08
11 2019
154

APP nu va mai fi fondator al Air Moldova

Compania Aeriană Air Moldova va fi exclusă din lista întreprinderilor al căror fondator este Agenția Proprietății Publice, în contextul privatizării acesteia la concursul comercial desfășurat în perioada 27 iulie – 4 septembrie 2018.

În Monitorul Oficial de astăzi, 8 noiembrie 2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 529 din 06.11.2019 cu privire la transmiterea părții sociale a unei societăți comerciale și la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.
Detalii
07
11 2019
109

Tarifele pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale se aplică din suma totală distribuită în anul bugetar curent

Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii se vor stabili din suma totală distribuită în anul bugetar curent. Cabinetul de miniștri a susținut în ședința de ieri proiectul de lege cu privire la modificarea art.14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.

În prezent, articolul stipulează că tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată desemnați prin cerere de către beneficiari și de asigurare a plății prin virament se stabilesc la nivel de 0,7% din suma distribuită în calitate de drepturi finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii
29
10 2019
535

Sistemul unitar de salarizare: mijloace suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor

Din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2019, vor fi efectuate către bugetele autorităților administrației publice locale transferuri cu destinație specială în sumă de 294,3 mii lei și alte transferuri curente cu destinație generală în sumă de 2604,5 mii lei, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

În Monitorul Oficial de vineri, 25 octombrie, a fost publicată Hotărârea nr. 498 din 23 octombrie curent privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019.
Detalii
24
10 2019
96

Moldova și Finlanda vor colabora în domeniul vamal

Autoritățile vamale ale Republicii Moldova și Republicii Finlanda își vor acorda reciproc asistență pentru aplicarea corectă a legislației din domeniu, prevenirea, investigarea și combaterea încălcărilor legislației vamale, precum și în vederea asigurării securității împotriva criminalității organizate transnaționale și a grupurilor teroriste. Asistența va fi acordată în conformitate cu legislația națională și în limitele competențelor și resurselor disponibile ale autorităților vamale.

Cabinetul de miniștri a susținut în ședința de ieri, 23 octombrie curent, proiectul de hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Finlanda privind asistenţa reciprocă și cooperarea în domeniul vamal.
Detalii
21
10 2019
254

Întreprinderile de stat și municipale vor fi gestionate mai eficient

Cabinetul de miniștri a votat în ședința de vineri, 18 octombrie 2019, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, fiind aprobate mai multe acte normative:

Statutul-model al întreprinderii de stat
• Statutul-model al întreprinderii municipale
• Regulamentul-model cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat
• Regulamentul-model al Consiliului de administrație al întreprinderii de stat

Detalii
30
09 2019
201

Delegarea funcționarilor publici în străinătate, debirocratizată

Delegarea în străinătate a funcționarilor publici se va efectua doar în baza actului administrativ al conducătorului autorității/instituției publice respective, fără a mai fi necesară coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului, cum era anterior.

În Monitorul Oficial din 27 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 456 din 25 septembrie 2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.

Hotărârea mai prevede că informația privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu în străinătate, inclusiv devizul și sursa de finanțare a cheltuielilor,
Detalii
26
09 2019
417

Mâine, 27 septembrie, citim în Monitorul Oficial

Mâine, 27 septembrie 2019, va apărea de sub tipar nr. 296-301 al Monitorului Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale.
În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

• Hotărâre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 448, 25 septembrie 2019)

• Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 449, 25 septembrie 2019)
Detalii
13
09 2019
349

Medicii care lucrează în tura de noapte vor fi remunerați suplimentar

Personalul care îşi desfăşoară activitatea pe timp de noapte, între orele 22.00 şi 6.00, va beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de supliment în sumă fixă, integral pentru 8 ore de muncă, în funcție de complexitatea activității care este determinată de categoria/nivelul instituției și de profilul medical sau specialitatea medicală în care activează angajații.
Guvernul a aprobat în ședința din 11 septembrie curent hotărârea pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Documentul este publicat astăzi, 13 septembrie, în MO.
Detalii
12
09 2019
719

Ediția de mâine, 13 septembrie, a Monitorului Oficial

Mâine, 13 septembrie 2019, va apărea de sub tipar nr. 281-288 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale.

În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

• Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020 (nr. 420, 30 august 2019)

• Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 433, 11 septembrie 2019)

• Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 434, 11 septembrie 2019)
Detalii
02
09 2019
1472

Ce acte sunt publicate astăzi, 2 septembrie, în Monitorul Oficial

Astăzi,2 septembrie 2018, a apărut de sub tipar nr. 273 (7196) al Monitorul Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova sunt publicate:
• Lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 111, 15 august 2019) și Decretul de promulgare al legii

• Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 114, 15 august 2019) și Decretul de promulgare al acesteia

• Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1255-VIII, 23 august 2019).
Detalii