20
07 2015
1582

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014

Potrivit Hotărîrii nr. 428 din 07.07.2015, a fost completată Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile
Detalii
09
04 2015
2257

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010"

Modificarea propusă la punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 este în conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002. Conform legii, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual de Guvern, în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național.
Detalii
05
03 2015
1082

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 22. din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03 ianuarie 1992

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 este elaborat întru executarea p. 36 al Hotărârii Guvernului nr. 614 din 20 august 2013 cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova.
Detalii
04
03 2015
1325

Proiect de Hotărîre Guvern „Cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţelor"

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern este elaborat în vedera executării prevederilor art. 12 al Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior cu modificările şi completările ulterioare.

În acest context, reliefăm că, prin Legea nr. 321 din 23 decembrie 2013, în vigoare din 07 august 2014, au fost operate amendamente la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, iar Guvernul, este împuternicit să aducă actele sale în vigoare în concordanţă cu prezentele reglementări.
Detalii
02
03 2015
1367

Proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 451- XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se pliază obligaţiei instituite Guvernului prin art.154 al Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014.
Detalii
25
02 2015
1380

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20 octombrie 1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat

Proiectul de Hotărîre a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 29 alin. (2) lit. a) din Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi în scopul executării recomandărilor Curţii de Conturi expuse în Hotărîrea nr.5 din 22.02.2013 „Privind rezultatele auditului administrării patrimoniului public de către Ministerul Economiei
Detalii
24
02 2015
2775

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în scopul executării și aplicării prevederilor legislației în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale.

Proiectul în cauză propune indexarea, la 1 aprilie curent, a prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat.
Detalii