07
10 2020
420

Evidența informației cu privire la aplicarea și achitarea amenzilor

Guvernul a aprobat astăzi, 7 octombrie 2020, proiectul  hotărârii cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat.
 
Obiectivul proiectului este crearea unui sistem de evidență analitică conformă a aplicării și achitării amenzilor contravenționale, evidența restanțelor și monitorizarea procesului recuperării acestora.

Detalii
07
10 2020
169

„Expo Dubai 2020”, contramandată

Expoziția Mondială „Expo Dubai 2020” se va desfășura între 1 octombrie 2021-31 martie 2022, această perioadă fiind stabilită de organizatorii expoziției. Astăzi, 7 octombrie, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul  hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii cu privire la participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială „Expo Dubai 2020”.
 
Reamintim că, inițial acest eveniment urma să se desfășoare în perioada 20 octombrie 2020-10 aprilie 2021, însă, din cauza pandemiei, acesta a fost contramandat.

Detalii
05
10 2020
518

Garanții și compensații pentru salariații care își fac studiile

Salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii autorizate provizoriu sau acreditate în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă, li se acordă anumite garanții și compensații prevăzute de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.
 
În Monitorul Oficial din 2 octombrie a fost publicată Hotărârea nr. 722 din 30 septembrie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri. Astfel, Regulamentul cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile este adus în concordanță   cu prevederile Codului educației.

Detalii
02
10 2020
194

Interdicția importului furajelor din Ucraina, ridicată

Cabinetul de miniștri a exclus interdicția la importul din Ucraina a materiei prime pentru producerea furajelor, ținând cont de faptul afectării producătorilor agricoli autohtoni de calamitățile naturale din acest an. Astfel, în scopul asigurării evitării diminuării şeptelului de animale și păsări, dar şi a creşterii costurilor de producere, Guvernul a decis abrogarea prevederii ce ține de restricția la importul din țara vecină a furajelor. Amintim, aceasta a fost introdusă prin Hotărârea Guvernului nr.1115/2016.
 
În argumentarea necesității aprobării proiectului, în nota informativă este menționat că lipsa precipitaţiilor, precum şi rezerva minimă de umezeală productivă în stratul de sol au dus la compromiterea semănăturilor de toamnă în proporţie de la 25% în regiunea de nord şi până la 60-100% în regiunile din centru şi sudul țării.
Detalii
01
10 2020
284

Executarea bugetului de stat în semestrul I

Executarea bugetului de stat în semestrul I al anului curent a fost afectată de pandemie, care a avut  impact asupra economiei și a populației. Totodată, pentru a asigura ajustarea rapidă a priorităților de finanțare la noile circumstanțe, în luna aprilie au fost operate modificări în Legea bugetului de stat pentru anul 2020.
 
În cadrul ședinței din 30 septembrie curent, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2020. Astfel, la situația din 30 iunie 2020, bugetul de stat a fost executat la partea de venituri în sumă de 17 524,5 mil. lei, la cea de cheltuieli – 22 318,3 mil. lei, iar deficitul bugetar a constituit 4793,8 mil. lei.

Detalii
28
09 2020
697

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor, majorați

Din 1 octombrie 2020 vor fi puși în aplicare noii coeficienți cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020.
 
În Monitorul oficial din 25 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.714 din 23 septembrie 2020, prin care a fost modificată anexa nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. 
 

Aceștia au fost majorați începând cu anul 1999. Amintim, conform prevederilor Regulamentului, diferența în mărimea pensiei determinată conform
Detalii

28
09 2020
699

Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, în vigoare

La 25 septembrie 2020 a intrat în vigoare Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, în Monitorul Oficial fiind publicată Hotărârea Guvernului nr. 678 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea Metodologiei.
 
Potrivit documentului, standardele ocupaționale pot fi elaborate de către comitetele sectoriale pentru formare profesională și de entitățile publice și private, cum ar fi: asociațiile profesionale, patronatele, sindicatele, asociațiile obștești, agenții economici, organizațiile din domeniul cercetării și inovării și instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior etc.

Detalii
15
09 2020
420

Indexarea pensiilor la 1 octombrie

În Monitorul Oficial a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 660 din 3 septembrie 2020 cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat.
 
Potrivit hotărârii, vor fi indexate pensiile stabilite și recalculate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii, cele pentru vechime în muncă, pensiile funcționarilor publici stabilite în temeiul Legii serviciului public, pensiile colaboratorilor vamali, plățile periodice capitalizate stabilite în temeiul Legii cu privire la capitalizarea plăților periodice, indemnizațiile de dizabilitate stabilite conform Legii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale,
Detalii
11
09 2020
467

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative, în vigoare

Astăzi, 11 septembrie 2020, a intrat în vigoare Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative și  Lista evenimentelor de viață asociate acestora, Hotărârea Guvernului nr.670 din 3 septembrie curent cu privire la aprobarea lor  fiind publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, de astăzi este interzisă prestarea altor servicii publice administrative care nu sunt incluse în Nomenclator, cu excepția celor instituite prin lege, iar instituirea  de servicii publice administrative noi se va realiza doar prin completarea obligatorie a Nomenclatorului și adoptarea actelor normative care reglementează procedurile administrative de prestare a serviciilor nou-instituite.

Detalii
07
09 2020
231

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative

Autoritățile, cetățenii și mediul de afaceri în calitate de potențiali beneficiari ai serviciilor publice vor obține o transparență în ceea ce privește serviciile publice administrative, de prestarea cărora este responsabil Guvernul.
 
În cadrul ședinței Guvernului din 3 septembrie curent a fost aprobat proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a evenimentelor de viață asociate acestora.

Detalii