12
02 2021
158

Facilitățile fiscale pentru proiectele de asistenţă investiţională în derulare

Proiectele de asistenţă investiţională finanţate din contul împrumuturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului) care, la data de 1 ianuarie 2021, se află în stadiu de derulare, beneficiază de facilităţile fiscale şi vamale aplicate, potrivit cadrului legislativ, la data de 31 decembrie 2020.
 
Guvernul în ședința de astăzi, 12 februarie, a aprobat proiectul Hotărârii pentru modificarea HG nr.246/2010.

Detalii
02
02 2021
1537

Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe. Noi prevederi

Prin Hotărârea Guvernului nr.8/2021 a fost modificat Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500/1998 (în continuare – Regulament), scopul modificărilor fiind simplificarea procedurii de casare a mijloacelor fixe cu ulterioara verificare de către organele de conducere (consiliul societății pe acțiuni/întreprinderii de stat, comisia de cenzori, societatea de audit) a tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens.
 
 Procesul de casare a mijloacelor fixe reglementat de Regulament anterior era unul anevoios, deseori creând dificultăți,
Detalii
01
02 2021
194

Subvenţii în avans: condițiile și procedura de acordare pentru îmbunătățirea funciară

Alocarea anuală a mijloacelor financiare pentru finanțarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare din Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 vor fi realizate în limitele alocațiilor aprobate prin legea bugetară anuală, prevede Hotărârea Guvernului nr. 985 din 22.12.2020 (HG nr.985/2020) prin care a fost aprobat Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare (Regulament) publicată vineri, 29 ianuarie, în „Monitorul oficial”.
 

Detalii
01
02 2021
146

Implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice, extinsă

Termenul de implementare a Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 se extinde pe o perioadă de doi ani. Respectiv, acțiunile prevăzute în document urmează a fi realizate până în anul 2022. În Monitorul Oficial din 29 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 9 din 20 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020.
 
Rezultatele evaluării sistemice privind implementarea Strategiei denotă o neconsecvență a termenelor de realizare a indicatorilor propuși inițial din cauza instabilității politice, precum și a situației epidemiologice.

Detalii
20
01 2021
954

Casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, altfel

În conformitate cu definiția de la alin. (2) al art.261 al Codului fiscal sau conform Politicilor contabile a întreprinderilor de stat/ municipale, autorităților/instituțiilor publice la autogestiune și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public care aplică SNC sau IFRS, precum și modul de casare a bunurilor raportate la mijloace fixe, inclusiv a investițiilor capitale în active în curs de execuție a autorităților/ instituțiilor bugetare care aplică Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, entitățile vor stabili modul de trecere la pierderi a mijloacelor fixe.
 
În ședința de astăzi a Guvernului a fost aprobat proiectul de modificare a Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998.
Detalii
18
01 2021
675

Echipamentele individuale de protecție la locul de muncă. Obligațiile angajatorului

Angajatorul este obligat să acorde gratuit lucrătorilor echipamente individuale de protecție. Totodată, înainte de a-l alege, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul pe care intenționează să îl folosească corespunde tuturor cerințelor stabilite. În același timp, în cadrul unității se pun la dispoziție informațiile indispensabile privind fiecare tip de echipament individual de protecție.
 
În Monitorul Oficial din 15 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 906 din 16 decembrie 2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Detalii
12
01 2021
234

Hotărârea privind aprobarea proiectului Codului funciar, publicată

Crearea unui cadru legislativ nou de reglementare a relaţiilor funciare adaptat realităților actuale este scopul elaborării Codului funciar în redacție nouă, în Monitorul Oficial din 8 ianuarie curent fiind publicată Hotărârea Guvernului nr. 957 din 22 decembrie 2020 cu privire la aprobarea proiectului Codului Funciar. După aprobare, acesta va substitui Codul pus în aplicare în anul 1991, precum și un șir de acte normative adoptate ulterior.
 
Documentul este structurat în XIII capitole și 78 articole și reglementează o nouă clasificare a terenurilor, modul de folosință a acestora, proprietatea asupra lor, clasificarea terenurilor cu destinație agricolă, a fondului forestier, fondului apelor, destinate construcțiilor și amenajărilor, celor cu destinație specială sau destinate ocrotirii naturii și de valoare istorico-culturală.

Detalii
31
12 2020
2754

Catalogul mijloacelor fixe și noua metodă de evidența și calculare a amortizării mijloacelor fixe, în vigoare

Astăzi, 31 decembrie 2020, în Monitorul Oficial au fost publicate Hotărârea Guvernului nr. 939 din 22 decembrie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și  Hotărârea Guvernului nr. 941 din 22 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe.
 
Astfel, sunt precizate unele aspecte și prevăzute norme pentru aspectele nereglementate până la momentul actual identificate de către agenții economici, în special la efectuarea tranziției la noua metodă de calculare a amortizării.
 

Detalii
29
12 2020
244

„Prima casă”: marja maximă în anul 2021 va constitui 3%

Mărimea marjei maxime pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2021 pentru creditele garantate de către stat în baza Programului de stat „Prima casă” este stabilită în mărime de până la 3% anual.  Hotărârea Guvernului nr. 938 din 22 decembrie 2020 cu privire la stabilirea marjei respective ce va fi aplicată în privința contractelor de credit încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2021a fost publicată în Monitorul Oficial din 24 decembrie curent.
 
Amintim, în anul 2020 la contractele încheiate în cadrul Programului a fost aplicată marja maximă de 2%.

Detalii
29
12 2020
809

Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2021

Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2021 constituie 8716 lei, fiind în creștere cu 763 lei față de cel aprobat pentru anul curent (7953 lei). Hotărârea Guvernului nr. 923 din 22 decembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial din 24 decembrie curent și pusă în aplicare din 1 ianuarie 2021.
 
Indicatorul este aprobat conform prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2021-2023 estimat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și va fi utilizat la calcului unor prestații sociale, dar în scopul determinării plafonului bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale
Detalii