10
08 2018
682

Curtea de Conturi: Serviciul MPay necesită susținere

„Deși Serviciul MPay a înregistrat anumite rezultate, există rezerve de îmbunătățire din punctul de vedere al impulsionării procesului de modernizare tehnologică”, — se spune în Raportul Curții de Conturi privind performanța Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay.

Serviciul a fost instituit în anul 2013 în contextul implementării Proiectului e-Transformare a Guvernării, pentru a asigura un mecanism unic de achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, penalităților și altor plăți la bugetul public național, prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.
Detalii
28
03 2018
708

Program pentru susţinerea mediului de afaceri din Moldova

Programului pentru Reforme Structurale în Moldova, finanțat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), a fost prezentat la Bălţi, în regiunea de dezvoltare Nord, de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Implementarea Programului este preconizată pentru patru ani, bugetul fiind de $11,2 mil. Compania americană Nathan Associates Inc., contractată de USAID, este cea care va asigura implementarea Programului în Moldova.
Detalii
29
07 2015
1416

„e-Gov” – echipa care a revoluționat și eficientizat dialogul dintre cetățean și stat

Cu cinci ani în urmă, o echipă de entuziaști s-a angajat în e-Transformarea guvernării prin utilizarea tehnologiilor moderne. Echipa #diez a reușit să discute cu o parte din reprezentanții Centrului de Guvernare Electronică (Egov), pentru a afla ce reprezintă eGov, dar și care sunt cele mai frumoase realizări în cei cinci ani de activitate.
Detalii
03
09 2014
1416

Arhiva actelor cadastrale va fi accesibilă online

Peste 20 de milioane de acte cadastrale vor fi digitizate în cadrul unui proiect lansat ieri, 2 septembrie, de către Guvern, în parteneriat cu Centrul de Guvernare Electronică și Î.S. Cadastru.

Pe lângă digitizarea documentelor, proiectul mai presupune şi elaborarea unui sistem informațional pentru administrarea lor.

Digitizarea actelor presupune scanarea, introducerea metadatelor, verificarea calității și transferul în MCloud.
Detalii
29
05 2014
1610

Бизнесмены Мoлдoвы смогут подписывать контракты в электронном виде, благoдаря внедрению правительствoм нoвoй электроннoй услуги цифровой подписи - MSign

Таким oбразoм, предприниматели смoгут экономить время и ресурсы. Внедрение в стране нoвoй электроннoй услуги MSign предусматривает пoстанoвление, принятoе Кабмином в среду.

Документ был разработан в контексте Стратегической программы по технологической модернизации управления (e-Transformare) и всех этапов разработки и внедрения электронных госуслуг.
Detalii
26
05 2014
1289

A fost simplificată procedura de înregistrare a mărcilor şi a altor obiecte de proprietate intelectuală

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală /AGEPI/ a simplificat procedura de înregistrare a mărcilor şi a altor obiecte de proprietate intelectuală, cum ar fi invenţiile, desenele industriale, fonogramele ş.a., cu scopul de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului de afaceri din ţară şi din străinătate, informează MOLDPRES.
Detalii
06
05 2014
1693

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la transmiterea unui bun”

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la transmiterea unui bun” propune transmiterea din gestiunea Instituţiei Publice “Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” în gestiunea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a sistemul informațional automatizat “Registrul operatorilor de date cu caracter personal” în sumă de 1 122 020,63 lei moldovenești.
Detalii
06
03 2014
1368

Guvernul va colabora cu IBM în domeniile educație și e-transformare

Despre aceasta a discutat, la Washington, Prim-ministrul Iurie Leancă cu conducerea companiei americane producătoare de tehnologie avansată IBM.

Reprezentanții IBM și-au exprimat disponibilitatea de a oferi suport țării noastre în sfera educațională prin perfecționarea procesului în domeniul TIC la universitățile din țară și punerea în aplicare a unui program ce prevede familiarizarea copiilor cu tehnologiile avansate de la vârsta preșcolară.
Detalii