01
08 2022
530

Simplificarea procedurii de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Procedura de eliberare/tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special va fi simplificată, astfel încât persoanele care sunt obligate să utilizeze metodele automatizate de raportare electronică1 să poată tipări individual formularele tipizate pe hârtie fără însemne de protecție, iar facturile fiscale vor fi tipărite în modul stabilit de Ministerul Finanțelor.
 
În cadrul ședinței din 27 iulie Executivul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului,  scopul căreia este ajustarea prevederilor actelor normative în vigoare, urmare a modificărilor operate în Codul fiscal și alte acte normative, prin Legea nr. 171/2019  fiind stabilit regimul simplificat pentru persoanele fizice care colectează
Detalii
18
07 2022
2487

Sistemul public de pensii: precizarea noțiunilor

Contul personal de asigurări sociale reprezintă informaţia structurată despre fiecare asigurat, care reflectă contribuţiile de asigurări sociale calculate şi plătite (CAS), venitul la care s-au calculat acestea şi prestaţiile de asigurări sociale de care a beneficiat, precum și alte informații aferente activității asiguratului.
 
Noțiunea este propusă de Executiv și vine să perfecționeze proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, inclusiv a Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care poate fi suplinită cu 18 noțiuni (stagiu de cotizare, pensie minimă completă și incompletă, stagiu total de cotizare și stagiu de cotizare în raport cu vârsta etc.). Avizul Guvernului asupra respectivului proiect este publicat la 15 iulie în MO.


Detalii

27
04 2022
291

Subvențiile în avans din FNDAMR. Noi condiții

Autoritățile intenționează să opereze mai multe modificări în procedurile de acordare a subvențiilor în avans din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR). Un proiect de hotărâre de Guvern în acest sens a fost aprobat în ședința Executivului din 27 aprilie curent.
 
Astfel, în cadrul primei tranșe a subvențiilor în avans pentru măsurile ce vizează îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale, dezvoltarea localităților și diversificarea economiei rurale prin activități nonagricole vor fi acordate 80% din valoarea subvenției aprobate.


Detalii

10
01 2022
2616

Sancțiunile pentru încălcarea ținerii evidenței contabile vor fi mai dure

În ședința Executivului anunțată pentru 12 ianuarie 2022 va fi examinat proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Documentul conține și propunerea de modificare a art.295 din Cod, care prevede sancțiunile pentru încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor sau rapoartelor financiare. Proiectul acestora este oferit în continuare.
 
 (1) Nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate sau a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară, elaborare și aplicare a politicilor contabile se sancționează
Detalii
10
09 2021
641

Majorarea prestațiilor sociale: acte publicate

Hotărârile de Guvern ce țin de majorarea prestațiilor sociale au fost publicate astăzi, 10 septembrie 2021, în Monitorul Oficial. Amintim, Hotărârea Guvernului nr. 162 din 8 septembrie 2021 prevede indexarea prestațiilor sociale și a unor prestații sociale de stat, iar Hotărârea nr. 164/2021 – modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiei și de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor.
 
Astfel, începând cu 1 octombrie curent, pensiile vor fi indexate cu 3,86%, ținând cont de rata inflației înregistrată în semestrul I al anului curent, iar cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă va constitui 2 mii lei.
 


Detalii

05
05 2021
493

Anul 2020: rezultatele controlului de stat asupra activității de întreprinzător

În Monitorul Oficial din 1 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 53 din 29 aprilie 2021 cu privire la aprobarea Raportului privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2020.
 
Astfel, cele 10 autorități abilitate cu funcții de control (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Agenția pentru Protecție Consumatorilor și Supravegherea Pieței; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Inspectoratul pentru Protecția Mediului; Serviciul Vamal; Agenția Națională Transport Auto; Autoritatea Aeronautică Civilă; Inspectoratul de Stat al Muncii și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice și Serviciul Fiscal de Stat) din numărul total de controale planificate au realizat 57,42%, fiind resimțit impactul moratoriului impus asupra controlului de stat, în contextul pandemiei.


Detalii

14
12 2020
450

Registrul solurilor

Totalitatea informației sistematizate despre soluri care determină locația lor spațială, evaluarea stării de calitate a solului și/sau proprietățile ce evaluează starea calității și fertilitatea potențială a învelișului de sol va fi disponibilă în cadrul Registrului solurilor.
 
În Monitorul Oficial din 11 decembrie curent a fost  publicată Hotărârea Guvernului nr. 835 din 18 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”.
 

Detalii
11
12 2020
637

Înregistrarea la domiciliu a cetățenilor, altfel

Declarația de primire în spațiul locativ pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a persoanelor pe adresa unei intrări, în cazul în care locuința este proprietate comună pe cote-părți și are mai multe intrări principale, cărora li s-au atribuit adrese separate, se va depune doar de către proprietarul sau coproprietarii cotei-părți în a căror folosință se află intrarea respectivă.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 9 decembrie proiectul https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-18_1.pdf  de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova.
 

Detalii
10
12 2020
497

CNPF va elabora metodologia de calcul a primelor AORCA

Cadrul metodologic de calculare și aplicare al primelor aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă va fi stabilit de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) – autoritatea de supraveghere, conform actelor sale normative. Totodată, asigurătorii și intermediarii din domeniu vor fi obligați să ofere solicitantului asigurării informația privind cuantumul primei de asigurare, precum și a coeficientului bonus-malus care va fi aplicat.
 
Ieri, 9 decembrie, membrii Cabinetului de miniștri au aprobat proiectul legii pentru modificarea unor acte normative ce țin de reglementarea primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Detalii
20
11 2020
780

Crescătorii de animale vor primi plăți directe per cap de animal

În cadrul ședinței Executivului din 18 noiembrie curent a fost aprobat proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal. Documentul stabilește condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a plăților directe crescătorilor de animale, care se acordă o singură dată pe an prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).
 
Potrivit proiectului, plățile directe per cap de animal se vor acorda deținătorilor de bovine, ovine și caprine. Astfel, alocarea plății directe acordată unui producător agricol pentru fiecare cap de animal se va stabili în funcţie de specia și categoria animalului, variind între 300 lei per animal (caprine) și 7000 mii lei per animal (bovine).

Detalii