02
10 2017
799

Instituțiile bancare sunt în așteptarea implementării standardelor Basel III

Analiza principalelor reforme din sectorul financiar al RM în perioada august-septembrie 2017 a fost prezentată în cadrul unui eveniment organizat de Expert-Grup, la care au participat reprezentanți de la Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Bursa de Valori, reprezentanți ai băncilor comerciale, ambasadelor, instituțiilor internaționale, precum și experți din domeniul financiar.
Detalii
19
09 2017
829

Modificarea şi completarea unor acte legislative pentru a fi aduse în concordanță cu prevederile Legii nr.181/2014

Ministerul Finanțelor a elaborat și a publicat pe 25 august 2017 spre consultare „Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative”, care are ca scop aducerea cadrului legal în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014. Analiza modificărilor și completărilor propuse la cele 82 de acte legislative, după cum este menționat și în Nota informativă, relevă că, în linii mari, modificările propuse pot fi grupate în 4 categorii:

1. Unificarea normelor legale privind elaborarea, aprobarea și administrarea bugetelor autorităților bugetare independente și alinierea acestora la calendarul bugetar și la procedurile bugetare generale stipulate în legea nr. 181/2014
Detalii
12
09 2017
589

Va fi creat Consiliul Național pentru Statistică

Proiectul ce prevede crearea Consiliului Național pentru Statistică și aprobarea Regulamentului de funcționare al acestuia este propus spre consultare publică.

Astfel, acesta va fi creat pe lângă Guvern, în scopul dezvoltării strategice și promovării statisticii oficiale, asigurării caracterului obiectiv, transparent și științific al metodologiilor, indicatorilor, clasificărilor utilizate în activitatea statistică.
Detalii
19
06 2017
782

Expert-Grup: Persoanele care au contribuit financiar la realizarea PNG trebuie recunoscute investitori

Experții centrului analitic independent recomandă să fie luate măsuri de protejare a intereselor locuitorilor – investitori ai Moldovei, care au investit în construcția gazoductelor, şi au exprimat îngrijorarea în raport cu faptul că Programul național de gazificare și toate documentele conexe privind extinderea rețelelor de distribuire a gazelor, aprobate de Guvern în anii 2001-2002, nu fac lumină privind sursa de finanțare a acestor investiții.
Detalii
01
09 2016
613

Expert-Grup: Managementul fondului forestier, ocrotirii sănătății și cel financiar al întreprinderilor cu capital majoritar de stat este neperformant

Managementul fondului forestier, ocrotirii sănătății și managementul financiar al întreprinderilor cu capital majoritar de stat este unul neperformant, și are loc în lipsa unor obiective și indicatori de performanță care ar descrie clar care sunt rezultatele pe care instituțiile și autoritățile publice ar trebui să le realizeze. Este concluzia Expert-Grup, stabilită în urma analizei rapoartelor Curții de Conturi pe aceste trei subiecte.
Detalii
28
01 2016
837

Moldova cu restanțe la implementarea Agendei de Asociere cu UE

Mai puțin de o treime din activitățile Agendei de Asociere a Republicii Moldova cu UE au fost pe deplin realizate în ultimele 6 luni. Asta se arată în raportul de monitorizare a implementării Acordului de Asociere realizat de Expert-Grup în colaborare cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Raportul analizează angajamentele asumate de autoritățile naționale în 23 de domenii politice, 15 domenii ce țin de cooperarea economică și cooperarea sectorială și 10 domenii ce țin de Zona de liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.
Detalii