14
12 2020
131

Registrul solurilor

Totalitatea informației sistematizate despre soluri care determină locația lor spațială, evaluarea stării de calitate a solului și/sau proprietățile ce evaluează starea calității și fertilitatea potențială a învelișului de sol va fi disponibilă în cadrul Registrului solurilor.
 
În Monitorul Oficial din 11 decembrie curent a fost  publicată Hotărârea Guvernului nr. 835 din 18 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”.
 

Detalii
11
12 2020
227

Înregistrarea la domiciliu a cetățenilor, altfel

Declarația de primire în spațiul locativ pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a persoanelor pe adresa unei intrări, în cazul în care locuința este proprietate comună pe cote-părți și are mai multe intrări principale, cărora li s-au atribuit adrese separate, se va depune doar de către proprietarul sau coproprietarii cotei-părți în a căror folosință se află intrarea respectivă.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 9 decembrie proiectul https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-18_1.pdf  de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova.
 

Detalii
10
12 2020
196

CNPF va elabora metodologia de calcul a primelor AORCA

Cadrul metodologic de calculare și aplicare al primelor aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă va fi stabilit de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) – autoritatea de supraveghere, conform actelor sale normative. Totodată, asigurătorii și intermediarii din domeniu vor fi obligați să ofere solicitantului asigurării informația privind cuantumul primei de asigurare, precum și a coeficientului bonus-malus care va fi aplicat.
 
Ieri, 9 decembrie, membrii Cabinetului de miniștri au aprobat proiectul legii pentru modificarea unor acte normative ce țin de reglementarea primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Detalii
20
11 2020
329

Crescătorii de animale vor primi plăți directe per cap de animal

În cadrul ședinței Executivului din 18 noiembrie curent a fost aprobat proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal. Documentul stabilește condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a plăților directe crescătorilor de animale, care se acordă o singură dată pe an prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).
 
Potrivit proiectului, plățile directe per cap de animal se vor acorda deținătorilor de bovine, ovine și caprine. Astfel, alocarea plății directe acordată unui producător agricol pentru fiecare cap de animal se va stabili în funcţie de specia și categoria animalului, variind între 300 lei per animal (caprine) și 7000 mii lei per animal (bovine).

Detalii
19
10 2020
544

Evidența analitică a calculării și achitării amenzilor contravenționale

Din 1 ianuarie 2021, toate autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale1 vot raporta Serviciului Fiscal de Stat informația referitoare la amenzile aplicate în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile contravenționale. Documentul este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.746 din 7 octombrie 2020 și publicat în „Monitorul Oficial” din 16 octombrie curent.
 
Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii a fost condiționată de necesitatea asigurării evidenței analitice conforme a calculării și achitării amenzilor contravenționale și urmăririi plenitudinii încasării și raportării acestora.
Detalii
08
10 2020
138

Guvernul susține UTA Găgăuzia în lichidarea consecințelor ploilor torențiale

Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de rezervă al Guvernului mijloace financiare în sumă de circa 1,8 mil. lei pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale provocate de ploile torențiale ce au avut loc pe teritoriul UTA Găgăuzia la 29 septembrie curent. Hotărârea a fost aprobată în ședința Executivului din 7 octombrie.
 
Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, mijloacele se alocă primăriei municipiului Comrat, în special pentru curățarea canalelor de evacuare a apelor pluviale și amenajarea digului de protecție, afectate de calamitate.

Detalii
01
09 2020
346

Mecanismul de subvenționare a plăților salariale este extins până la 30 septembrie

Întreprinderile și organizațiile necomerciale, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare conform prevederilor art. 80 și 801 din Codul muncii, pot beneficia de mecanismul de subvenționare stabilit prin Legea nr.69  cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (art.II) până la 30 septembrie 2020.
 
Astăzi, 1 septembrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 653 din 26 august 2020, prin care termenul de aplicare a mecanismului de subvenționare este prelungit până la sfârșitul lunii curente, documentul fiind publicat în MO nr.221-225.

Detalii
22
06 2020
494

Pentru notificarea destinatarilor va fi utilizat exclusiv MNotify

Ministerele, Cancelaria de Stat și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, autoritățile/ instituțiile publice și organizațiile de stat autonome subordonate sau înființate de Guvern vor utiliza pentru notificarea destinatarilor exclusiv serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify), în detrimentul notificării pe suport de hârtie.
 
În Monitorul Oficial din 19 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.376 din 10 iunie 2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify).

Detalii
12
06 2020
4785

Din 15 iunie se instituie un program special de activitate pentru bugetari

Acum câteva minute Guvernul RM, în ședință extraordinară, a aprobat Hotărârea cu privire la organizarea muncii în instituțiile bugetare. Ținând cont de numărul crescând al cazurilor de contaminare cu COVID-19, Executivul a acceptat proiectul Hotărârii elaborate de Ministerul Finanțelor.

Astfel, din 15 iunie 2020 este instituit regimul de muncă în cicluri periodice cu durata de 2 săptămâni pentru personalul angajat. În următoarele zile conducătorii instituțiilor bugetare urmează să decidă și să elaboreze ordine speciale ce țin de:


Detalii
05
06 2020
1333

Restabilirea permisului de conducere va fi simplificată

Pentru restabilirea permisului de conducere în cazul pierderii, furtului sau distrugerii acestuia, precum și în cazul schimbării numelui titularului permisului de conducere nu va mai fi solicitată suplimentar prezentarea adeverinței medicale a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e).


În momentul de față, în cazul pierderii permisului de conducere, persoana trebuie să treacă toate etapele de obținere a actului, inclusiv cea de obținere a adeverinței medicale care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de vehicul.


Detalii