07
06 2022
100

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 20%

Încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 21,7 mld. lei în 5 luni ale anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 3604,6 mil. lei sau cu 20,0 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat (BS), în anul 2022 s-au încasat peste 9,8 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 2045,1 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 26,4 %


Detalii

01
06 2022
174

Rapoartele privind executarea bugetelor pentru anul 2021 urmează a fi examinate în Parlament

Veniturile bugetului de stat în anul 2021 au fost realizate în sumă de 49 383,8 mil. lei și sunt în creștere cu 7,7% față de indicatorul precizat. Reamintim că pe parcursul anului precedent au fost operate modificări la Legea bugetului de stat și, ca urmare, veniturile au fost precizate în sumă de 45 864,9 mil. lei, cu 4449,5 mil. lei mai mult decât suma aprobată inițial. Comparativ cu anul 2020, veniturile bugetului de stat s-au majorat cu 28,3% în urma relansării economiei după criza provocată de pandemie. Astfel, ponderea veniturilor bugetului de stat în bugetul public național a constituit 63,8%, iar ca pondere în PIB acestea au constituit 20,4%.
 
Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021 a fost prezentat astăzi, 1 iunie, în ședința Executivului și urmează a fi transmis Parlamentului pentru aprobare.


Detalii

13
05 2022
540

Modificările în legile bugetare au intrat în vigoare

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 mai, au fost publicate cele trei legi, prin care modificările aprobate de Parlament pe data de 5 mai 2022 sunt puse în aplicare.
 
Astfel, Legea nr. 112/2022 reflectă intervențiile operate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022. Potrivit acesteia, veniturile bugetului de stat pentru anul curent se majorează cu 2634,9 mil. lei (cu 5,3% față de indicatorul aprobat inițial) și vor constitui 52701,5 mil. lei, în timp ce cheltuielile cresc cu 6884,9 mil. lei (cu 10,6%) și ajung la nivelul de 72087,5 mil. lei. La rândul său, deficitul bugetar se majorează cu 4250,0 mil. lei sau cu 28,1%, până la 19386,0 mil. lei.


Detalii

05
05 2022
946

Parlamentul a aprobat modificările în legile bugetare anuale

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent se vor majora cu 2634,9 mil. lei (cu 5,3% față de indicatorul aprobat inițial) și vor constitui 52701,5 mil.lei, în timp ce cheltuielile vor spori cu 6884,9 mil.lei (cu 10,6%) și vor constitui 72 087,5 mil.lei. La rândul său, deficitul bugetar va fi majorat cu 4250,0 mil. lei, până la 19386,0 mil. lei.
 
Parlamentul a aprobat în lectură finală în ședința de astăzi, 5 mai, cu 59 de voturi,  proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022, acestea fiind determinate atât de criza din sectorul energetic și creștere prețurilor la produsele de bază, cât și de impactul crizei din regiune, precum și
Detalii
03
05 2022
167

Încasările asigurate de către Serviciul Fiscal de Stat în primele 4 luni

Încasările la bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 17,6 mld. lei în 4 luni ale anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 2940,3 mil. lei sau cu 20,1 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat, în anul 2022 s-au încasat peste 8,2 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 1774,0 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 27,6 %


Detalii

18
04 2022
902

Guvernul a aprobat modificările în legile bugetare

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent ar putea fi majorate cu 2634,9 mil. lei sau cu 5,2% față de indicatorul aprobat inițial, cheltuielile – cu 6884,9 mil. lei sau cu 10,6%, iar soldul bugetar ar putea crește cu 4250,0 mil. lei (28,1%).
 
În ședința de astăzi, 18 aprilie, Cabinetul de miniștri a votat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.
 
Astfel, veniturile bugetului de stat ar putea constitui 52,7 mld. lei datorită majorării veniturilor la componenta de bază cu 2,52 mld. lei și la veniturile proiectelor finanțate din surse externe – cu 115,2 mil. lei. Creșterea veniturilor provenite din impozite și taxe este estimată la circa 2,7%, a încasărilor din granturi – de 2 ori, precum și a încasărilor din alte venituri – cu circa 10,7%.


Detalii

06
04 2022
129

FAOAM: revizuirea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2022

Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul curent ar putea fi majorate cu 86087,9 mii lei sau cu 0,7% față de indicatorul aprobat (până la 12,3 mld. lei), în timp ce cheltuielile ar putea crește cu 331087,9 mii lei sau cu 2,7% față de suma aprobată și vor constitui 12,6 mld. lei. Deficitul bugetar al FAOAM pentru anul curent ar putea constitui 245000,0 mii lei, acoperirea acestuia fiind preconizată din contul soldului mijloacelor financiare înregistrate la începutul anului în volum de 674689,8 mii lei.
 
Ministerul Sănătății propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.207/2021 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022.
Detalii
01
04 2022
225

Rapoartele privind executarea FAOAM: modificări în formulare

În Monitorul Oficial de astăzi, 1 aprilie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 38 din 14 martie 2022 pentru modificarea Ordinului nr.02 din 05.01.2018 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

În continuare propunem să consultați Ordinul publicat. Menționăm că anexele pot fi vizualizate în ediția Monitorului Oficial nr. 88-95.
Întru executarea prevederilor articolului 11 din Legea contabilității nr.113-XVI/2007 şi în baza prevederilor articolelor 71-74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014,


Detalii

02
03 2022
303

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 13,2%

În primele două luni ale anului 2022 încasările în bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 7,5 mld. lei, ceea ce denotă o creștere de 870,9 mil. lei sau cu 13,2 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

 

Astfel, în bugetul de stat (BS), au fost încasate peste 3,1 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 328,3 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere cu 11,8 %. 


Detalii

02
02 2022
148

SFS a încasat în BPN în luna ianuarie 4 mld. lei

Încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 4,0 mld. lei în prima lună a anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 532,0 mil. lei sau cu 15,5 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat (BS), în anul 2022 s-au încasat peste 1,7 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 186,0 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 11,8 %


Detalii