11
03 2020
3207

Bonul fiscal poate deveni document primar

Încasările bănești în numerar sub formă de împrumut (credite) primite de la fondatori și persoane fizice, precum și rambursarea mijloacelor financiare nu se înregistrează în echipamentul de casă și de control (ECC). Încasarea în numerar a dobânzilor/comisioanelor stabilite în baza contractului de împrumut (credit) în ECC se înregistrează. Aceste precizări sunt incluse în proiectul hotărârii Executivului propus de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice și vizează modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control (HG nr. 141/2019).
Detalii
04
03 2020
286

SFS îndeamnă agenții economici să respecte prevederile legislației în vigoare

Odată cu apropierea sărbătorilor, crește solicitarea pe diverse segmente ale economiei naționale. Serviciul Fiscal de Stat continuă să-și concentreze eforturile în vederea conformării benevole a contribuabililor. Astfel, cu regularitate, pe diverse domenii de activitate economică care reprezintă risc de neconformare la declararea deplină a obligațiunilor fiscale, autoritatea fiscală desfășoară acțiuni de conformare.

În acest context, SFS vine cu un apel către toți agenții economici să respecte prevederile legislației fiscale, să activeze legal și să utilizeze echipamentul de casă și control.

Ca de obicei, SFS va efectua vizite fiscale axate pe educarea și conformarea contribuabililor.
Detalii
05
03 2020
766

Deducerea cheltuielilor în baza bonului emis de ECC, respinsă

În cadrul ședinței din 4 martie curent Executivul a dat aviz negativ proiectului de lege privind completarea și modificarea Codului fiscal, înaintat de un grup de deputați cu titlu de inițiativă legislativă.

Astfel, cu privire la propunerea de a permite deducerea cheltuielilor în baza documentelor electronice, inclusiv în baza bonurilor de casă, Guvernul menționează că, potrivit art. 11 alin. (1) și alin. (5) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017), faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, care sunt întocmite atât pe suport de hârtie, cât și în formă electronică și au aceeași putere juridică. Astfel, în opinia membrilor Cabinetului de miniștri, pentru asigurarea corectitudinii deducerii cheltuielilor este necesară respectarea normelor menționate supra.
Detalii
07
02 2020
907

Mașinile de casă și control, altfel

Mașină de casă și control cu memorie fiscală este aparatul electronic fiscal destinat pentru înregistrarea operaţiilor de casă (în numerar), păstrarea, imprimarea, criptarea şi transmiterea către serverul Serviciului Fiscal de Stat a informaţiei financiare gestionate, care asigură protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor înregistrate de modificarea nesancţionată.

Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului de modificare a două ordine ale autorității (nr. 481/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală (în continuare – Regulament) și nr. 151/2018 cu privire la aprobarea pașaportului e-permis
Detalii
05
02 2020
3990

SFS anunță controale fiscale

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte prevederile legislației naționale. Astfel, în baza unui plan de acțiuni privind sensibilizarea contribuabililor despre necesitatea achitării impozitelor și eliberării bonurilor de casă, SFS a desfășurat, în perioada lunii decembrie 2019, ședințe de conformare cu contribuabilii din domeniul comerțului (produse alimentare, mărfuri de larg consum, materiale de construcție); prestării serviciilor (frizerii, saloane estetice, de masaj și întreținere corporală) și casele de schimb valutar.

Aceste segmente ale economiei naționale au fost selectate în baza unei analize de specialitate care a demonstrat risc de admitere a încălcărilor privind disciplina de casă.
Detalii
13
01 2020
502

4. (10.1.27) Este obligat deținătorul patentei de întreprinzător sa folosească echipamentelor de casa si control?

Nu, deținătorul patentei de întreprinzător nu este obligat sa folosească echipamentele de casa si control, deoarece activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător este inclusă în lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casa si control. (pct. 8 din Anexa la Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 27.02.2019).
Detalii
09
01 2020
1945

Utilizarea ECC la comercializarea produselor de către GŢ persoanelor fizice

Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal (CF), contribuabilul este obligat să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și de control (ECC), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor respective.

Pct. 15 din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 141/2019) stabilește că
Detalii
30
12 2019
1085

„Locuri publice” în sensul aplicării ECC

Care locuri (teritorii) se consideră drept locuri publice în sensul pct. 17 din Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă şi de control?

Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163/1997 (CF), contribuabilul este obligat să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și de control, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea mașinilor de casă și de control.
Detalii