20
11 2020
152

Evitarea dublei impuneri: Moldova și Malta extind acțiunile Convenției

Guvernul a aprobat în ședința din 18 noiembrie 2020 proiectul hotărârii privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.
 
După cum a anunțat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina, scopul principal al Protocolului este racordarea prevederilor Convenţiei la standardele minime a proiectului BEPS (erodarea bazei impozitare şi transferul profiturilor).

Detalii
20
11 2020
172

SIA „Registrul ajutoarelor de stat” va fi integrat cu MConnect

Consiliul Concurenței, pe lângă funcția de posesor al SIA „Registrul ajutoarelor de stat”, va avea și funcția de deținător al sistemului informațional, instituția fiind responsabilă de crearea și ținerea sistemului.
 
În ședința din 18 noiembrie 2020, Guvernul a aprobat proiectul  de hotărâre ce prevede modificarea unor acte normative în scopul eficientizării procesului de raportare și automatizare a notificării ajutoarelor de stat acordate, precum și pentru a asigura interoperabilitatea SIA „Registrul ajutoarelor de stat” cu serviciile guvernamentale (MPass, Msign).

Detalii
18
11 2020
661

Premiul anual pentru personalul din instituțiile de învățământ

Personalul din instituțiile de învățământ va putea beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului 2019 proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv. Indicii și mărimile premiilor pentru conducătorii instituțiilor se vor stabili de către organul ierarhic superior, iar mărimea maximă a premiilor acestora nu va depăși 50% din salariul de bază.
 
În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 812 din 11 noiembrie 2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Executivului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică.

Detalii
17
11 2020
141

„Agricultura competitivă”. Finanțare adițională

Hotărârea Guvernului nr. 798 din 5 noiembrie 2020  cu privire aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” prevede că AID va aloca țării noastre un credit în sumă de 13, 5 mil. euro, destinat gestionării sub-produselor de origine animală în cadrul Proiectului „Agricultura competitivă”. Creditul repezintă a treia finanțare din cadrul acestui proiect implementat în baza Acordului de finanțare dintre RM și AID din anul 2012.
 

Detalii
11
11 2020
6149

Premiile pentru anul 2019 vor fi achitate bugetarilor în luna decembrie 2020

Executivul a votat în cadrul ședinței de astăzi, 11 noiembrie, Hotărârea de Guvern privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019. Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina, a comunicat că de premii vor beneficia circa 180 mii de persoane, iar suma estimată pentru plata acestora constituie 500 mil. lei.
 
Personalul din unitățile bugetare va beneficia de un premiu anual pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2019, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.
Detalii
09
11 2020
210

Proxy, majorat

Pragul eligibilității la calcularea scorului punctajului indicatorilor de bunăstare (proxy) se va majora cu 2,82 puncte, ceea ce va permite creșterea numărului de beneficiari ai ajutorului social.
 
Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru modificarea pct. 29 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social.  Astfel, proxy va crește de la  88, 46 la 91,28, majorarea având ca scop susținerea populației defavorizate prin consolidarea Programului de ajutor social.

Detalii
06
11 2020
257

Consolidarea autonomiei și responsabilizarea BNM

Pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, pornirea urmăririi penale împotriva membrului organului de conducere a BNM, reţinerea, aducerea silită, arestul și percheziţionarea acestuia nu pot avea loc decât la decizia Procurorului General, cu autorizarea unui complet format din 3 judecători din cadrul Curții de Apel Chișinău. Acţiunile procesuale în privinţa membrului organului de conducere a BNM, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, pot fi efectuate numai după emiterea ordonanţei de pornire a urmăririi penale.

Detalii
06
11 2020
538

AOAM: părinții cu patru și mai mulți copii vor fi asigurați de Guvern

Începând cu 3 noiembrie curent, părintele, inclusiv adoptiv, care crește și educă patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, obține statutul de persoană asigurată de Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
 
Hotărârea Guvernului nr.779 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind acordarea/ suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală fost publicată în Monitorul Oficial.

Detalii
02
11 2020
253

Facilități fiscale pentru încă două proiecte

Încă două proiecte de asistență tehnică și investițională, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, vor beneficia de facilități fiscale și vamale. În Monitorul Oficial din 30 octombrie curent este publicată Hotărârea Guvernului nr. 791 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 246/2010
 
Astfel, lista este completată cu proiectul „Crearea unui sistem de monitorizare inovativă transfrontalieră privind transformările ecosistemelor râurilor Mării Negre sub impactul dezvoltării construcțiilor hidroenergetice și schimbării climatice „HydroEcoNex”,
Detalii
09
10 2020
251

O nouă abordare de stabilire a pensiei pentru familiile militarilor în cazul pierderii întreţinătorului

Pentru familiile militarilor și funcţionarilor publici cu statut special care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri în timpul unui accident legat de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar/special se propune sstabilirea pensiei în mărime de 50% din venitul mediu lunar al întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă.
 
Completările la Hotărârea Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare (HG nr. 78/1994) au fost elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și sunt propuse pentru consultări publice.

Detalii