05
11 2013
2430

Nu sunt angajat la nici o întreprindere, unica sursă de venit sunt dividendele primite de la întreprinderea unde dețin cota-parte ca fondator. Cum pot să demonstrez că cheltuielile personale sunt efectuate din contul dividendelor primite?

Venitul sub formă de dividende este venit impozabil, din care se efectuează reținerea finală la sursa de plată. Adică, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă, reprezentanţă permanentă și alte persoane, la momentul plății dividendelor, conform art. 901, alin (31) din Codul fiscal, rețin:
Detalii
04
11 2013
4293

Care este cota impozitului, care urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?

Cu privire la cota impozitului asupra dividendelor
achitate din profitul nerepartizat în anul 2007În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
Detalii
12
09 2013
2288

Suma dividendelor achitate de către entitate persoanelor fizice rezidente sub formă de dividende în anul 2013, aferent profitului nerepartizat obținut în anul 2011, se declară Serviciului Fiscal de Stat sau nu în baza Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?

Potrivit art. 12 alin. (3) din Codul fiscal, dividendul este venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionarii asociaţi, în conformitate cu cota de participare depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic, conform art. 57 alin. (2) din Codul fiscal. Totodată, în baza prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
Detalii
12
09 2013
2124

Apare oare dubla impunere la distribuirea dividendelor în timpul anului în curs?

Reieşind din dispozițiile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din CF reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cotepărţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat, obţinut în perioadele fiscale 2008–2011, inclusiv şi 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cotepărţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv.
Detalii
27
05 2013
1911

Veaceslav Ciobanu: "Dividendele nedorite sau despre soarta vitregă a contabilului"

Pun în discuţie o problemă, care de mai mulţi ani nu are o interpretare univocă şi poate provoca sancţionarea entităţilor, în primul rînd, din motivul că legislaţia fiscală la acest capitol este imperfectă. Va fi vorba despre impozitarea dividendelor şi altor operaţiuni de capital.


Întrebarea cheie este: Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat al entităţii (S.A., S.R.L., I.S., etc) este o repartizare de dividende sau nu?


La prima vedere pare că această întrebare mai mult ţine de o interpretare a legislaţiei fiscale şi nu de careva politici contabile. Posibil că da, dar pentru a lămuri întrebarea de mai sus aspectul contabil ce ţine de înţelegea conţinutului economic al operaţiunii, în conformitate cu standardele profesionale de contabilitate, este foarte importantă. Concluziile care se conţin în acest sens în SNC, SIRF sunt relevante şi ne permit să înţelegem conţinutul economic al noţiunii de dividend.


Detalii