01
09 2020
534

Reglementarea achizițiilor publice de lucrări

Activitatea autorităților contractante în procesul de achiziție publică de lucrări va fi facilitată. În acest sens, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, care stabilește o ierarhie de principii, procese, tehnici și instrumente pentru a oferi suport autorităților în cadrul procesului de achiziție.
Potrivit ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul a  fost elaborat în vederea asigurării unei gestionări eficiente a banilor publici de către beneficiari, investitori, proiectanți, antreprenori și alte părți implicate în lucrările publice.

Detalii
01
09 2020
432

Voucherul turistic, abrogat

Operatorii din domeniul turismului nu vor mai utiliza contractul turistic și voucherul turistic. În cadrul ședinței Executivului din 26 august curent a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1470/2001
Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Serghei Răileanu, urmare a modificărilor operate în Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova prin Legea nr. 91/2020, a fost exclusă obligativitatea utilizării modelului contractului de servicii turistice și a  voucherului turistic.
Astfel, a fost elaborat proiectul  hotărârii pentru abrogarea Hotărârii cu privire la utilizarea contractului turistic și a voucherului turistic, pentru a fi aduse în concordanță prevederile legislative cu modificările operate.
Operatorii din domeniul turismului au aplicat, începând cu 1 aprilie 2002,  contractul și voucherul turistic la încheierea contractelor privind prestarea de servicii între agentul economic - posesor de licenţă de turism şi beneficiarul serviciilor respective atât la turismul intern, cât şi la turismul internaţional.
21
07 2020
285

Excluderea suprareglementării domeniului metrologiei

Mijloacele de măsurare pe care sunt aplicate marcajul de conformitate CE și marcajul metrologic suplimentar, prevăzute de reglementările tehnice menționate în pct.5 din Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, se introduc pe piață sau se dau în folosință fără verificări metrologice inițiale. La decizia importatorului sau reprezentantului autorizat al producătorului, mijloacele de măsurare respective care posedă certificat de aprobare de model în termen pot fi supuse verificării metrologice inițiale.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri proiectul  hotărârii pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1042/2016.
Detalii
20
07 2020
438

Ajutorul unic pensionarilor va fi achitat

La 1 octombrie 2020 va intra în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 504, aprobată la 15 iulie curent. Aceasta prevede acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat în cuantum de 700 lei beneficiarilor de toate tipurile de pensii stabilite până la 1 octombrie 2020 ce nu depășesc 3000 de lei lunar, cu condiția că persoanele sunt domiciliate în Republica Moldova. Excepție sunt beneficiarii de alocații pentru îngrijire, însoțire și supraveghere stabilite până la 1 octombrie 2020 conform Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
 
Plata suportului financiar unic va fi efectuată de către Casa Națională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorilor de servicii de plată ce asigură achitarea pensiilor și altor alocații sociale de stat. Mijloacele financiare necesare vor fi transferate din bugetul de stat.

Detalii
20
07 2020
342

CERT Gov: asigurăm securitatea cibernetică

Măsurile necesare pentru asigurarea securității cibernetice la nivel guvernamental au fost aprobate de Cabinetul de miniștri, Hotărârea nr.482 fiind publicată în MO din 17 iulie 2020. Implementarea acesteia va fi asigurată de ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, Cancelaria de Stat și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice și întreprinderile de stat în care ministerul, Cancelaria sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum și de entitățile publice și organizațiile de stat autonome înființate de Guvern. Totodată, măsurile nu se vor aplica în cazul sistemelor informaționale și rețelelor de comunicații ce prelucrează informații atribuite la secret de stat.

Detalii
20
07 2020
635

Lucrările de creare a cadastrului bunurilor imobile, reluate

Executivul a aprobat Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile pentru anii 2020-2023. Hotărârea Guvernului nr.345 este publicată în MO din 17 iulie 2020 și prevede reluarea activităţilor de înregistrare primară masivă în cadrul Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară. Implementarea acestuia va asigura identificarea, înregistrarea şi evaluarea tuturor terenurilor şi altor bunuri imobile, înregistrarea drepturilor asupra lor, identificarea şi înscrierea titularilor de drepturi, precum şi furnizarea datelor cadastrale tuturor persoanelor interesate de drept public sau privat.
 
Documentul este structurat pe capitole și prevede estimarea generală a costurilor şi sursele de finanţare (per total, 540,9 mil. lei), indicatorii de progres,
Detalii
16
07 2020
417

MTender: platformă scutită de unele taxe

Platformele electronice de achiziții publice vor fi scutite de taxele pentru utilizarea serviciilor guvernamentale MPass și MSign în scopul dezvoltării sistemului electronic de achiziții publice și integrării lui cu sistemele informaționale guvernamentale.
 
Pe agenda ședinței Guvernul a fost inclus proiectul hotărârii  cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).

Detalii
08
07 2020
420

Majorarea capitalului social al SRL „Arena Națională”

Pentru majorarea capitalului social al Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională”, unicul asociat al căreia este Agenția Proprietății Publice, Ministerul Finanțelor va aloca, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2020, mijloace financiare în sumă de până la 71 306,2 mii lei.
 
Hotărârea respectivă a fost aprobată de Executiv în cadrul ședinței din 3 iulie curent și prevede divizarea acestei sume în două părți: echivalentul a 3,1776 mil. euro (66,096 mil. lei) este destinat rambursării investiției efectuate de către partenerul public-privat, iar 5,21 mil. lei – nemijlocit majorării capitalului social al acestei entității de stat.

Detalii
06
07 2020
400

Portalul guvernamental al antreprenorului

Hotărârea Guvernului nr. 412 din 24 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al antreprenorului oferă business-ului din Moldova posibilitatea accesării informației necesare activității, inclusiv a datelor despre relațiile antreprenorului cu organele fiscale, pe un nou portal. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 3 iulie curent.
 
Portalul reprezintă un sistem informațional constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii aflate în interconexiune, destinat să ofere persoanelor juridice și celor fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător un mecanism eficient, fiabil și modern de obținere, prin intermediul unui punct de acces,
Detalii
25
06 2020
581

e-Learning: învățare permanentă

E-Learning este sistemul informațional de platformă ce oferă persoanelor fizice și juridice de drept public și privat un mecanism eficient, fiabil și modern de instruire a angajaților prin crearea, dezvoltarea și punerea la dispoziție online a resurselor de instruire, precum și acordarea accesului angajaților la informațiile destinate dezvoltării profesionale a acestora.
 
Guvernul a aprobat proiectul Conceptul Sistemului informațional „Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)”.

Detalii