11
10 2018
113

MTender: Regulamente pentru dezvoltarea sistemului achizițiilor publice

Platformele electronice de achiziții publice în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) vor fi acreditate de o Comisie în componența căreia vor fi incluşi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică și un reprezentant al societății civile, înaintat de Consiliul economic de pe lângă Prim-ministru.
Detalii
11
10 2018
615

Contractele de achiziție cu finanţare din buget se vor înregistra la trezorerii

Procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri se aplică de orice autoritate contractantă interesată de achiziția bunurilor sau serviciilor, necesare pentru satisfacerea cerințelor sale, conform planului anual de achiziții, dacă valoarea estimată a achiziției nu depășește 400 mii lei lei.

Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei din 10 octombrie 2018 proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri.
Detalii
11
10 2018
111

Acordarea facilităților la importul obiectelor de cult

De facilități la importul obiectelor de cult vor putea beneficia doar persoanele care vor fi incluse în Lista beneficiarilor de facilităţi fiscale şi vamale. Pentru a fi incluși în această Listă, solicitanții vor depune o cerere la Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării.

În cadrul ședinței de ieri, 10 octombrie 2018, Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind modul de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul obiectelor de cult şi a Listei beneficiarilor de facilităţi fiscale şi vamale la importul acestora.
Detalii
09
10 2018
501

Serviciul informațional al rapoartelor financiare, absorbit de BNS

Biroul Național de Statistică este reorganizat prin fuziune cu Instituția publică „Serviciul informațional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică”. Hotărârea Guvernului nr. 935 cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică (BNS) din 24 septembrie 2018 a fost publicată în MO din 5 octombrie curent.

Tot prin această Hotărâre a fost aprobat şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, stabilind misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile acesteia.
Detalii
05
10 2018
147

Licitaţiile publice: câştigătorii vor fi selectaţi conform sistemului de factori de evaluare

Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. Acesta stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii de cerere a ofertelor în scopul asigurării economisirii și eficientizării achizițiilor de bunuri și servicii, satisfacerii necesităților autorităților contractante de bunuri și servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică și dezvoltării concurenței în domeniu.
Detalii
05
10 2018
91

Imigrația și azilul, în vizorul Guvernului

În cadrul ședinței Executivului din 3 octombrie curent a fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la constituirea Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului.

Anterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 133 din 23.02.2010 a fost instituită Comisia pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul migraţional. Dat fiind faptul că, în perioada ultimilor ani, a fost efectuat un şir de modificări în cadrului legal, este necesară actualizarea și eficientizarea activităţii Comisiei şi revizuirea componenţei acesteia, a comunicat ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan.
Detalii
04
10 2018
94

Reorganizarea Agenției Rezerve Materiale continuă

După ce Agenția Rezerve Materiale a fost transferată din autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului în autoritate administrativă separată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ieri, 3 octombrie, Cabinetul de miniştri a aprobat o hotărâre ce presupune reorganizarea Agenției.

Astfel, Agenția va fi reorganizată prin fuziune cu Combinatul „Liman”, Baza republicană tehnico-materială din mun. Orhei și Baza specială de aprovizionare medicală (nr. 1, s. Curchi, r-nul Orhei; nr. 4, or. Anenii Noi; nr. 5, mun. Bălţi și nr. 9 din mun. Comrat).
Detalii
29
09 2018
747

Act de achiziţie a serviciilor de arendă a terenurilor agricole

Documentul primar cu regim special „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente” va putea fi utilizat inclusiv în cazul achizițiilor serviciilor de arendă a terenurilor agricole de la persoanele fizice cetățeni, fiind denumit ”Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/ arendă şi a cheltuielilor aferente”.

Ministerul Finanțelor, în comun cu Biroul Național de Statistică, propune spre consultare publică proiectul Ordinului „Pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 06 octombrie 2008”.
Detalii
25
09 2018
190

Extinderea listei activităților investiționale

Lista activităților investiționale eligibile contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru realizarea Proiectului „Livada Moldovei” va fi extinsă.

Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, semnarea Amendamentului nr.2 la acest contract, scopul fiind modernizarea și restructurarea lanțului valoric al sectorului horticol din Republica Moldova.
Detalii
25
09 2018
121

SFS va avea acces la Sistemul informatic central al organizatorului jocurilor de noroc

Hotărârea pentru aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat a fost publicată în Monitorul Oficial din 21 septembrie curent, fiind aprobate următoarele acte:
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea loteriilor
• Regulamentul privind organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești
• Regulamentul privind organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive
• Regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice
.
Detalii