01
06 2020
754

Guvernul a aprobat noul Program de reparație a drumurilor

Pentru reparația drumurilor publice naționale se alocă mijloace financiare în sumă de 250 000 mii lei. În Monitorul Oficial din 29 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 314 din 20 mai 2020 cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice naționale și a Programului de reparație periodică/ întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor.

Potrivit documentului urmează a fi desfășurate lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pentru 7 drumuri naționale. În același timp, Programul de reparație periodică/ întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor prevede cheltuieli în sumă de 1 125 000 mii lei, dintre care 123 834,0 mii lei reprezintă cheltuielile pentru reparația drumurilor din mun. Chișinău și 27 133,0 mii lei a celor din mun. Bălți.
Detalii
15
05 2020
490

Remunerarea angajaților IMSP, altfel

Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Documentul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial.

Vor avea dreptul să presteze muncă prin cumul conform specialităţii în volum de până la 0,5 salariu de medic personalul de conducere și cercetătorii ştiinţifici din cadrul IMSP, în cazul funcţiei vacante de medic specialist. În același timp, cumulul a două funcţii de conducere este interzis.
Detalii
14
04 2020
514

Generarea efectelor discriminatorii între beneficiari este inadmisibilă

Guvernul a dat aviz negativ proiectului de lege pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Documentul prevede reglementarea achitării cuantumului lunar al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului în proporție de cel puțin 75% din salariul mediu al angajatului, indiferent de stagiul de cotizare al acestuia.

Executivul susține că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 289/2004, cuantumul lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului,
Detalii
14
04 2020
461

SIA ESBS : evidența solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii

Guvernul a aprobat în ședința din 10 aprilie 2020 proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (SIA ESBS).

Acesta este destinat înregistrării, păstrării, utilizării informațiilor cu privire la solicitanţii de subvenţii și dosarele de subvenționare de la înregistrarea acestora și până la arhivarea datelor. Sistemul este unica sursă oficială de informaţii cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural.

SIA ESBS va realiza următoarele funcții:
Detalii
27
03 2020
1266

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor

Executivul a aprobat în ședința din 25 martie curent proiectul hotărârii de Guvern ce prevede actualizarea coeficienților cumulativi de indexare a pensiilor, precum și specificarea coeficienților de valorizare a venitului asigurat pentru anul 2019. Aceștia se vor aplica la calculul pensiilor începând cu 1 aprilie 2020.

Astfel, coeficientul de valorizare a venitului asigurat în anul 2019 constituie 1,0%. Menționăm că, în conformitate cu art.8 din Legea privind sistemul public de pensii, valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999, reieșind din coeficientul de creștere a salariului mediu pe economie din perioadele contributive până la anul precedent anului de stabilire a pensiei.
Detalii
21
02 2020
819

MSMPS va fi informat despre încetarea raporturilor de muncă ale tânărului specialist

În cadrul ședinței Guvernului a fost aprobată Hotărârea cu privire la modificarea Metodologiei acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1345/2007.

După cum a explicat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, acest proiect este elaborat pentru a aduce în concordanță Metodologia cu Legea nr. 169/2019 cu privire la modificarea art. 11 din Legea ocrotirii sănătăţii, prin care a fost aprobată majorarea indemnizaţiei unice pentru medici şi farmacişti.
Detalii
17
02 2020
993

Servicii noi în Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală

În Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală urmează a fi incluse servicii noi, care vor contribui la îmbunătăţirea procesului de diagnosticare şi asigurare a pacienţilor cu tratament specific.

În Monitorul Oficial din 14 februarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 51 din 5 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.
Detalii
21
01 2020
1018

Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici 2020

În scopul sporirii performanţei autorităţilor prin dezvoltarea capacităţilor profesionale ale funcţionarilor publici, pe parcursul anului 2020 urmează a fi instruiți 1060 dintre aceștia. În Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 18 din 15 ianuarie curent cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2020.

Astfel, comanda de stat prevede 13 cursuri de instruire ce țin de integrarea profesională în funcția publică, managementul organizațional, etica și integritatea profesională în sectorul public, eficientizarea activității profesionale în administrația publică, recrutarea și selectarea personalului, leadership-ul, elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative,
Detalii
13
01 2020
564

Încă patru proiecte de asistență externă vor beneficia de facilități fiscale

În Monitorul Oficial din 10 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 10 din 3 ianuarie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului ce actualizează și Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora. Astfel, Lista este extinsă cu încă partu proiecte noi:
Detalii
13
01 2020
6984

Scutirea personală și impozitul pe venit al persoanelor fizice

Dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită la art. 33 din Codul fiscal îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 mii lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 din CF. Prevederea completează Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări.

În Monitorul Oficial din 10 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 10 din 3 ianuarie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.
Detalii