20
09 2021
178

Reabilitare energetică a fondului imobiliar

Guvernul va iniția negocierile asupra semnării contractului de finanțare dintre RM şi Banca Europeană de Investiții (BEI) în vederea realizării proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”, care are drept scop contractarea unui împrumut în valoare de 30 mil. euro în vederea realizării proiectului menționat. Proiectului hotărârii de Guvern cu privire la inițierea negocierilor asupra Contractului de finanțare a fost înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
 
Documentul este orientat spre implementarea unui program național de reabilitare energetică a fondului imobiliar al RM ce cuprinde clădiri publice deținute/administrate
Detalii
02
04 2020
560

Finanțarea eficienţei energetice în Republica Moldova

Ieri, 1 aprilie 2020, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de finanţare a Proiectului „Eficienţa energetică în Republica Moldova” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia.

Proiectul este orientat spre crearea unui instrument financiar necesar pentru reabilitarea energetică a fondului imobiliar al Republicii Moldova ce cuprinde clădiri publice deținute de autoritățile publice centrale și locale, care este caracterizat printr-o performanță energetică scăzută ca urmare a vechimii construcțiilor, cât și a lipsei acute a investițiilor în lucrările de consolidare și sporire a eficienței energetice pe parcursul utilizării lor.
Detalii
17
10 2019
462

Auditul energetic poate deveni obligatoriu

Efectuarea auditului energetic de către companiile mari este una din măsurile prevăzute în proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Astfel, autoritățile își propun promovarea obligaţiei de efectuare, o dată la patru ani, a auditului energetic obligatoriu. În acest sens, se preconizează aprobarea cadrului normativ secundar aferent obligaţiei întreprinderilor mari de a efectua auditul respectiv (Regulamentului cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari).
Detalii
11
04 2019
866

Lansarea proiectului EU4 Environment

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului comunică că proiectului regional EU4 Environment va fi lansat vineri, 12 aprilie 2019. În cadrul evenimentului de lansare vor fi prezentate acțiunile proiectului EU4 Environment și prioritățile de implementare în Republica Moldova, în perioada anilor 2019–2022.

Scopul proiectului este promovarea și implementarea principiului economiei verzi, care stă la baza dezvoltării mai multor domenii de aplicare în țara noastră pentru următorul deceniu. Acestea își găsesc reflectarea în principalele documente de politici ale Guvernului și, în special, în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova – 2030.
Detalii
20
08 2018
740

Până la 5 noiembrie 2018 se va desfășura primul audit energetic

În Monitorul Oficial din 17 august curent a fost publicată Legea cu privire la eficiența energetică și decretul pentru promulgarea ei.

Scopul actului normativ constă în crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea și îmbunătățirea eficienței energetice prin realizarea planurilor de acțiuni în domeniul eficienței energetice, prin dezvoltarea pieței serviciilor energetice, precum și prin implementarea altor măsuri de eficiență energetică.
Detalii
26
03 2018
914

Regimul TVA la instalarea turbinei eoliene

Compania noastră intentionează să monteze pe teritoriul RM o (una) turbină eoliană. Putem beneficia de scutire de TVA, conform articolului 103, alineat (1) p.30 din Codul fiscal?


Potrivit art.103 alin.(1) p.30) CF, se scutesc de TVA fără drept de deducere lucrările de construcţie şi montaj al parcurilor eoliene şi al parcurilor fotovoltaice.
Detalii
26
02 2018
1017

Audit energetic pentru întreprinderile mari

Guvernul a aprobat proiectul cu privire la eficienţa energetică, care, potrivit ministrului Chiril Gaburici, este elaborat în contextul acţiunilor întreprinse de Ministerul Economiei şi Infrastructurii privind armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul eficienţei energetice cu acquis-ul comunitar.

Scopul acestuia este crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice, inclusiv prin realizarea planurilor de acţiuni în domeniu prin dezvoltarea pieţei de servicii energetice, precum şi prin implementarea altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie.
Detalii
22
12 2017
790

Dimitri Gvindadze, la final de mandat: Investiții record de 130 mil. euro, în 2017

Investiția anuală a BERD în Moldova a atins un record istoric în 2017, dat fiind că Banca a acordat fonduri de 130 mil. euro pentru a sprijini sectorul privat și pentru a dezvolta infrastructura din țara noastră. Șapte din 10 proiecte au fost din sectorul privat. Despre aceasta a vorbit șeful biroului BERD din Moldova, Dimitri Gvindadze, care a făcut bilanțul activității sale la sfârșit de mandat.
Detalii
04
09 2017
1007

Noi oportunități pentru finanțarea proiectelor energetice

Acordul-cadru între Republica Moldova şi Corporaţia Financiară Nordică de Mediu (NEFCO), semnat la Chișinău la 21 iulie 2017, a fost aprobat și propus de Guvern Parlamentului pentru ratificare. Astfel, vor fi create noi oportunități pentru finanțarea proiectelor cu impact benefic asupra mediului înconjurător.
NEFCO oferă fonduri destinate implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice, energiei regenerabile și a mediului. Printre acestea se înscriu cele ce țin de reabilitarea clădirilor, a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, renovarea şi modernizarea parcurilor auto, soluţionarea problemelor aferente managementului apelor uzate şi deşeurilor municipale.
Detalii
29
08 2017
720

Strategia de cooperare dintre RM și BERD va fi aprobată pe 9 noiembrie 2017

Viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministrul Economiei a avut pe 28 august curent o întrevedere cu Dimitri Gvindadze, șeful reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Moldova (BERD) și echipa sa, privind dinamica proiectelor în derulare și extinderea cooperării prin lansarea unor noi parteneriate.

Părțile au discutat particularitățile implementării proiectelor finanțate de BERD, în special în domeniul eficienții energetice, infrastructurii, transporturi și calea ferată și identificarea propunerilor de îmbunătățire a procesului de monitorizare și coordonare a proiectelor.
Detalii