02
12 2017
771

Experţii examinează Foaia de parcurs a reformelor

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul USAID, au inițiat procesul de monitorizare a implementării foii de parcurs a reformelor prioritare a Guvernului și Parlamentului.
Detalii
28
11 2017
666

Expert-Grup a actualizat Agenda reformelor prioritare a Guvernului și Parlamentului

Conform celei mai recente actualizări, nivelul general de implementare a foii de parcurs în ultimele două săptămâni a crescut de la 16,67% până la 21,57%. Domeniul cu cel mai înalt nivel de implementare ține de climatului investițional și a mediului de afaceri, unde nivelul de implementare este de 50%, urmat de reforma de guvernanță în sectorul financiar-bancar și domeniul educație, cultură, știință, acestea din urmă fiind implementate în proporție de 25%.
Detalii
22
11 2017
890

Expert-Grup: Costul corupţiei în Republica Moldova

Comentariul prezintă o analiză sumară a costurilor de corupţie în Republica Moldova, având la bază meta analizele disponibile. Pierderile anuale aduse Republicii Moldova de pe urma actelor de corupţie se cifrează în intervalul 8%-13% din Produsul Intern Brut sau de circa 11,8-17,7 mlrd. lei pentru anul 2016. Aceste sume depășesc toate cheltuielile din 2016 pentru toţi pensionarii și pentru indemnizaţiile de asistenţă socială.
Detalii
13
11 2017
897

Moldova 2020: Drumuri bune, oriunde

Una din prioritățile Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) Moldova 2020 este asigurarea cetățenilor cu infrastructură de calitate. Obiectivul formulat în document este intitulat ”Drumuri bune, oriunde”.
Detalii
08
11 2017
1122

Уровень бедности в Молдове снизился, но прогресс является неустойчивым

Независимый аналитический центр «Expert-Grup» подготовил и представил в Правительстве промежуточный оценочный отчет Национальной стратегии развития «Молдова 2020» за 2012-2015 г. Анализ внедрения стратегии был подготовлен для определения достижений и недостатков, а также вероятности достижения конечной цели.
Detalii
07
11 2017
815

Expert-Grup: Rectificarea bugetară 2017

Rectificarea anuală a bugetului este parte indispensabilă a ciclului bugetar și vine să ajusteze parametrii cheie a bugetului la conjunctura economică, dar și alți factori de politici. În anul 2017, bugetul public a fost afectat atât de factorii economici, cât și de cei politici.
Detalii
27
10 2017
954

Clasamentul performanței bancare în Moldova

În Republica Moldova băncile cu cea mai bună performanță sunt: B.C. Moldova-Agroindbank (MAIB), urmată de B.C. Mobias-Banca, B.C. Moldindconbank (MICB) și B.C. Victoriabank, potrivit informației oferite de Centrul Analitic Expert-Grup, cu referire la clasamentul performanței bancare din Republica Moldova – Aplicația interactivă, ediția a II-a, septembrie 2017.
Detalii