16
09 2020
293

Unele aspecte ale repatrierii mijloacelor bănești în valută națională

Se consideră finisată repatrierea mijloacelor bănești în cazul în care în contractul de export valuta contractuală este dolari SUA/euro, în declarațiile de export de asemenea este indicată valută străină, iar nerezidentul, în adresa căruia se efectuează exportul de mărfuri, achită marfa dată în lei moldovenești?

 

 
Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 1466/1998 privind reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe, repatrierea mijloacelor bănești reprezintă încasarea de la
Detalii
16
09 2020
120

Reluarea exporturilor

Exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2020 constituie $209,2 mil., cu 10,3% mai mult față de luna iunie 2020 și cu 5,0% mai puțin comparativ cu luna iulie 2019. Au sporit exporturile de grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate, legume și fructe, produse chimice organice, hrană destinată animalelor, articole prelucrate din metal, metale neferoase și altele.
 
 
Totodată, în primele șapte luni ale anului curent din țara noastră au fost exportate mărfuri în sumă de $1,4 mld., mai puțin cu 12,8% decât a fost realizat în perioada similară din anul 2019, comunică Biroul Național de Statistică.

Detalii
05
08 2020
228

Regulament pentru exportul și importul produselor chimice periculoase

 Exportatorii care urmează să exporte pentru prima dată din Republica Moldova un produs chimic vor avea obligaţia să notifice Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, cu cel puţin 35 de zile înainte de data la care este prevăzut să aibă loc exportul produsului chimic. Ulterior, exportatorul notifică autoritatea la primul export al unui produs chimic de acest tip în fiecare an calendaristic cu cel puțin 35 de zile înainte de data exportului.
 
În Monitorul Oficial din 31 iulie curent a fost publicată Hotărârea nr. 505 din 15.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind exportul și importul de produse chimice periculoase.

Detalii
31
07 2020
235

Interdicția exportului de măști medicale a fost extinsă

Ca urmare a continuării răspândirii pe teritoriul țării noastre a infecției cu COVID-19 și a creșterii numărului total al cazurilor confirmate, Guvernul a decis în ședința de astăzi, 31 iulie 2020,  extinderea interdicției exportului de măști medicale (pozițiile tarifare 630790, 481890) până la 31 august 2020.
 
Interdicția a fost prelungită în scopul asigurării necesităților interne ale Republicii Moldova. În funcție de evoluția situației, Guvernul va reveni asupra perioadei de aplicare a acestei interdicții.
 
Reamintim că, prin Hotărârea  Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 21 din 24 iulie 2020, starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită până la 31 august 2020.
08
07 2020
335

Exportul măștilor medicinale interzis până la 30 iulie

Guvernul a aprobat astăzi extinderea, până la 31 iulie 2020 inclusiv, a interdicției de export din Republica Moldova a măștilor medicinale. Decizia a fost luată în scopul asigurării necesităților interne.


Reamintim că, inițial, Guvernul a decis interzicerea, începând cu 15 aprilie curent, a exportului de măști și mănuși medicinale și a dezinfectanților medicali. Ulterior, Executivul a prelungit această interdicție până la 30 iunie, apoi până la 15 iulie curent.


În funcție de evoluția situației, Guvernul va reveni asupra perioadei de aplicare a acestei interdicții.

19
06 2020
567

Serviciile de marketing vs serviciile de merchandising prestate unui beneficiar din alt stat

În acest articol vom răspunde la întrebarea care dintre ele reprezintă export de servicii și oferă dreptul la restituirea TVA.

 

Aprecierea unui anumit serviciu drept export de servicii este important în contextul aprecierii livrărilor ca fiind scutite de TVA cu drept de deducere și în situațiile în care este solicitată restituirea TVA din buget aferent acestor livrări.

 

Conform prevederilor art.104 lit.a) din Codul fiscal (CF), se scutesc de TVA cu drept de deducere  mărfurile și serviciile pentru export. Export de servicii, potrivit art.93 pct.11 din CF, reprezintă prestare de către persoane juridice şi fizice rezidente ale RM persoanelor juridice şi fizice nerezidente ale RM de servicii al căror loc de livrare nu este RM.


Detalii
10
06 2020
372

Exportul de măști și mănuși medicale, interzis până la 30 iunie

Ca urmare a continuării răspândirii pe teritoriul țării noastre a infecției cu COVID-19 și a creșterii numărului total al cazurilor confirmate, Guvernul a decis extinderea interdicției exportului unor mărfuri.
Astfel, până la 30 iunie 2020 inclusiv, este interzis exportul din Republica Moldova:

  • a măştilor medicale (pozițiile tarifare 630790, 481890)
  • mănuşilor medicale (pozițiile tarifare 401511, 401519)
  • a produselor biocide (dezinfectanţi medicali), incluse în Registrul naţional al produselor biocide şi în Registrul de stat al dispozitivelor medicale (poziția tarifară 3808). 

Detalii
25
05 2020
511

1. (29.1.11.15) Se ia oare în considerație valoarea livrărilor la export, la aprecierea ponderii livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, în vederea stabilirii dreptului de alegere a regimului de aplicare a IVAO sau a regimului general de aplicare a impozitului pe venit?

În conformitate cu prevederile art.541 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vînzări, pot alege regimul de impozitare IVAO sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit dacă aceştia, conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din livrări scutite de
Detalii
19
05 2020
242

Exportul, afectat de pandemie

În trimestrul I al anului curent, exporturile de mărfuri din țara noastră au constituit $675,0 mil., cu 7,9% mai puțin comparativ cu perioada similară a anului 2019, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Astfel, în luna martie exporturile au constituit $210,3 mil., fiind cu 14,3% mai mici față de luna februarie curent și cu 18,3% comparativ cu luna martie 2019.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit $521,4 mil. și reprezintă 77,2% din totalul exporturilor, fiind în scădere cu 0,2% față de aceiași perioadă din 2019, iar reexporturile de mărfuri străine au însumat $153,6 mil. (22,8% din totalul exporturilor), diminuându-se cu 27,1% comparativ cu ianuarie-martie 2019.
Detalii
18
05 2020
336

Restricționarea exportului de măști, mănuși și dezinfectați, extinsă

Până la 15 iunie 2020 va fi interzis exportul de măști medicinale (pozițiile tarifare 630790, 481890), mănuşi medicale (pozițiile tarifare 401511, 401519) și produse biocide (dezinfectanţi medicali), incluse în Registrul naţional al produselor biocide şi în Registrul de stat al dispozitivelor medicale (poziția tarifară 3808).

În Monitorul Oficial din 15 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 294 din 13 mai 2020 cu privire la prelungirea termenului de interzicere a exportului unor produse.
Detalii