27
03 2018
2330

Compania franceză EDENRED este primul operator din Republica Moldova licențiat în producerea tichetelor de masă

Licența acordată de către Agenția Servicii Publice îi permite investitorului francez, lider mondial în servicii preplătite pentru companii, să-și înceapă operațiunile în Republica Moldova.

Anterior EDENRED și-a instalat la sediul din Chișinău echipamentul de producere a tichetelor de masă, a făcut angajări de personal și a încheiat contracte cu partenerii locali, întreprinderi și magazine alimentare.
Detalii
17
03 2018
3161

Вступил в силу Регламент о порядке использования талонов на питание

Текст документа, утвержденный Правительством 12 марта 2018 г., опубликован в «Официальном мониторе» 16 марта текущего года. Его положения применимы к операторам, которые обладают лицензией на осуществление деятельности по обороту талонов на питание; работодателям, которые предоставляют талоны на питание работникам в условиях Закона № 166 от 21 сентября 2017 г. о талонах на питание; торговым предприятиям/предприятиям общественного питания, предоставляющим услуги по общественному питанию и/или продаже пищевых продуктов.
Detalii
15
03 2018
1592

Selectarea operatorului: o decizie fundamentală

Mai multe companii și-au anunțat intenția de a emite tichete de masă în Republica Moldova. Cum alegem emitentul de tichete de masă? Care aspecte trebuie analizate pentru o decizie fundamentată?

Autorizație
În mod cert pentru a emite tichete de masă, este necesar ca operatorul de tichete de masă să dețină autorizație pentru emiterea lor – cerință stabilită prin Legea cu privire la tichetele de masă.
Detalii
28
02 2018
1203

О расходовании талонов на питание

Вправе ли работодатель устанавливать различную номинальную стоимость талонов на питание для различных категорий работников?

Работодатель вправе предоставлять сотрудникам талоны на питание любой номинальной стоимости, но не менее 35 леев за каждый отработанный день. Вычитаемая в налоговых целях сумма не может превышать 45 леев в день. В законодательстве нет указания стоимости талона на питание в зависимости от категории работника, однако существует риск того, что подобная практика может быть воспринята как дискриминация одних работников перед другими.
Detalii
23
02 2018
1961

EDENRED, pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova

Compania franceză Edenred este pregătită din punct de vedere tehnic, operațional și comercial pentru a lansa tichetele de masă în Republica Moldova și estimează că va produce primul tichet de masă în luna martie, după primirea autorizației de la Agenția de Servicii Publice.

În acest scop Edenred și-a instalat la sediul din Chișinău echipamentul de producere a tichetelor de masă și a făcut angajări de personal.
Detalii
23
02 2018
1827

Оплата продуктов талонами на питание

Вправе ли владелец талона на питание приобрести продукты, используя несколько талонов в один день в одной и той же торговой точке?

Законодательством не ограничено ежедневное количество использованных талонов на питание на одну торговую точку с условием, что срок действия талонов на питание не истек и они предъявлены лицом, на имя которого были выданы.
Detalii
23
02 2018
1248

Achitarea produselor cu tichetele de masă

Poate deținătorul tichetului de masă să procure produsele alimentare, achitând cu mai multe tichete de masă în aceiași zi la același comerciant?

Cadrul legal nu impune vreo limită referitor la numărul de tichete de masă utilizate pentru achitarea produselor alimentare în aceiași zi la același comerciant, în condiția în care tichetele de masă sunt valide și prezentate de purtătorul acestora.
Detalii
22
02 2018
911

О суммовой разнице при оплате продуктов талоном на питание

В случае оплаты продуктов талоном на питание, выданного на бумажном носителе, сумма покупки может быть меньше номинальной стоимости талона, а торговые сети и пункты общественного питания ограничены законом и не вправе возвращать разницу деньгами. Что происходит с излишками сумм, которые накапливаются в магазинах и кафе? Как эти излишки будут учитываться в бухгалтерском учете?

При покупке продуктов питания, стоимость которых меньше номинальной стоимости талонa на питание, разница не возмещается в денежной форме.
Detalii
22
02 2018
1008

Diferenţa de sumă la achitarea produselor cu tichetul de masă

În cazul achitării plăților pentru produsele alimentare cu tichetul pe purtători de hârtie, suma procurării poate fi mai mică decât valoarea nominală a tichetului, iar comerciantul este limitat prin lege să ofere restul în bani. Ce se întâmplă cu surplusul de bani, care se acumulează la comerciant? Cum va fi contabilizat?

La procurarea produselor alimentare cu o valoare mai mică decât valoarea nominală a tichetului, diferența nu se rambursează sub formă de bani.
Detalii
10
02 2018
2117

Бумажные или электронные талоны на питание?

Талоны на питание могут быть выданы работодателями законно оформленным на работу сотрудникам, в соответствии с Законом о талонах на питание. Сотрудники могут использовать их для оплаты обеда или для покупки продуктов в сети магазинов-партнеров оператора (Edenred), а стоимость талона на питание полностью освобождается от налогов и сборов.

Работодатели вправе выбрать, какие талоны они станут использовать – на бумажных носителях либо карточки.
Detalii