04
07 2019
915

Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor va fi completat

Serviciul Fiscal de Stat a plasat pentru consultări publice proiectul modificărilor și completărilor ce urmează a fi aprobate în Ordinul nr.93 privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat din 1 martie 2019.

Amintim că Ordinul SFS nr.93 a intrat în vigoare la 1 aprilie 2019. Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor stabilește o procedură clară de depunere, recepționare și examinare a petițiilor, indicând drepturile și obligațiunile părților implicate în proces.
Detalii
15
09 2018
1224

Formulare de autorizaţii noi

În Monitorul Oficial din 14 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea formularelor-tip ale unor acte permisive din domeniul agroalimentar.

Este vorba despre Autorizația pentru dobândirea de animale care nu constituie obiecte ale vânatului și pescuitului și Autorizația pentru colectarea obiectelor regnului vegetal.
Detalii
07
09 2018
13393

Formularul IALS18, aprobat

Ministerul Finanţelor a aprobat formularul-tip “Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (Forma IALS18) şi Modul de completare al acestuia.

Conform documentului, acesta va intra în vigoare la 1 octombrie curent, iar prima perioadă de prezentare a Formei IALS18 este etapa II a perioadei fiscale 2018 (1 octombrie-31 decembrie).
Detalii
05
12 2017
937

4. (29.2.9.9) Care este documentul confirmativ care urmează a fi prezentat la importul/introducerea în Republica Moldova a bunurilor de către persoanele fizice care desfășoară activități independente?

Conform prevederilor art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, activități independente sînt activităţi de comerț desfășurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării cărora se obține venit.
Detalii
01
02 2016
3928

Modificarea Formularului-tip al Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS)

În legătură cu modificarea clasificaţiei bugetare şi aprobarea clasificaţiei economice conform anexei nr. 11 la ordinul Ministerului Finanţelor nr. 218 din 24.12.2015 privind clasificaţia bugetară, care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2016, Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat Formularul-tip al Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) prin Ordinul CNAS nr. 13-A din 26.01.2016.
Detalii