23
12 2021
247

Un nou împrumut din partea FMI

Guvernul Republicii Moldova intenționează atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) în sumă de 266,7 mil. drepturi speciale de tragere (DST) (circa $560 mil.), precum și prin intermediul mecanismului extins de creditare (EFC), în sumă de 104,75 mil. DST, ce vor fi utilizate pentru finanțarea necesităților bugetului de stat.
 
 Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 22 decembrie, proiectele de hotărâri cu privire la aprobarea proiectelor de lege privind atragerea împrumutului de stat extern.
 


Detalii

21
12 2021
259

Programul FMI: accesul Republicii Moldova la asistența financiară în valoare de $590,6 mil.

Cererea Republicii Moldova privind programul de reforme economice post Covid-19 a fost aprobată luni, 20 decembrie, de Consiliul de directori executivi ai Fondului Monetar Internațional (FMI). Programul va fi finanțat în baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanțare extinsă (EFF), comunică Ministerul Finanțelor
 
În baza deciziei, FMI urmează să deburseze Republicii Moldova aproximativ $84,4 mil. Plățile totale preconizate în cadrul mecanismelor ECF și EFF pe o perioadă de 40 de luni se va ridica la aproximativ $590,6 mil. În perioada următoare, Guvernul va trebui să implementeze politici capabile să atenueze impactul pandemiei și să impulsioneze dezvoltarea economică.


Detalii

28
07 2021
404

DST, fără condiționalități

În luna septembrie Republica Moldova ar putea obține de la Fondul Monetar Internațional, fără condiționalități și existența unui acord în acest sens, $400 milOportunitatea se regăsește în decizia Comitetului executiv al FMI, care a susținut propunerea directorului general al Fondului, Kristalina Gheorghieva, privind alocarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST) în echivalentul a $650 mld. –  cea mai mare alocare din istoria FMI destinată țărilor-membre în funcție de contribuția statelor în cadrul FMI.
 
Alocarea DST este planificată să contribuie  la consolidarea răspunsului la criza COVID-19. Kristalina Gheorghieva a salutat sprijinul Comitetului executiv al FMI pentru inițiativa sa, menționând că acum această propunere trebuie examinată și aprobată de Consiliul guvernatorilor FMI.
Detalii
16
03 2021
317

O misiune FMI va acorda suport SFS la îmbunătățirea abordărilor privind managementul riscurilor de conformare

Serviciul Fiscal de Stat găzduiește, în perioada 15 martie – 01 aprilie 2021, o misiune a Fondului Monetar Internațional care va furniza sprijin în îmbunătățirea abordărilor actuale privind managementul riscurilor de conformare.

Misiunea are loc în contextul noului Proiect de consolidare a guvernanței fiscale în țările Parteneriatului estic al Uniunii Europene demarat în anul 2021.


Detalii

09
12 2020
410

Misiunea FMI: prelungirea cooperării cu SFS în cadrul Proiectului de administrare a veniturilor

În săptămână 7-11 decembrie 2020, în cadrul Serviciului Fiscal de Stat este în desfășurare misiunea de evaluare a Proiectului de administrare a veniturilor, implementat cu suportul Fondului Monetar Internațional, finanțat de Regatul Țărilor de Jos.
 
Proiectul de administrare a veniturilor a fost inițiat în anul 2017 și este la etapa sa finală – cea de implementare (decembrie 2020).
 

Detalii
20
10 2020
575

Noul program de cooperare între Republica Moldova și FMI

În perioada 19-27 octombrie 2020, echipa de experţi a Fondului Monetar Internaţional (FMI) va purta discuții la distanță cu autoritățile Republicii Moldova, din sediul FMI la Washington. Scopul misiunii este de a realiza exercițiul regulat de colectare a informației privind evoluțiile economice recente, a se informa referitor la implementarea angajamentelor asumate în contextul programului agreat cu autoritățile la nivel de experți, care urmează a fi susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanţare extinsă (EFF), precum și pentru a discuta politicile promovate de autorități în vederea menținerii stabilității macroeconomice și bugetare, inclusiv în contextul bugetului pentru anul 2021.

Detalii
28
07 2020
709

Programul de țară, definitivat

În cadrul unei ședințe online au fost definitivate ultimele detalii privind noul program financiar de țară. După două săptămâni de dialog constructiv și de negocieri, Guvernul Republicii Moldova și echipa de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Ruben Atoyan, au ajuns la un acord comun privind acțiunile prevăzute în program.
 
Valoarea noului program de cooperare între Republica Moldova și FMI se ridică la $558 mil. și va fi implementat pe o perioadă de trei ani (2020-2023). Asistența financiară va fi utilizată pentru relansarea economiei Republicii Moldova și depășirea consecințelor pandemiei COVID-19, precum și pentru implementarea unor reforme instituționale.

Detalii
24
04 2020
497

Parlamentul a ratificat acordurile de împrumut

FMI va acorda Republicii Moldova un împrumut în sumă de circa $234 mil. Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de ieri, 23 martie 2020, cele două Acorduri ale Guvernului Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional referitoare la un împrumut de urgență. Banii vor fi utilizați pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.

Prin intermediul instrumentului de finanțare rapidă, Republica Moldova va atrage un împrumut de circa $156 mil. Dobânda este de 1,5%, cu o perioadă de grație de 3 ani și 3 luni și o perioadă de rambursare de 1 an și 9 luni. Maturitatea împrumutului este de 5 ani. Suplimentar, Republica Moldova va achita un comision unic de 0,5% din sumă.
Detalii
21
04 2020
645

Правительство утвердило кредитные соглашения с Россией и МВФ

Проекты о ратификации кредитных соглашений с Российской Федерацией и Международным валютным фондом боли одобрены кабинетом министров. Соответствующие решения приняты после того, как в конце прошлой недели в Москве было подписано Соглашение о суверенном кредите в размере 200 млн евро, предложенное Россией, а Совет директоров МВФ утвердил бюджетную поддержку для Молдовы в размере $235 млн.

Премьер-министр Ион Кику заявил на заседании кабинета министров, что эти два кредита очень необходимы нашей стране в чрезвычайно сложных условиях, вызванных пандемией COVID-19.
Detalii
30
03 2020
561

Împrumut pentru realizarea măsurilor economice

Drept răspuns la solicitarea Republicii Moldova privind acordarea asistenței financiare de urgență pentru ameliorarea impactului economic al COVID-19, o misiune a Fondului Monetar Internațional va purta discuții, de la sediul FMI din Washington, cu autoritățile moldovenești referitor la politicile economice necesare pentru atenuarea impactului pandemiei, susținute financiar de Mecanismul de creditare rapidă (RCF) și Instrumentul de finanțare rapidă (RFI).

FMI precizează că Republica Moldova va obține finanțare RCF și RFI în total de până la 86,25 mil. DST (echivalentul a circa $117 mil. sau 50% din cota Republicii Moldova la FMI).
Detalii