14
11 2017
161

Expert-Grup: Prevenirea și combaterea spălării banilor

Pentru racordarea cadrului legal autohton la cele mai bune şi noi practice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Guvernul Republicii Moldova a elaborat și promovat un nou proiect de lege.
Detalii
13
11 2017
96

Moldova 2020: Drumuri bune, oriunde

Una din prioritățile Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) Moldova 2020 este asigurarea cetățenilor cu infrastructură de calitate. Obiectivul formulat în document este intitulat ”Drumuri bune, oriunde”.
Detalii
08
11 2017
91

Уровень бедности в Молдове снизился, но прогресс является неустойчивым

Независимый аналитический центр «Expert-Grup» подготовил и представил в Правительстве промежуточный оценочный отчет Национальной стратегии развития «Молдова 2020» за 2012-2015 г. Анализ внедрения стратегии был подготовлен для определения достижений и недостатков, а также вероятности достижения конечной цели.
Detalii
07
11 2017
135

Expert-Grup: Rectificarea bugetară 2017

Rectificarea anuală a bugetului este parte indispensabilă a ciclului bugetar și vine să ajusteze parametrii cheie a bugetului la conjunctura economică, dar și alți factori de politici. În anul 2017, bugetul public a fost afectat atât de factorii economici, cât și de cei politici.
Detalii
27
10 2017
92

Clasamentul performanței bancare în Moldova

În Republica Moldova băncile cu cea mai bună performanță sunt: B.C. Moldova-Agroindbank (MAIB), urmată de B.C. Mobias-Banca, B.C. Moldindconbank (MICB) și B.C. Victoriabank, potrivit informației oferite de Centrul Analitic Expert-Grup, cu referire la clasamentul performanței bancare din Republica Moldova – Aplicația interactivă, ediția a II-a, septembrie 2017.
Detalii
26
10 2017
101

Expert-Grup: liberalizarea comerțului cu UE nu a provocat șocuri pentru agricultura Moldovei

Expert-Grup a prezentat ”Evoluția comerțului cu bunuri dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în primii ani de funcționare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător” în cadrul celei de-a treia ședințe a Grupurilor de consultări interne dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană dedicate comerțului și dezvoltării durabile.
Detalii
02
10 2017
99

Instituțiile bancare sunt în așteptarea implementării standardelor Basel III

Analiza principalelor reforme din sectorul financiar al RM în perioada august-septembrie 2017 a fost prezentată în cadrul unui eveniment organizat de Expert-Grup, la care au participat reprezentanți de la Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Bursa de Valori, reprezentanți ai băncilor comerciale, ambasadelor, instituțiilor internaționale, precum și experți din domeniul financiar.
Detalii
19
09 2017
224

Modificarea şi completarea unor acte legislative pentru a fi aduse în concordanță cu prevederile Legii nr.181/2014

Ministerul Finanțelor a elaborat și a publicat pe 25 august 2017 spre consultare „Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative”, care are ca scop aducerea cadrului legal în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014. Analiza modificărilor și completărilor propuse la cele 82 de acte legislative, după cum este menționat și în Nota informativă, relevă că, în linii mari, modificările propuse pot fi grupate în 4 categorii:

1. Unificarea normelor legale privind elaborarea, aprobarea și administrarea bugetelor autorităților bugetare independente și alinierea acestora la calendarul bugetar și la procedurile bugetare generale stipulate în legea nr. 181/2014
Detalii
12
09 2017
170

Va fi creat Consiliul Național pentru Statistică

Proiectul ce prevede crearea Consiliului Național pentru Statistică și aprobarea Regulamentului de funcționare al acestuia este propus spre consultare publică.

Astfel, acesta va fi creat pe lângă Guvern, în scopul dezvoltării strategice și promovării statisticii oficiale, asigurării caracterului obiectiv, transparent și științific al metodologiilor, indicatorilor, clasificărilor utilizate în activitatea statistică.
Detalii