04
08 2022
192

Procedura de demolare a construcțiilor neautorizate va fi reglementată

Executivul a votat în ședința de ieri, 3 august, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor, ce stabilește competențele, condițiile și modul de executare a lucrărilor, evaluarea cheltuielilor necesare pentru executarea acestora și criteriile de recuperare a cheltuielilor din contul contravenienților, în privința cărora au fost aplicate sancțiunile prevăzute la art. 116, 134, 1341 168, 177, 178, 179 și 226 din Codul contravențional, cu remedierea, după caz, a construcțiilor afectate în urma intervențiilor neautorizate.


Detalii

19
08 2021
336

41.9 Care sînt facilitățile stabilite pentru producătorii de vin materie primă şi distilatele de origine vitivinicolă la comercializarea acestora în RM şi utilizarea lor pe teritoriul RM în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole?

Potrivit art. 323 alin. (41) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, producătorii de vin materie primă şi de distilate de origine vitivinicolă produse şi comercializate în Republica Moldova şi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole sunt exoneraţi de plata contribuţiilor obligatorii la Fond conform procedurii stabilite de Guvern.

13
08 2021
537

Moldova va avea un nou Cod vamal

Cabinetul de miniștri a examinat joi, 12 august, proiectul de hotărâre care prevede adoptarea unui nou Cod vamal al Republicii Moldova. Acesta derivă din necesitatea executării angajamentelor asumate de țara noastră, prin semnarea Acordului de Asociere RM-UE, fiind și una dintre condiționalitățile necesare realizării angajamentelor Moldovei în cadrul Acordului de Împrumut privind programul de asistența macrofinanciară excepțională Omnibus.
 
Așadar, documentul, elaborat în baza rezultatelor examinării avizelor amendamentelor deputaților, presupune:


Detalii

06
08 2021
879

Parlamentul a acordat vot de încredere noului Guvern

În cadrul ședinței plenare de astăzi, 6 august 2021, Parlamentul a acordat votul de încredere Guvernului și a aprobat Programul de activitate al noului Executiv.

Astfel, Guvernul condus de prim-ministrul Natalia Gavrilița,  are următoarea componență:

  • Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene – Nicu Popescu (viceprim-ministru)
  • Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – Andrei Spînu (viceprim-ministru)

  • Detalii
22
04 2021
530

Dispoziție CSE: reluarea activităților teatral-concertistice, renunțarea la ora marțială și slujbe religioase în aer liber

Începând cu 26 aprilie curent va fi reluat procesul educațional în învățământul profesional tehnic și superior pentru realizarea stagiului de practică, a orelor practice și a sesiunilor de evaluare care nu pot fi făcute de la distanță. Prevederea este inclusă în Dispoziția nr. 6 a Comisiei pentru Situații Excepționale aprobată astăzi, 22 aprilie.

Totodată, CSE a decis permiterea reluării activităților teatral-concertistice începând cu data de 2 mai. De menționat că numărul spectatorilor nu va trebui să depășească 30% din capacitatea locurilor disponibile. În funcție de evoluția situației epidemiologice, decizia respectivă ar putea fi revizuită.


Detalii

31
03 2021
381

Guvernul a remis Parlamentului raportul CSE

Ieri, 30 martie, a avut loc ședința de Guvern, în care a fost aprobat proiectul hotărârii cu privire la propunerea declarării stării de urgenţă pe teritoriul întregii țări.

Documentul prevede remiterea Legislativului a Raportului1 Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova privind necesitatea declarării stării de urgenţă, precum și înaintarea propunerii de declarare de către Parlament a stării de urgență. Proiectul legii necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat, însă nu pot fi cuantificate la momentul de faţă, se spune în nota proiectului.


Detalii

12
02 2021
389

Ordinul SFS nr. 64 din 09.02.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

28
01 2021
463

Realizările Guvernului pentru anul 2020

Guvernul a realizat în anul precedent 66% din acțiunile planificate, 30% din acțiuni se află în curs de realizare, iar alte 4% nu au fost realizate, principala cauză fiind situația epidemiologică provocată de virusul SARS-Cov-2, comunică Cancelaria de Stat.Domeniile prioritare de acțiune au vizat protecția socială și ocrotirea sănătății cetățenilor, dezvoltarea unei economii durabile, îmbunătățirea sistemului sanitar și educațional, asigurarea ordinii publice, managementul eficient al finanțelor publice etc.


Detalii
30
06 2020
526

3. (7.2.5.3) Cum se calculează taxa pentru apă?

Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase şi/sau utilizate, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare, elaborate de către organul de stat împuternicit de Guvern.