12
11 2013
1704

Rezultatele politicilor de conformare fiscală benevolă pentru 9 luni ale anului 2013 şi cazuri de evaziune fiscală de proporţii

Conducerea Serviciului Fiscal de Stat şi-a fixat priorităţile, la colectarea de venituri la Bugetul Public Naţional, pe promovarea unor politici de conformare fiscală benevolă a contribuabililor. Obiectivul Programului de conformare este de a promova un nivel ridicat de conformare voluntară, utilizând, în acest scop, o gamă largă de instrumente orientate, în primul rând, la informarea, instruirea şi deservirea corectă a contribuabililor.
Detalii
08
11 2013
1935

Comunicat de presă: IFPS combate activ fenomenul de evaziune fiscala

Şeful IFPS Ion Prisăcaru ţine să reitereze repetat că, astăzi, conducerea SFS este angajată plenar în reformarea şi eficientizarea administraţiei fiscale, fapt exprimat şi prin schimbarea accentelor în interacţiunea cu agenţii economici.

Astăzi SFS pune accentele pe conformarea fiscală benevolă a contribuabililor, prin informarea şi instruirea acestora, şi nu pe aplicarea imediată de sancţiuni severe, în activitatea lor angajaţii fiscului conducându-se de sloganul „Colaboratorul fiscal – în serviciul contribuabilului!”. Este de menţionat că noua abordare dă roade pozitive, fapt demonstrat de către indicii în creştere a veniturilor la Bugetul de stat.
Detalii