25
03 2022
193

Economia Moldovei în cifre

Biroul Naţional de Statistică a plasat pe pagina sa oficială publicația ,,Buletin statistic în ianuarie-decembrie 2021". Documentul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni) ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a Republicii Moldova, dar prezintă și informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI, fiind accesibilă în limbile română şi rusă.

 

BNS precizează că indicatorii social-economici sunt prezentaţi pe anii 2012-2021, ultimii doi ani fiind expuşi în secvenţă lunară şi/sau trimestrială. Pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice.


Detalii

12
11 2021
336

Tendința de revigorare a economiei naționale

Ministerul Economiei a publicat Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova.  Potrivit acestuia, tendința de recuperate a economiei naționale este clară, iar principalele domenii care au contribuit la creșterea reală a Produsului Intern Brut cu 11,7% (până la 104,2 mld. lei în semestrul I) sunt activitatea investițională (contribuția în PIB cu 13,7%), consumul final (cu 11,9%), sectorul public (cu 2,3% contribuție la PIB), comerțul, transportul şi depozitarea; activitățile de cazare și alimentație publică (cu 2,1%); industria (cu 1,9%) și construcțiile (respective, 1,6%). Descreșteri sunt înregistrate la exporturi, care a sustras 13,9% din creșterea PIB.


Detalii

12
11 2020
448

Soldul creditelor în economie, în creștere

La sfârșitul lunii septembrie 2020, soldul creditelor în economie a înregistrat o majorare cu 7,8% faţă de cel raportat la finele lunii septembrie 2019, constituind 46,8 mld. lei. Conform datelor din informația operativă cu privire la evoluția social-economică a Republicii Moldova făcute publice de Ministerul Economiei și Infrastructurii, soldul creditelor în monedă națională a crescut cu 12,1% față de septembrie 2019, iar a împrumuturilor în valută străină – cu 0,6%.
 
Datele oficiale denotă că în portofoliul de credite acordate în perioada de referință cea mai mare pondere (23,2%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului. Totodată 17% au fost acordate pentru procurarea/construcția imobilului, 16,9% – pentru consum, 8,5% – întreprinderilor din sectorul agrar etc.

Detalii
14
07 2020
858

Diplomația economică: valorificăm potențialul investițional și produsele cu valoare adăugată înaltă

Organizarea reuniunii anuale a ambasadorilor și atașaților economici, planificarea deschiderii birourilor comercial-economice în țările de interes economic pentru Republica Moldova, precum și organizarea periodică a webinarelor tematice au fost subiectele discutate în cadrul ședinței grupului de lucru comun privind diplomația economică. Din cadrul grupului de lucru fac parte Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene și Agenția de Investiții.
 
Astfel, în perioada 29-31 iulie, vor fi desfășurate cursurile anuale privind diplomația economică destinate reprezentanților misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova acreditate peste hotare, în cadrul cărora vor fi discutate mecanismele privind atragerea investițiilor și promovarea exporturilor în domeniile economice strategice, depășirea crizei economice actuale și tehnici de identificare a noilor oportunități, promovarea turismului etc.
Detalii
19
03 2020
2243

Guvernul propune măsuri pentru diminuarea pierderilor mediului de afaceri

Ieri, 18 martie, prim-ministrul Ion Chicu a discutat problema efectelor evoluției situației epidemiologice asupra economiei naționale cu un grup de asociații de business. Reprezentanții mediului de afaceri au venit cu informații despre impactul asupra agenților economici al restricțiilor impuse în contextul răspândirii COVID-19.
În cadrul ședinței a fost făcut un schimb de opinii referitor la modul în care ar putea fi susținuți oamenii de afaceri să depășească cu pierderi minime criza provocată de situația epidemiologică.
Detalii
04
02 2019
706

DCTFA, la 4 ani de implementare (ro/ru)

În cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană “Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană” a fost realizată o analiză a impactului economic al DCFTA pentru țara noastră.

Documentul cuprinde capitole referitoare la impactul DCFTA asupra exporturilor de bunuri în Uniunea Europeană, precum și la importurile Republicii Moldova din piața Uniunii Europene.
Detalii
06
12 2018
643

Consiliul de afaceri Republica Moldova – SUA

Astăzi, 6 decembrie 2018, la Washington se desfășoară cea de-a treia reuniune a Comitetului mixt moldo-american de cooperare comercial-economică, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Delegația moldovenească este condusă de Vitalie Iurcu, secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, iar în componența acesteia sunt incluși reprezentanți ai altor ministere și autorități de resort.
Detalii
10
10 2018
889

“Moldova 2030”. Prognoza economică

În anul 2017, ponderea impozitelor nete pe produs în PIB a crescut până la 15,9% datorită înviorării cererii interne, precum și îmbunătățirii administrației fiscale, se constată proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” în contextul analizei structurii PIB după resurse.

Suplimentar, în nota informativă la proiect se spune că structura și destinația cheltuielilor publice urmează a fi adaptată, pe termen mediu, la obiectivele strategice de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.
Detalii
09
10 2018
603

Intensificarea dialogului moldo-azer

Oportunitățile de intensificare a dialogului moldo-azer, cu accent pe domeniile prioritare, au fost discutate de prim-ministrul Pavel Filip și vicepremierul Republicii Azerbaidjan, Ali Akhmedov. Întrevederea a avut loc în marja reuniunii șefilor de Guverne ai ţărilor membre GUAM.

Pentru a impulsiona schimburile comerciale, cei doi oficiali au convenit ca, până la finele anului curent, să se întrunească în ședință Comisia interguvernamentală moldo-azeră pentru cooperare comercial-economică. De asemenea, a fost menționată oportunitatea organizării unui forum al oamenilor de afaceri din cele două țări.
Detalii
20
07 2018
681

“Noi aşteptăm rezultate, nu rapoarte”

Misiunile diplomatice trebuie să depună eforturile necesare pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor, identificând companiile țintă și convingându-le să stabilească relații comerciale cu Republica Moldova”. Solicitarea a venit din partea ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul evenimentului de lansare a Cursului de Instruire pe Diplomație Economică.

Atașații economici ai birourilor comercial-economice din cadrul Ambasadelor acreditate peste hotare au fost familiarizaţi cu practica altor țări în domeniul diplomației economice.
Detalii