22
06 2020
315

Pentru notificarea destinatarilor va fi utilizat exclusiv MNotify

Ministerele, Cancelaria de Stat și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, autoritățile/ instituțiile publice și organizațiile de stat autonome subordonate sau înființate de Guvern vor utiliza pentru notificarea destinatarilor exclusiv serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify), în detrimentul notificării pe suport de hârtie.
 
În Monitorul Oficial din 19 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.376 din 10 iunie 2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify).

Detalii
12
06 2020
4315

Din 15 iunie se instituie un program special de activitate pentru bugetari

Acum câteva minute Guvernul RM, în ședință extraordinară, a aprobat Hotărârea cu privire la organizarea muncii în instituțiile bugetare. Ținând cont de numărul crescând al cazurilor de contaminare cu COVID-19, Executivul a acceptat proiectul Hotărârii elaborate de Ministerul Finanțelor.

Astfel, din 15 iunie 2020 este instituit regimul de muncă în cicluri periodice cu durata de 2 săptămâni pentru personalul angajat. În următoarele zile conducătorii instituțiilor bugetare urmează să decidă și să elaboreze ordine speciale ce țin de:


Detalii
05
06 2020
861

Restabilirea permisului de conducere va fi simplificată

Pentru restabilirea permisului de conducere în cazul pierderii, furtului sau distrugerii acestuia, precum și în cazul schimbării numelui titularului permisului de conducere nu va mai fi solicitată suplimentar prezentarea adeverinței medicale a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e).


În momentul de față, în cazul pierderii permisului de conducere, persoana trebuie să treacă toate etapele de obținere a actului, inclusiv cea de obținere a adeverinței medicale care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de vehicul.


Detalii
26
05 2020
253

Ocuparea forţei de muncă: acțiuni pentru anul curent

Autoritățile vor depune efort pentru sporirea gradului de implicare a întreprinderilor mici și mijlocii în lanțul valoric, implementarea noilor instrumente de susținere a femeilor în afaceri din domeniul agricol, precum și pentru promovarea învățământului dual. Acțiunile sunt incluse în Planul naţional de acţiuni pe anul curent pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021.

În Monitorul Oficial din 22 mai curent a fost publicată Hotărârea nr. 290 a Guvernului RM din 13 mai 2020 cu privire la aprobarea documentului ce conține circa 70 de acțiuni ce urmează a fi implementate în limitele mijloacelor financiare alocate.
Detalii
14
05 2020
317

Regulamentele sanitare privind produsele din tutun şi produsele conexe, modificate

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 13 mai un șir de modificări la Regulamentele sanitare privind produsele din tutun şi produsele conexe (Regulamente), aprobate prin HG nr. 1065/2016. Acestea au fost elaborate în temeiul Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului și Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. Autorii afirmă că modificările aprobate vor asigura un nivel mai înalt de protecție a sănătății publice.

Astfel, odată cu punerea în aplicare a prevederilor noi (peste o lună după publicare), agenţii economici care produc şi/sau importă tutun și produse din tutun vor fi obligaţi să prezinte în format electronic (pe suport electronic) Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, până la data de 31 mai,
Detalii
09
01 2020
2018

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial de mâine, 10 ianuarie 2020

Mâine, 10 ianuarie 2020, va apărea de sub tipar ediția nr. 3-6 a Monitorului Oficial, în care vor fi publicate următoarele acte:

În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
  • Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1006/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1, 3 ianuarie 2020).
  • Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 4, 3 ianuarie 2020)
  • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii

Detalii
07
11 2019
596

Mâine, 8 noiembrie, citim în Monitorul Oficial

Mâine va apărea de sub tipar nr. 329-336 al Monitorului Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale.

ÎN PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică
• Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual 2018 asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (nr. 53, 6 septembrie 2019).

În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova publică:
Detalii
25
04 2019
1845

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial din 26 aprilie 2019

Mâine, 26 aprilie 2019, va ieși de sub tipar nr. 148-158 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale:

În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Curtea Constituțională publică:
Detalii
14
03 2019
1864

Acte publicate în Monitorul Oficial din 15 martie 2019

Mâine, 15 martie 2019, va ieși de sub tipar nr. 94-99 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale:

În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
Detalii