18
01 2022
1062

Din 1 ianuarie 2022 sunt puse în aplicare noile cerințe cu privire la înregistrarea ECC

Începând cu 1 ianuarie 2022 sunt puse în aplicare noi Cerințe cu privire la înregistrarea echipamentelor de casă și de control (ECC) în Registrul de evidență a ECC. Cerințele au fost stabilite la 10 iunie 2021 prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru ECC nr. 26-11/1-19/01-2021. Modificarea Cerințelor față de ECC a fost necesară pentru a pregăti implementarea Sistemului Informațional "Monitorizarea electronică a vânzărilor" (MEV). MEV reprezintă transmiterea datelor despre tranzacțiile de comerț și prestări servicii către Serviciul Fiscal de Stat în timp real.


Detalii

13
01 2022
147

34.6.2 Se eliberează bonul de casă în cazul achitării cu cardul bancar (cardul de plată)?

Punctul 5 din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019 stabilește că dacă în cadrul decontărilor bănești contribuabilul acceptă, în modul stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de plată fără numerar, sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează de asemenea prin intermediul mașinilor de casă și de control.


Detalii

13
01 2022
66

34.1.9 Cum poate fi înregistrată întreprinderea în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală?

Articolul 1441 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, stipulează că furnizorii de mașini de casă și de control/imprimante fiscale și centrele de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control (în continuare – CAT MCC/IF) sunt în drept să inițieze activitatea doar după înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și obținerea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control /imprimantele fiscale (în continuare – certificat CAT MCC/IF).


Detalii

06
01 2022
860

Bacșișul oferit de client. Aspectele aferente TVA și necesitatea de eliberare a bonului fiscal

Aspectele fiscale aferente TVA

 

În conformitate cu prevederile Codului fiscal:
• livrare impozabilă – livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător (art.93 pct.6));
 
• obiecte impozabile cu TVA reprezintă livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în RM (art.95 alin.(1) lit.a));

Detalii
09
12 2021
453

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ cu aplicarea echipamentelor de casă și de control

Asociația de economii și împrumut (AEÎ), conform prevederilor art. 7 al Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (în continuare – Legea nr. 139/2007), în funcție de categoria licenței pe care o deține, desfășoară activitate operațională de atragere a mijloacelor bănești sub formă de depuneri de economii de la membrii săi, credite, împrumuturi și alte mijloace, în scopul acordării împrumuturilor membrilor săi, precum și efectuarea investițiilor financiare în conformitate cu politica de investiții aprobată de către consiliul AEÎ.


Detalii

29
10 2021
6259

Moldova va trece la ora de iarnă

Republica Moldova va trece și în anul curent la ora de iarnă. Cabinetul de miniștri s-a expus asupra unui proiect de lege privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, motivând că se va reveni la acest subiect după ce va exista o abordare unică la nivel european. Hotărârea Guvernului nr. 271 din 20 octombrie curent, prin care a fost aprobat avizul asupra proiectului respectiv, este publicată în Monitorul Oficial din 22 octombrie.
 
În avizul Guvernului se menționează că țara noastră este conectată la unele elemente ale Pieței Unice a UE prin intermediul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, care, deși nu stabilește vreun angajament al RM cu privire la schimbarea sezonieră a orei,
Detalii
08
10 2021
193

Ordinul SFS nr.509 din 01.10.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

08
10 2021
372

34.1.18 Urmează a fi programate prin completarea cu un nivel nou a cotei TVA de 6% echipamentele de casă și de control, utilizate în cadrul acordării serviciilor realizate în cadrul activităţilor atribuite la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (HORECA), pe perioada stării de urgenţă, declarată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare?

În conformitate cu art.1 din Legea nr.76/2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.122-128 art.157 din 21.05.2021), în redacția Legii nr.123 din 23 septembrie 2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.230-237 din 1 octombrie 2021) pe perioada stării de urgenţă, declarată de către Parlament pe întreg teritoriul țării în conformitate cu prevederile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, şi/sau pe
Detalii