acționarilor
Detalii
19
05 2016
1106

5. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. Agentul economic nerezident achită dividende persoanei fizice rezidente

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

5.1. Achitarea dividendelor în perioada anului 2016 aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale de pînă la 01.01.2008.

Venitul obținut din afara Republicii Moldova pentru perioada de pînă la 01.01.2008 în folosul persoanei fizice rezidente urmează a fi inclus în venitul impozabil și urmează a fi supus impozitării, conform prevederilor lit. c) alin. (1) art. 14 din CF
Detalii
18
05 2016
1119

4. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. Agentul economic rezident achită dividende agentului economic nerezident

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

4.1. Achitarea dividendelor în perioada anului 2016 aferente profitului nerepartizat, obținut în perioadele fiscale de pînă la 01.01.2008.

În aceste cazuri, la achitarea dividendelor perioadei de pînă la data de 01.01.2008 în folosul agentului economic nerezident se vor aplica aceleași prevederi ca și la achitarea dividendelor în folosul persoanelor fizice – nerezidente, care au fost prezentate la pct. 3.1. din articolul în cauză.
Detalii