11
03 2022
249

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală: cadrul normativ, aprobat

Din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) vor fi finanțate programele și proiectele incluse în Documentul Unic de Program, valoarea FNDRL fiind aprobată anual prin legea bugetului de stat. Guvernul a aprobat cadrul normativ ce se referă la activitatea Fondului:
 
  • Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare alocate din FNDRL;
  • Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională propuse spre finanțare din FNDRL;
  • Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea programelor și proiectelor
    Detalii
21
01 2022
229

FNDRL – sursa de finanțare a implementării programelor de dezvoltare regională și locală

Finanțarea proiectelor de dezvoltare regională incluse în Documentul unic de program se va efectua din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), valoarea căruia se va aproba anual prin legea bugetului de stat. Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a avizat respectivul  proiect de lege.
 
Potrivit documentului, mijloacele FNDRL vor fi utilizate pentru sporirea competitivității și a ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare, revitalizarea economică și socială a orașelor, îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale și locale, construcția și renovarea infrastructurii sociale, precum și pentru cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă.


Detalii

23
11 2021
197

Documentul unic de dezvoltare regională și locală

Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (Fond) va fi format din resursele actuale ale Fondului național pentru dezvoltare regională, proiectele investiționale din domeniul alimentării cu apă și canalizare finanțate din sursele Fondului ecologic național, proiectele investiționale finanțate din sursele Fondului pentru eficiență energetică și proiectele investiționale din domeniul dezvoltării rurale finanțate din sursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
 
Autoritățile au elaborat și propun pentru consultări publice proiectul de lege privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Documentul poate fi consultat până la 2 decembrie curent.


Detalii

21
04 2021
327

Fondul de rezervă al municipiului Chișinău: Regulamentul de administrare

Primăria capitalei anunță despre inițierea consultării publice a proiectului de decizie pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău (Fond).
 
Potrivit documentului, cuantumul Fondului este prevăzut într-o poziţie distinctă în bugetul municipal Chişinău, aprobat anual la şedinţa Consiliului municipal şi constituie cel mult 2% din volumul de cheltuieli și este un fond bănesc destinat finanţării unor cheltuieli imprevizibile şi acţiuni care survin în decursul anului, dar care nu sunt prevăzute în bugetul municipal, cum ar fi:
Detalii
27
10 2020
719

Mecanismul de calculare și achitare a contribuțiilor obligatorii la FVV prin prisma prevederilor Legii nr.157/2020

Pentru a asigura o administrare eficientă a contribuțiilor obligatorii la Fondul viei și vinului (FVV) pentru perioada anilor 2020 și 2021 de către entitățile economice, în acest articol vom examina principalele aspecte aferente procesului respectiv, printre care reglementarea modalității de trecere în cont a obligațiilor achitate, necesitatea ajustării dărilor de seamă prezentate în anul 2020, precum și necesitatea ajustării Declarației cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală 2019 (forma VEN 12).


Detalii
09
10 2020
1066

Sistemul de pensii facultative – noi norme, mecanisme și reglementări

Tendinţele demografice mondiale și naționale, de rând cu o serie de alți factori sociali și economici, generează presiuni din ce în ce mai evidente asupra sistemului public de pensii, scopul căruia este menținerea securității financiare după pensionare și gestionarea eficientă a efectelor sociale, economice și financiare ale îmbătrânirii populației.

 

În vederea asigurării veniturilor la bătrânețe, Banca mondială, încă din anul 1994 prin raportul său „Evitarea Crizei Vârstei Înaintate” recomandă un sistem de pensii de tip multi-pilon, cuprinzând:

 


Detalii
11
08 2020
741

Producătorii de produse vitivinicole, scutiți de la plata unor contribuții

 Producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuțiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020, prin derogare de la art. 323 din Legea viei și vinului. 

 

În Monitorul Oficial din 7 august curent a fost publicată Legea nr. 157 din 20.07.2020 cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului și pentru modificarea Legii viei și vinului.

 


Detalii
18
05 2020
947

Contribuția în Fondul de susținere a populației

Care agenți economici sunt obligați să contribuie în Fondul de susținere a populației? Care este cuantumul contribuției și obligațiile aferente? Ce consecințe vor fi suportate pentru nerespectarea obligațiilor?

Legea nr.827 din 18 februarie 2000 instituie în Republica Moldova Fondul de susținere a populației, acesta fiind creat pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, finanțarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale, precum și pentru finanțarea cantinelor de ajutor social. Actul prevede subiecții care sunt obligați să contribuie în acest Fond, modul de contribuire și consecințele pentru nerespectarea obligațiilor impuse, aspecte pe care le vom comunica în cele ce urmează.
Detalii
11
04 2020
567

Ministerul Finanțelor va aloca 5,864 mil. lei pentru procurarea combinezoanelor de protecție și acordarea indemnizațiilor unice pentru mai multe persoane angajate în sistemul medical

Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de Intervenție al Guvernului 5,864 mil. lei pentru procurarea combinezoanelor de protecție în scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19, precum și pentru acordarea indemnizațiilor unice persoanelor angajate în sistemul medical care au contractat infecția COVID-19 la locul de muncă, în perioada 08-31 martie 2020. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern.
Detalii
08
07 2019
582

Mâine expiră termenul de solicitare a finanțării start-up-urilor din FNDAMR

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a prezentat rezultatele valorificării Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului (FNDAMR) pentru semestrul I al anului 2019. Amintim că acesta a fost aprobat în volum de 900 mil. lei, menținându-se la nivelul anului 2018, dintre care circa 477,2 mil. lei sunt atribuite pentru subvenționarea post-investițională pentru anul curent, 352,0 mil. lei au fost direcționate pentru plata restanțelor anului 2018, 45 mil. lei sunt repartizate pentru plățile în avans, iar 25,8 mil. lei este contribuția statului în Fondul Național al Viei și Vinului.
Detalii