26
07 2022
187

Mecanismul de recunoaștere a semnăturilor electronice calificate din UE în RM

Semnăturile electronice calificate create cu utilizarea unui certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene vor fi recunoscute în Republica Moldova ca având valoare juridică similară cu semnăturile electronice avansate calificate, create conform Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.
 
Hotărârea Guvernului nr. 491 din 13 iulie 2022 cu privire la aprobarea modului de recunoaștere a semnăturilor electronice respective a fost publicată în Monitorul Oficial din 22 iulie curent.


Detalii

22
07 2022
3468

SIA REA, obligatoriu pentru instituțiile bugetare din 1 iulie 2022

Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (Regulament), aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 29 iunie curent, a fost publicat în „MO” și a intrat în vigoare astăzi, 22 iulie. Reamintim că  utilizarea SIA „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA) este obligatorie începând cu 1 iulie 2022 pentru toate autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale.
 
Regulamentul stabilește modul de organizare și mecanismul de funcționare a resursei informaționale destinate evidenței integrate și sistematizate a informației aferente raporturilor de muncă/serviciu ale angajaților.
Detalii
25
07 2022
4100

Salariul minim va fi nu mai mic decât minimumul de existență

Obligația stabilirii salariului minim într-un cuantum suficient pentru asigurarea sănătății și bunăstării salariatului în sensul art. 47 din Constituție este atât o obligație constituțională, cât și un angajament internațional asumat prin ratificarea de către statul Republica Moldova a Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, se spune în nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, care a fost susținut în ședința din 22 iulie de Guvern.


Detalii

15
07 2022
394

Răspunderea administratorilor autorizați pentru abaterile disciplinare

Pentru săvârșirea unei abateri disciplinare, administratorului autorizat i se vor aplica sancțiuni disciplinare: avertisment; mustrare; suspendarea activității pentru un termen de cel mult 1 an; retragerea autorizației, precum și amendă, mărimea căreia va constitui de la 30 la 1000 u.c. Decizia definitivă a Comisiei de autorizare și disciplină (Comisia) va reprezenta un document executoriu.
 
Guvernul a susținut proiectul completărilor și modificărilor la Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați, scopul acestora fiind sporirea nivelului responsabilității profesiei. În momentul de față, susțin autorii, legislația lasă loc de interpretări privind formularea abaterilor disciplinare ale administratorilor autorizați sau aplicarea sancțiunilor, iar administratorii care intenționat încalcă
Detalii
14
07 2022
130

Promovarea Convenției pentru evitarea dublei impuneri între Moldova și Franța

Dezvoltarea relațiilor economice moldo-franceze va deveni mai eficientă datorită implementării Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Franței pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudei fiscale cu privire la impozitul pe venit.
 
Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind  ratificarea Convenției a fost susținut de  cabinetul de miniștri în ședința din 13 iulie. Documentul are ca scop eliminarea dublei impuneri a persoanelor fizice și juridice, precum și atragerea investițiilor străine.
 


Detalii

14
07 2022
169

Facilitățile fiscale și vamale pentru moldovenii ce vor reveni în RM vor fi aplicate 12 luni

Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii RM care revin cu traiul în RM și care, după cum preconizează autorii, va facilita reîntoarcerea moldovenilor aflați peste hotarele țării, în cadrul ședinței din 13 iulie a obținut avizul Guvernului.
 
Conform documentului, în condițiile aprobării inițiativei de către Parlament, acordarea facilităților se va aplica persoanelor eligibile doar o singură dată și nu se vor aplica cetățenilor RM care se află temporar pe teritoriul altor state în exercitarea atribuțiilor de serviciu în virtutea funcției publice sau a funcției de demnitate publică.  


Detalii

13
07 2022
265

Prevenirea pierderii și risipei alimentare, susținută de Guvern

Prevenirea pierderii și risipei alimentare prin redistribuirea alimentelor sigure pentru consum, reducerea cantității de deșeuri generate pe întregul lanț alimentar, inclusiv prin reutilizarea alimentelor sau prelungirea ciclului de viață a acestora, implementarea principiilor economiei circulare sunt obiectivele generale ale legii privind prevenirea pierderii și risipei alimentare, proiectul căreia a fost susținut de către Guvern în cadrul ședinței din 13 iulie anul curent.
 
Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Economiei cu suportul Corporației Financiare Internaționale, iar aplicarea prevederilor acestuia va asigura instituirea unor măsuri de diminuare a risipei alimentare, care ar conduce la creșterea securității alimentare și la menținerea calității resurselor naturale
Detalii
13
07 2022
5982

Legea salarizării: definiția salariului minim

Din 1 septembrie 2022 drept salariu minim va fi definită mărimea minimă a retribuției, în lei, stabilită de către stat pentru o muncă simplă, necalificată, sub nivelul căreia angajatorul nu este în drept să plătească pentru norma de muncă pe lună sau pe oră, îndeplinită de angajat.
 
Noțiunea ar putea substitui în Legea salarizării nr. 847/2002 sintagma cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Totodată, aceasta poate fi exclusă și din Codul muncii (art.134). Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative este inclus pe ordinea de zi a ședinței Executivului de astăzi, 13 iunie, fiind susținut de memebrii acestuia.


Detalii

12
07 2022
157

Securitatea cibernetică: evidența amenințărilor și evitarea incidentelor

Consolidarea capacității de răspuns la incidentele de securitate cibernetică, precum și monitorizarea acestor incidente la nivel guvernamental va fi posibilă datorită implementării sistemului informațional „Registrul de stat al incidentelor de securitate cibernetică” (SI RSISC).
 
Conceptul acestui sistem a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 388 din 15 iunie 2022, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 iulie curent.
 


Detalii

07
07 2022
272

Achizițiile sectoriale: normele metodologice, aprobate

Normele metodologice privind modul de atribuire al contractelor de achiziții sectoriale/ acordurilor-cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (Norme) au fost aprobate prin hotărâre de Guvern în cadrul ședinței  din 6 iulie 2022. Acestea au fost elaborate de Ministerul Finanțelor în scopul stabilirii cadrului general de desfășurare a procedurilor de achiziții sectoriale, precum și acordarea sprijinului necesar pentru aplicarea practică a prevederilor Legii nr. 74/2020.
 
Astfel, actul normativ aprobat stabilește o ierarhie de principii, procese, tehnici și instrumente pentru îndrumarea și facilitarea activității entităților contractante în procesul de realizare a achizițiilor sectoriale. Normele oferă claritate și vin în ajutorul entităților contractante pentru buna organizare,
Detalii